Bulgaristan Gırbişte – Gurbishte (Gırbişte) köyünde ikamet eden kişilerin isim listesi.

0
283

Önemli Notlar
*- İsimlerin listesi belediye kayıtlarından alınmıştır.
*- 18 Yasından küçük kişiler listeye eklenmemiştir.
*- Bu liste başlıktaki yazan bölgede ikametgah kaydı olan kişileri içerir, bu o kişilerin 100% şu an orda olduğunu göstermez.
*- Bilgilerdeki son güncelleme 2014 yılında yapılmıştır.

Kullanım Amacı
*- Aslında bir çok şey için kullanılması mümkün ama bizim genel kullanım alanı olarak şunu düşündük, bildiğiniz gibi buraları çok ciddi göçmen bölgeleri.
1. Türkiyeye veya başka bir ülkeye göç etmeden önce tanıdığınız biri vardıysa fakat daha sonra bağlarınız fln koptuysa o kişinin hala o bölgedemi ikamet EDİP-etmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişilerin ismini okuyup unuttuğunuz tanıdıkları hatırlamak için
3. Ve bunun gibi benzer şeyler.

Nasıl arama yapabilirim?
*-Çok basit Windows işletim sistemli bir bilgisayar kullanıyorsanız CTRL+F basmanız yeterli, açılan kutucuğa aradığınız ismi yazın.
*-Diğer işletim sistemi kullanıyorsanız tarayıcınızda Fınd, Ara cinsinden bir şeyler olucaktır onu bulmaya çalışın.

Liste
ADEM ADEM İSLAM
ADNAN NEJDET MEHMED
AJDA AYDİNOVA MEHMEDOVA
AZE METİNOVA İDRİZOVA
AZİZE İSMAİL MEHMEDALİ
AZİZE OSMAN MUSTAFA
AZİZE SAKİBOVA RUFADOVA
AZİS AZİS HÜSNİ
AYBENİZ NEJDET MEHMED
AYDİN MÜMÜN MEHMEDALİ
AYKİZ APTİ YaMAC
AYKİZ BEHÇET HALİL
AYLİN AYYİLDİZ
AYLİN AYHANOVA HASANOVA
AYLİN NEDJMİDİNOVA ALİEVA
AYNUR SAKİB İSMAİL
AYSEL ENVER GÜLER
AYSEL MUSTAFA ÇAVÜŞ
AYSEL HALİL YUSUF
AYŞEN MEHMEDOVA BASEVA
AYSUN ŞEN
AYTEN ŞEVKEDOVA HASANOVA
AYHAN APTİ HALİBRYaM
AYHAN MEHMED MÜMÜN
AYHAN NİYAZİEV HASANOV
AYŞE BEKİR RÜSTEM
AYŞE İSMAİL ŞERİF
AYŞE MEHMED ZEYNEL
AYŞE RAMADAN ALİ
AYŞE REFİK FEYZULA
ALBEN İGOROV ORMANOV
ALİ DURMUŞALİ ŞABAN
ALİ MÜMÜNOV OSMANOV
ALİ RAMADAN MÜMÜN
ALKAN NEJDET MEHMED
ANELİYA PLAMENOVA ÇAVDAROVA
ANETA PLAMENOVA ROSENOVA
ANTON FİLİPOV FOTEV
ANCO YaVOROV AVCİEV
APTİ ÜSEİN HALİBRYaM
ARZİGÜL RECEP HAYRULA
ARSLAN MÜMÜN YaKUB
ARSLAN REMZİ HALİL
ARSLAN ŞABAN İSMAİL
ASEN DANCEV RADEV
ASEN MİTKOV MİTKOV
ASİE AZİS SAİB
ASİYE MÜMÜN ALİOSMAN
ASYA STOYaNOVA RUSİNOVA
ATİE ÖMER OSMAN
AHMED ALİEV MEHMEDOV
AHMED AHMED ŞERİF
AHMED KASİM YANİK
AHMED RECEP KADİR
AŞKİN ÜSEİN MEHMED
AŞKİN ÜSEİN HASAN
BAGRYaNA YORDANOVA MİTEVA
BAYRAM İSMET RECEP
BAYRAM RAMADAN AHMED
BAYRAM RECEP MOLLAAPTİ
BAYRAM SEYHAN RUFAT
BAYSE NAMİK AHMED
BAYSE HALİMOVA MOLLAÖMEROVA
BAYSE HAMDİ MÜMÜN
BASRİ NAMİK HALİL
BASRİ RECEP MÜMÜN
BASRİ SALİM EMRULA
BAHRİE MÜMÜN ŞEN
BAHRİE OSMAN BYuLYuKBAS
BAHRİE REMZİEVA AFACAN
BAHRİYa MUSTAFA CAKİR
BAHTİŞEN DURHAN MEHMED
BEYCAN ŞAHİN MÜMÜN
BEYSİM NAİM AZİS
BEYSİM HAŞİM SADULA
BEYHAN ALİ MÜMÜN
BEYHAN LÜTVIEV ZEYNELOV
BEYHAN SAFET MEHMED
BEYHAN ÖMER İSLAM
BELA YaVOROVA AVCİEVA
BELKİZ MÜMÜNOVA HACİEVA
BELAN NİKOLAEV İSAEV
BEHÇET MEHMET HALİBRYaM
BİANKA EMİLOVA MARİNOVA
BİLAN ALEKSEEV MİTEV
BİLAN HRİSTOV NALBANTOV
BİLANA YOSİFOVA YORDANOVA
BİNAZ BEHÇET ALİ
BİRSENCAN MÜMÜNOVA SALİMOVA
BİRSENCAN RECEP HÜSNİ
BİRSEN ALİ MÜMÜN
BİSER HRİSTOV MİTKOV
BLAGOVEST DANCEV MİLANOV
BORİS MİTKOV MİTKOV
BORİSLAV SİMEONOV SİMEONOV
BORKO İLİEV İVANOV
BURHAN MURAT
BÜLENT İSMET OSMAN
BYuSRA GÜNER
VALENTİNA KRASİMİROVA ÜNAKOVA
VALİO RAYCEV ANGELOV
VALA YULİYANOVA DUDOVSKA
VASVI REFİKOV ŞABANOV
VASVIE AZİS KARAMUSTAFA
VASVIE MÜMÜN BEKİR
VERA RAYCEVA HACİEVA
VERGİNİYa SERGEEVA DERMENCİEVA
VESİLE SALİ ŞEN
VIJDAN MEHMEDOVA İBRYAMOVA
VIJDAN SAFET MEHMED
VIJDAN SEVIKOV KARAMUSTAFOV
VILDAN MEHMEDOVA İBRYAMOVA
VILDAN SEVIK KARAMUSTAFA
VIOLETA İLİEVA RUSİNOVA
GALİNA METODİEVA STEFANOVA
GALİNA YULİYANOVA SİMEONOVA
GALA HRİSTOVA HATİPOĞLU
GENCAY NAZMİ HACİHALİL
GERGANA ROMANOVA ASENOVA
GERGİN JEKOV MARTİNOV
GROZDAN SİBİNOV HUBENOV
GİLİBİNA EMİLOVA MİLANOVA
GÖKHAN ÖZLEM
GÖKHAN KORKMAZ
GÖKHAN MUTLU
GÖKHAN ŞENTÜRK
GÖNÜL KAZİMOVA KURUOSMANOVA
GÜLAY İSMET RECEP
GÜLBEYAZ ALİ AHMED
GÜLBİE FEVZİEVA ŞAKİROVA
GÜLBÜZ SAFET MEHMED
GÜLVEREN ENVER MÜMÜN
GÜLVEREN EROL AHMED
GÜLCAN LÜTVI ŞAKİR
GÜLCİHAN SABRİ RÜSTEM
GÜLİZAR NECİBOVA MEHMEDOVA
GÜLMAY MECİT MURAT
GÜLMAY FİKRİ İSMAİL
GÜLNAZ BEHÇET MUSTAFA
GÜLNAZ MÜMÜN SÜLEYMAN
GÜLNAZ RAMADANOVA KARAMUSTAFOVA
GÜLNAZ ŞABAN AHMED
GÜLNUR FEHİM FEYZULA
GÜLSEVER MEHMEDALİ AHMED
GÜLSER REFİK AHMED
GÜLTEKİN HAMDİ HALİL
GÜLTEN EMURLA HALİL
GÜLTEN RECEPOVA SÜLEYMANOVA
GÜLFİYa MEHMEDOVA YÜZEİROVA
GÜLHAN ARSLAN FETA
GÜLHAN ARSLANOVA DURMUŞEVA
GÜLSAH AHMED DEMİR
GÜLŞEN ÖMER ŞAKİR
GÜLÜMSER MÜMÜN MÜMÜN
GÜLAY SÜLEYMANOĞLU
GÜNAY LÜTVI ZEYNEL
GÜNAY NAZMİEV HACİHALİLOV
GÜNAY FETOV FETOV
GÜNYaR BAYRAMALİ SADULA
GÜRAY RAMADAN MEHMED
GÜRKAN ÖZLEM
DAMYaN ANTONİEV UZUNOV
DANAİLA GORANOVA İSAEVA
DANCO DANCEV RADEV
CAFER ŞENTÜRK
CAFET SAFET MEHMED
CEVAT RAFET MÜMÜN
CEVDET RAMADAN BEKİR
CEVDET RECEP HASAN
CEVDET RECEPOV MAHMUDOV
CEVCET ALİ MÜMÜN
CEVCET RECEP MEHMEDALİ
CEVRİE OSMAN SADULA
CEVRİE ÜSEİNOVA KURDOVA
CEMİL HASAN AHMED
CEMİLE MUSTAFOVA MEHMED
CEMİLE SALİ ŞAKİR
CEMİLE HASAN ŞEN
CEMİNE ADEM MEHMED
CEMİNE MEHMEDALİEVA ŞABANOVA
CENGİZ AYYİLDİZ
DİANA MARİNOVA SARKOVA
DİYANA ATANASOVA YaNKOVA
DURGUT RECEP MEHMED
DURDANE RAMADAN MUSTAFA
DURCAN MEHMED MÜMÜN
DURCAN SALİOSMAN MÜMÜN
DURİYa ÜSEİN MÜMÜN
DURSUN EMİN HALİL
DURHAN ŞERİF MEHMED
DÜRİE LÜTVI MEHMED
EVGENİ NEDKOV RADOSLAVOV
EVGENİ FİLİPOV ŞENKOV
EVELİNA DİNEVA NAYDENOVA
EVŞEN RASİMOVA TASİMOVA
EYVAZ SABRİ SALİ
ELENA SEVERİNOVA OGNYaNOVA
ELİF GÜLER
ELMAZ ORHANOVA VELİ
ELFİDE ÖMER ZEYNEL
EMİL BİSEROV HACİEV
EMİL EMİLOV MARİNOV
EMİL RUMENOV FOTEV
EMİLİYA EMİLOVA MİHAYLOVA
EMİLİYA HRİSTOVA CAUSEVA
EMİN ALİOSMAN MÜMÜN
EMİN DURSUN HALİL
EMİN KASİF FEYZULA
EMİN MEHMEDALİEV HALİBRYaMOV
EMİN RAMADAN MÜMÜN
EMİN TEFİK ZEYNEL
EMİN HALİL HALİL
EMİNE GÜLER
EMİNE ŞABANOVA HASANOVA
EMİNE ÜSEİN APTURAHMAN
EMRAH OSMAN MUHAREM
EMRE ÖZDEMİR
EMRE ÖZER
EMRE ŞEN
ENVER RECEP MOLLAÖMER
ENCO YaVOROV AVCİEV
ERGİN SAFET MÜMÜN
ERGÜN İSMAİLOV ALİHODJOV
ERGÜN YİLMAZ HALİL
ERGÜN HİLMİ APTİ
ERCAN RAFET HALİL
ERCAN FİKRET YUSUF
ERCAN HAKİEV KİOSEV
ERCAN ŞERİFOV MURADOV
EROL CEMİL AHMED
ERSEL YİLMAZ
ERSİN BASRİ HALİL
ERSİN NAİM AZİS
ERTAN REMZİEV HASANOV
ZATİE İSMAİLOVA SALİMOVA
ZAFER İLAZOV İBRYAMOV
ZEYNEB TURHANOVA FETOVA
ZEKİE MEHMED BOSTANCİ
ZEKİE RECEP KADİR
ZEKİE ŞABAN BOSTANCİ
ZELİHA HALİL AZİS
ZELİHA ŞABAN MÜMÜN
ZEHRA KAMİL MEHMEDALİ
ZÜBEYDE HAYRİEVA HAYRULOVA
ZÜBEYDE ÖMER İDRİZ
ZÜLEYHA AHMED NALBANTOVA
ZÜLKADRİE MURADOVA OSMANOVA
ZÜLKAR AHMEDOV İSLAMOV
ZÜLFİE MURAD MEHMED
ZÜLFİE RAMADANOVA HALİLOVA
ZÜLFİE SAMİ İBRYAM
İVAN SASEV SARKOV
İVO İVANOV CAUSEV
İDRİZ MEHMED ÇAVÜŞ
İLKAY ALADAA
İLKER ŞENTÜRK
İLHAN MÜMÜN MUSTAFA
İLHAN SAFET MEHMED
İSKREN İVANOV CAUSEV
İSMAİL MÜMÜNALİEV HALİLOV
İSMET MÜMÜN MEHMEDALİ
İSMET OSMAN OSMAN
İSMET RAMADAN RECEP
İSMET HALİLOV HALİLOV
İSMİGÜL ADEM HALİL
ÖZGÜR SANLİ
ÖZLEM ŞAHİN
YORDAN YASENOV MLADENOV
YİLDİZ NİYAZİEVA MAHMUDOVA
YİLDİZ ÜSEİNOVA YANİKOVA
YİLMAZ BEHCEDOV MEHMEDOV
YİLMAZ RECEP KARAMUSTAFA
YİLMAZ SABRİ SALİ
YİLMAZ FERHAD ŞAKİR
YİLMAZ HAŞİM BOCUK
KADRİE İDRİZ MEHMED
KADRİE MUSTAFOVA BOCUKOVA
KADRİE ÖMEROSMAN MEHMED
KALBİE CEVDET HASAN
KARAMFİL HRİSTOV STOYaNOV
KASİM CEMİLOV CERAHOV
KASİM RAMADANOV YANİKOV
KATYA ATANASOVA HASAN
KENAN KAZİM MURAD
KERİME ALİ BASARAN
KERİME HASAN HACİRÜSTEM
KRASİMİR SİMEONOV SİMEONOV
KİYMET SALİBRYaMOVA RÜSTEMOVA
KAZİM MEHMET MURAT
KAZİM SALİ SALİ
KAZİM FEHİM MUHAREM
KAZİM YÜZEİR FEYZULA
LEMAN SABRİ ATAN
LİDİYA EMİLOVA MİHAYLOVA
LİLİ İSKRENOVA CAUSEVA
LYuBEN YULİYANOV ANGELOV
LÜTVI MAHMUT ZEYNEL
LÜTVI MÜMÜN MUSTAFA
LÜTVI OSMAN ŞAKİR
LÜTVI FEVZİ MEHMED
LÜTFİE ÖZTÜRK
MAGDALENA SEVDALİNOVA ANGELOVA
MAİDE BEYZA İSLAMOĞLU
MARİANA MİHAYLOVA MİTKOVA
MARİANA RADOVANOVA GÜNEY
MARİYa NAYDENOVA NALBANTOVA
MARTA EMİLOVA HACİEVA
MARTİN İVANOV CAUSEV
MARTİN MİLANOV SEREV
MARTİN NEDKOV RADOSLAVOV
MAHSUN NEJDETOV HALİLOV
MAYa KRASİMİROVA GÜNEŞ
MAYa MİNÇEVA SEREVA
MAYa YULİYANOVA ANGELOVA
MECİT MECİT MURAT
MECİT MEHMEDALİ MURAT
MEDİHA ÜSEİN ZEYNEL
MELDA MUTLU
MELEKBER OSMAN MUHAREM
MELİAT MEHMED MÜMÜN
MELİHA MÜMÜN KADİR
MELİHA RECEPOVA RÜSTEMOVA
MELİHA RİZOVA MURADOVA
MERVE ŞEN
MERGÜL BEHÇET GÖKGİOZ
MERGÜL HİLMİ ŞEN
MERCAN CEVCET MEHMEDALİ
MERDİE SALİM ZEYNEL
MESRU NAİT OSMAN
MESTAN ŞÜKRİEV HALİBRYaMOV
MESUT ŞÜKRİEV HALİBRYaMOV
METİN ALİ MÜMÜN
METİN İSMAİL İDRİZ
METİN KASİMOV YANİKOV
METİN MÜMÜN MÜMÜN
METİN NURETDİN AHMED
METODİ MİTKOV HUBENOV
METODİ ROSENOV MİHAYLOV
MEHMED EMİN MUSTAFA
MEHMED MEHMED HAYRULA
MEHMED RAFET BOSTANCİ
MEHMED RECEP KADİR
MEHMED SEYFİEV MEHMEDOV
MEHMED ŞAKİROV İBRYAMOV
MEHMEDALİ EMİNOV HALİBRYaMOV
MEHRİBAN SAFET MÜMÜN
MİLAN İVANOV MALİNOV
MİLEN METODİEV STEFANOV
MİLKA SASEVA YENİDOGDU
MİMA STOYaNOVA RUSİNOVA
MİROSLAVA VALEVA ANGELOVA
MİTKO MALİNOV HUBENOV
MİHAİL MİHAYLOV MACAROV
MOHAMED MÜMÜN SALİ
MUKADER MUSTAFA ALİOSMAN
MUSTAFA APTİ MOLLAAPTİ
MUSTAFA AHMED ŞERİF
MUSTAFA İLAZ ALİOSMAN
MÜBERA DAVUDOVA MEHMEDOVA
MÜJGAN NAZMİ YİLDİZ
MÜMİNE TEFİK ZEYNEL
MÜMÜN ALİ MÜMÜN
MÜMÜN BEYSİM RÜSTEM
MÜMÜN İSMAİLOV HALİLOV
MÜMÜN KİYMETOV SALİBRYaMOV
MÜMÜN KASİF FEYZULA
MÜMÜN MÜMÜN MUSTAFA
MÜMÜN MÜMÜNOV İDRİZOV
MÜMÜN NAZİF MAHMUD
MÜMÜN NEJDETOV HALİLOV
MÜMÜN RAMADAN RUFAD
MÜMÜN RAHMİ ÜSEİN
MÜMÜN SALİMEHMEDOV SALİMOV
MÜMÜN SALİOSMAN MÜMÜN
MÜMÜN TASİMOV SALİMOV
MÜMÜN ŞABAN MÜMÜN
MÜMÜN ŞABAN HACİRÜSTEM
MÜMÜN ÜSEİNOV SÜLEYMANOV
MÜNEVER ÜSEİN MURAT
MÜRVET MUTLU
FİRDES BEYSİMOVA FETOVA
NADEJDA MİTKOVA HUBENOVA
NADEJDA NİKOLOVA HACİEVA
NACİ RECEP MÜMÜN
NACİE MEHMEDALİEVA EMRULOVA
NACİE RAFET ŞABAN
NADİE KASİMOVA ZEYNELOVA
NADİLE FAHRİ GÜLER
NADİYA ÜSEİNOVA MEHMEDALİEVA
NADKA YORDANOVA MARTİNOVA
NADRİE NURİDİNOVA ŞABANOVA
NADYA BORİSLAVOVA PASAOĞLU
NADYA GERGİNOVA AVCİEVA
NADYA YuRİEVA SİMEONOVA
NAZAN RODOPLU
NAZLİ MECİT SADULA
NAZMİ AHMED AHMED
NAZMİ MÜMÜN MEHMED
NAZMİ MÜMÜNOV MEHMEDALİEV
NAZMİ FAİKOV HACİHALİLOV
NAZMİE AHMED HALİL
NAZMİE DURALİEVA MEHMEDOVA
NAZMİE MUSTAFA MÜMÜN
NAZMİE NAZMİEVA FAİKOVA
NAZMİE NERİEVA RUFADOVA
NAZMİE RECEP HALİL
NAZMİE FEVZİEVA ŞAKİROVA
NAZMİE HALİL MUSTAFA
NAZMİYa İSMAİL İDRİZ
NAZİM ALİ HABİL
NAİDE MÜMÜN ŞAKİR
NAİM BEYSİM AZİS
NAİME VIJDAN MEHMED
NAİT AHMED AHMED
NAİT FAİK OSMAN
NAMİK BASRİEV HALİLOV
NAMİK MEHMED HALİL
NARGİZ FEVZİEVA USLUBAS
NARİE VELİEVA MÜMÜNOVA
NARİN ŞEN
NARİN RAMADANOVA MÜMÜNOVA
NASKO EMİLOV ZEHTİNSKİ
NATALİYa İSKRENOVA CAUSEVA
NATALİYa RADOEVA KÜÇÜKOVA
NATALA RADOEVA CAUSEVA
NEVEN SABİNOV MARTİNOV
NEVRİE İSMAİLOVA HALİLOVA
NEVRİE MEHMED MURAT
NEVRİE MÜMÜNOVA FEYZULOVA
NECAT NACİ MÜMÜN
NECATİN SAFET AHMED
NECATİN ŞABANOV YÜZEİROV
NECİB MÜMÜN SALİM
NECİBE RAMADANOVA ÖZTÜRK
NEDJMİDİN ALİ ALİ
NECMİE SAFET MEHMED
NEDRET NAZMİEVA MEHMEDALİEVA
NEDYaLKA EVGENİEVA ŞENKOVA
NEDYaLKO SİSMANOV CAUSEV
NEJDET MUTLU
NEJDET BESİM SADULA
NEJDET BEHÇET HALİBRYaM
NEJDET İDRİZ İDRİZ
NEJDET MÜMÜNOV HALİLOV
NEJDET RAMADAN KURUOSMAN
NEJDET ÜSEİN MEHMED
NEJDETİN SAFET AHMED
NEJDİE NECATİN MEHMED
NEJLA KİYMETOVA RÜSTEMOVA
NECLA MURAD ZEYNEL
NECLA MÜMÜNOVA MİTKOVA
NEZAHAT NACİEVA KURTULUS
NEZİLE ARSLAN ŞERİF
NEZİHA HİKMETOVA MEHMEDOVA
NELİ ANGELOVA MİTEVA
NELİ NESTOROVA SİONMEZAY
NELİ NİKOLOVA STOYaNOVA
NERGÜL RECEP ŞAKİR
NERİMAN NAİT VELİ
NERİMAN ŞÜKRİEVA HALİBRYaMOVA
NESRİN ALİ MÜMÜN
NESRİN HİLMİ MUSTAFA
NEFİZE APTİL HALİL
NEFİZE MUSA AHMED
NEFİZE RAMADAN MEHMED
NEŞE MÜMÜN MÜMÜN
NEŞE NAZMİEVA MEHMEDALİEVA
NEŞE REFİKOVA ZEYNELOVA PANEVA
NESKA GALİNOVA SİMEONOVA
NİKOLAY MARTİNOV İSAEV
NİKOLAY NEDKOV ALEKSİEV
NİNA PENEVA NOYROYTER
NİNA SEREVA HUBENOVA
NİHAT AHMED MEHMED
NİYAZİ AHMED AHMED
NİYAZİ HASANOV HASANOV
NURAY BEHÇET HALİBRYaM
NURAY KAZİM İDRİZ
NURAY RAİF AHMED
NURAL AHMED ŞERİF
NURGÜL KORKMAZ
NURTEN RECEPOVA DURMUŞEVA
NURTEN FEVZİ RÜSTEM
NURHAN NURAY HALİBRYaM
NURŞEN ALİ MÜMÜN
NURŞEN NURİ MEHMED
OGNYaN FİDANOV MİHAYLOV
OKTAY EMİN FEYZULA
ORHAN REMZİ HALİL
ORHAN FETOV FETOV
OSMAN KAZİM MUHAREM
PAKİZE MUSTAFA HALİL
PAKİZE RAMADAN ALİ
PEDRİE FAHRİ RUFAT
RABİA MUTLU
RABİE APTİ HALİBRYaM
RABİE MURAD RECEP
RABİE MURAT HALİL
RABİE MÜMÜN YaKUB
RABİE NİYAZİ MOLLAÖMER
RABİE RAMADAN RUFAD
RABİE HALİBRYaM AHMED
RABİE HASAN MEHMEDALİ
RADAN RADOSTİNOV SLAVCEV
RADİ EMİLOV MİLANOV
RADİ ROSENOV HACİEV
RADOMİR NEVENOV SEREV
RADOSTİN RADOSLAVOV SLAVCEV
RAİF RAFET AHMET
RAMADAN ALİ SALİMEHMED
RAMADAN İSMAİLOV HALİLOV
RAMADAN KASİMOV YANİKOV
RAMADAN MURAD MEHMED
RAMADAN MUSTAFA ÜSEİN
RAMADAN MÜMÜN MUSTAFA
RAMADAN NAZİF BEKİR
RAMADAN SALİEV FEYZULOV
RAMADAN SALİMEHMED AHMED
RAMADAN FEVZİ AHMED
RAMADAN HALİBRYaM KURUOSMAN
RAMADAN HALİBRYaMOV HALİBRYaMOV
RAMADAN ŞAHİNOV MÜMÜNOV
RAMİ RÜSTEM OSMAN
RAMİ ŞABAN MÜMÜN
RAMİ ŞEVKET MEHMED
RASİM RASİM HACİRÜSTEM
RAFET REFİKOV ZEYNELOV
RAFET SAKİB AHMED
RAFİ TEFİK ZEYNEL
RAHİME İSMAİL OSMAN
RAHİME MÜMÜN MÜMÜN
RAHİME MÜMÜNOVA FETOVA
RAHİME ÜSEİN YÜCEL
REDVAN FAİKOV OSMANOV
REDVAN HALİMOV FETOV
RECEP ALİOSMAN HALİL
RECEP APTİ MOLLAAPTİ
RECEP ENVER MOLLAÖMER
RECEP EROL AHMED
RECEP NİYAZİ AHMED
RECEP NURAY HALİBRYaM
RECEP RAMADANOV KURUOSMANOV
RECEP RECEP MÜMÜN
RECEP HAYRULA RECEP
RECEP ŞÜKRİEV KARAMUSTAFOV
REYHAN ARSLAN FETA
REYHAN RESAT MUSTAFA
REYHAN FAİKOV OSMANOV
REMZİ ORHAN HALİL
REMZİE EMURLA HALİL
REMZİE MEHMEDALİ MEHMED
REMZİE MUSTAFA İSLAM
RENETA HRİSTOVA COLAKOVA
RESMİE FAMİEVA KARAMUSTAFOVA
RESMİE ŞABAN APTİ
REFİK TEFİKOV ZEYNELOV
REFİKA TEFİK HÜSNİ
RESAT OSMAN MUSTAFA
RESİDE SALİ MALAK
RESİDE HAYRULOVA SALİEVA
ROZA İSKRENOVA CAUSEVA
ROZA ŞENKOVA PETKOVA
ROMAN ŞİBİLOV NALBANTOV
ROSEN MİHAYLOV MACAROV
ROSEN FİDANOV MİHAYLOV
ROSİTSA RADOEVA MARİNOVA
RUKİE OSMAN MUSTAFA
RUKİE ÜSEİNOVA HALİLOVA
RUMEN MARTİNOV CAUSEV
RUMEN RANGELOV KATSAROV
RUMYaNA MİNÇEVA MARİNOVA
RUMYaNA YuRİEVA SİMEONOVA
SABAHAT RAİFOVA FETOVA
SABİN YULİYANOV MARTİNOV
SABRİ RASİM RASİM
SABRİE MEHMED ŞAKİR
SABRİE RAHİMOVA ŞAKİROVA
SABRİE HİLMİEVA ŞAKİROVA
SAVA VELİZAROV MLADENOV
ŞADİE RAŞİT KALEMCİ
SALİ İLAZ APTİ
SALİ SADİKOV HÜSNİEV
SALİ ŞABAN ŞABAN
SALİM EMİN HALİBRYaM
SALİM ŞABAN MÜMÜN
SALİMEHMED ALİ ŞABAN
SALİOSMAN ŞABAN MÜMÜN
SAMET MUTLU
SAMİ İLAZ İBRYAM
SAMİ MUSTAFA MOLLAAPTİ
SAMİ ŞABAN MÜMÜN
SAMİ ŞEVKED MEHMED
SANİE MUTLU
SANİE AZİZ HALİL
SANİE RİZA AHMED
SANİE FAİKOVA ŞABANOVA
SAFET RASİM RÜSTEM
SAFET RECEP KADİR
SAFET RİZA MÜMÜN
SAFET SAKİB AHMED
SAFET HALİLOV HALİLOV
SAFİE KASİFOVA HALİLOVA
SAFİE ŞEVKED MÜMÜN
SASO ALEKSİEV MİTEV
SVETLA OGNYaNOVA MİLANOVA
SVETLA SİVKOVA YORDANOVA
SVETOSLAV İLİEV SOLAKOV
SVETOSLAV SEVERİNOV MLADENOV
SVETOSLAV STEFANOV SEREV
SEBİLE AHMEDOVA İSLAMOVA
SEBİLE CAFETOVA FETOVA
SEBİLE HASAN HASAN
SEBİLE ÖMER HASAN
SEVAL CEVDETOV MAHMUDOV
SEVAL TURSUN HÜSNİ
SEVGİ RODOPLU
SEVGİN KURTULUS
SEVGİN ADEM İSLAM
SEVGİN NAZMİ HASAN
SEVGİN RASİM MÜMÜN
SEVGİNAR HALİL RECEP
SEVGÜL KAZİM MUTLU
SEVGÜL SİDKİ HACİHALİL
SEVGÜL ŞÜKRİ İBRYAM
SEVDA SEVERİNOVA SEVER
SEVDALİN NEDKOV STEFANOV
SEVDALİN SERGEEV KARAMFİLOV
SEVDALİNA MİTKOVA ANGELOVA
SEVDALİNA STANİMİROVA ULUKAYa
SEVDET EMİN ZEYNEL
SEVCAN NEJDETİN AHMED
SEVDİE DURAN KADİR
SEVDİE MÜMÜN RUFAT
SEVDİE SALİEVA ŞABANOVA
SEVDİE HALİL MUSTAFA
SEVDİE YAŞAROVA KARAMUSTAFOVA
SEVEL VASVIEVA ŞABANOVA
SEVEN CEVDETOV MAHMUDOV
SEVERİN RADOMİROV SEREV
SEVERİN RANGELOV OGNYaNOV
SEVERİN SİMEONOV KARAMFİLOV
SEVILCAN RECEP HALİL
SEVIM CEVDET MEHMED
SEVIM FAHRİ ŞEN
SEVIMNAZ SAFET MEHMED
SEVINÇ VASVIEVA ŞABANOVA
SEVINÇ RECEP MEHMED
SEDA AYYİLDİZ
SEZAY KAZİM FEYZULA
SEZAY SAMİ MOLAAPTİ
SEZAY SUNAY HACİHALİL
SEZGİN REDVANOV FETOV
SEZCAN KAZİM MUHAREM
SEZEN SUNAY HACİHALİL
SEZER NECED HALİBRYaM
SEYFİ MEHMEDALİEV MEHMEDOV
SEYFİ OSMANOV ŞAKİROV
SEYFİ SALİ HÜSNİ
SEYHAN ALİEV OSMANOV
SEYHAN RAMADANOV ÜSEİNOV
SEYHAN REFİKOV ŞABANOV
SEYHAN FAHRİ RUFAT
SELVER SAFET ŞERİF
SELİME ALİ MOLLAAPTİ
SEMAVI RAMADAN HALİBRYaM
SEMİHA HİLMİEVA TAHİR
SEMRA ORHANOVA MUTLU
SEMRA SALİOSMAN EMURLA
SEMRA SALİOSMAN MÜMÜN
SEMRA HİKMETOVA ZEYNELOVA
ŞENAY CEVDETOV MAHMUDOV
ŞENAY KAZİM FEYZULA
SERGEY YORDANOV MARTİNOV
SERGEY MİLANOV DERMENCİEV
SERGEY RADOSTİNOV İVANOV
SERGEY SABİNOV MARTİNOV
SERGEY SİMEONOV KARAMFİLOV
SERDAR USLUBAS
SERCAN SEVER
SERKAN USLUBAS
SERTAN SEVER
SEHER YİLMAZ ŞAKİR
SİBEL ŞENTÜRK
SİBEL ÖZKAN
SİLVENA MİNÇEVA MARTİNOVA
SİLVIYA ŞERİOJEVA MLADENOVA
SİMEON SİVKOV YORDANOV
SİMO FİDANOV HACİEV
SMİLANA RADOMİROVA SEREVA
SNEJANA SLAVCEVA STOYaNOVA
SONYa ANGELOVA MİTEVA
STEFAN ATANASOV YaNKOV
STOYaN YULİYANOV İVANOV
SUZANA ANTONOVA PASEVA
SUNAY LÜTVIEV ZEYNELOV
SUNAY MÜMÜNOV MEHMEDOV
SUNAY NAZMİ HACİHALİL
SURAY SAMİ MOLAAPTİ
SURİE İBRAM MÜMÜN
SİBKA ANGELOVA SLAVCEVA
SİDKİ HASAN KALEMCİ
TANER RAMADAN HALİBRYaM
TANİO MARTİNOV MARTİNOV
TANİO SİBİNOV HUBENOV
TANYa İSKRENOVA ÖZDEMİR
TANYa MLADENOVA DERMENCİEVA
TANYa RUMENOVA ŞENKOVA
TANYa YuRİEVA SİMEONOVA
TASİM MÜMÜNOV SALİMOV
TEFİK RECEPOV KARAMUSTAFOV
TOMA NEDKOV STEFANOV
TOMA TRENDAFİLOV DAŞKALOV
TUNCAY NAZMİ HACİHALİL
TUNCAY RAMADAN KURUOSMAN
TURGAY RECEPOV HAYRULOV
TURSUN AZİS HÜSNİ
TURSUN MÜMÜN RÜSTEM
TURHAN FAHRİ RUFAD
TÜLAY LÜTVIEVA MEHMEDOVA
TÜRKAN DURSUN BELCİNOVA
ULVI ALİ ALİ
ULVI AHMEDOV İSLAMOV
ULVI FEVZİ MEHMED
FATMA ULA İSLAMOĞLU
FATME İSMAİL ZEYNEL
FATME İSMAİL HASAN
FATME NİYAZİ OSMANOVA
FATME RAMADAN HALİBRYaM
FATME HALİL BEKİR
FATMEGÜL ADEM MUHAREM
FATMEGÜL DURMUŞALİEVA YANİKOVA
FAHRİ NAMİK HALİL
FAHRİ SELAHTİNOV RUFADOV
FAHRİE ÖMEROVA İBRYAMOVA
FEVZİ OSMAN ŞAKİR
FEVZİ RAMADANOV HALİBRYaMOV
FERAD RAMADAN MÜMÜN
FERDANE FİKRİ İSMAİL
FERDES EMİN RÜSTEM
FERDİ RAİF AHMED
FERDİ SEYHAN RUFAT
FERDUN LÜTVI APTİ
FERİDE MEHMEDALİ AHMED
FERİDE MUSTAFA MEHMED
FİDAN EMİLOV ZEHTİNSKİ
FİDANA FİLİPOVA CAUSEVA
FİKRET İLAZ İBRYAM
FİKRİ MÜMÜN İSMAİL
FİKRİE RAİF MÜMÜN
FİLİZ ULVI ALİ
FİRDES SALİ AHMED
HAZEL OSMAN OSMAN
HAZEL ŞAKİR HABİL
HAYRİE ARİF MUSTAFA
HAYRİE BAYRAMALİEVA MUSTAFOVA
HAYRİE MUSTAFA AHMED
HAYRİE RAİF RASİM
HAYRİE RAMADAN FETAH
HAYRİE REDVANOVA FETOVA
HAYRİE TASİM HALİBRYaM
HAYRİE ŞÜKRÜ KURUOSMAN
HAYRİYa SÜLEYMAN SÜLEYMAN
HAYRULA MEHMED MÜMÜN
HALİBRYaM İSMAİLOV MUSTAFOV
HALİD HALİL SAİB
HALİDE HAMİDOVA HALİBRYaMOVA
HALİL AKİF SAİB
HALİL HİKMET MUSTAFA
HALİM ALİEV SADULOV
HALİM RAŞİDOV FETOV
HALİME ÖMEROVA SÜLEYMANOVA
HALİT SAFET MEHMED
HAMDİ BİLAL HALİL
HASAN BAYRAMALİ HASAN
HASAN EROL AHMED
HASAN NECİB SALİM
HASAN RASİM RÜSTEM
HASİBE ALİEVA SÜLEYMANOVA
HATİCE RAMADANOVA FEYZULOVA
HATİCE HALİLOVA MAHMUDOVA
HATİCE ŞEVKET MEHMED
HAŞİM AHMEDOV BOCUKOV
HİKMET MURAD ALİOSMAN
HİKMET NAİD MÜMÜN
HORİE OSMAN HASAN
HORİE ÜSEİN MAHMUD
HRİSTİNA BOYaNOVA NİKOLOVA
HRİSTİNA MARİANOVA SİMEONOVA
HUBAVENA GERGİNOVA ALEKSİEVA
HUBEN MALİNOV ASENOV
HÜSNİE BEYSİM MOLLAAPTİ
HİKMİ ÜSEİN RASİM
HİLMİ AHMED APTİ
HİLMİ MÜMÜNOV MUSTAFOV
HİLMİ NİYAZİ SADULAH
HİLMİ ULVI ALİ
HİLMİE GÜRSEL MÜMÜN
HİLMİE RAMADAN SALİ
ŞABAN İSAK HACİRÜSTEM
ŞABAN İSMAİL MÜMÜN
ŞABAN SALİMEHMEDOV MEHMEDOV
ŞADİE REMZİ AHMED
ŞADİE SALİ MEHMED
ŞAZİE ALİEVA HAYRULOVA
ŞAZİE AHMEDOVA ÜSEİNOVA
ŞAZİE KASİM MUSTAFA
SAHBAS ŞABAN MEHMED
ŞAHİN ALİ SALİMEHMED
ŞAHİN RAMADANOV MÜMÜNOV
ŞAHİNDE MÜMÜN MUHAREM
SEVIK RECEPOV KARAMUSTAFOV
ŞEVKET ŞEVKET MEHMED
SEYNAZ BEHÇET HALİL
ŞENAY RESAT ALADAGLİ
ŞENGÜL KAZİM İDRİZ
ŞENGÜL MEHMED MÜMÜN
ŞENEL MEHMED OSMAN
ŞENER ŞAHİNOV SÜLEYMANOV
ŞERİF RAMADANOV RUFADOV
ŞERİF SAFET ŞERİF
SİNA OGNYaNOVA KARAMFİLOVA
ŞİNKA OGNYaNOVA MİLANOVA
SİSMAN SİSMANOV CAUSEV
ŞÜKRİE ÜSEİN MEHMEDALİ
ŞÜKRÜ MEHMEDOV HALİBRYaMOV
ŞÜKRÜ MÜMÜNOV KURDOV
ŞTERYU MİNÇEV YaNKOV
İRSALE HALİL FEYZULA
ÖZCAN İSMAİLOV ALİHODJOV
ÖZCAN REFİKOV AHMEDOV
ÖZCAN HAYRULA MÜMÜN
ÖZLEM RAMİ OSMAN
YuLİYA ANGELOVA MİTEVA
YuLİYA METODİEVA STEFANOVA
YULİYAN İVOV CAUSEV
YULİYAN LYuBENOV ANGELOV
YULİYAN METODİEV STEFANOV
YULİYAN MLADENOV ALEKSİEV
YuLKA MİNÇEVA KARAMFİLOVA
ÖMER ADEM İSLAM
ÜMİT GÜLER
ÜMİT RECEPOV KURUOSMANOV
ÜMÜ MÜMÜN MUSTAFA
ÜMÜGÜL KAZİMOVA SALİMOVA
YuRİ SİMEONOV SİMEONOV
ÜRKİE MEHMED KAMİL
ÜRKİE RİFKİ KURUOSMANOVA
ÜRKİE HALİBRYaMOVA SALİMOVA
ÜSEİN TEFİK ZEYNEL
YaVOR HUBENOV AVCİEV

avatar
  Subscribe  
Bildir