Besin alerjileri ve belirtileri nelerdir?

0
90

Hangi besinler alerji yapar ve türleri

Besin alerjilerini doğal ve yapay besin alerjileri olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Hazır besinlerin içeri­sinde koku, renk, lezzet verme veya koruyucu amaç­la bulunan çeşitli kimyasal katkı maddeleri, histamin gibi alerji mediatörlerinin salınımına neden olmak­tadır. Bu etki, besin maddesini alan hemen hemen herkeste görülebilir. Bazı kişilerde bunların fazla alın­masıyla belirli belirsiz kaşıntılar olurken, bazıların­da çok az miktarda alınmasıyla bile deride kaşıntılı ürtiker, deri altı dokularda şişme ile anjiyo ödem te­neffüs yollarında nezle ve/veya astma görülebilmek­tedir. Çocuklarda gördüğümüz alerjik deri döküntü­lerinin çoğu, bu tür katkı maddeleri içeren meşru­bat, sakız, şekerleme vb. besinlerin alınması nede­niyle olmaktadır.

Doğal besinlere karşı alerjiler daha nadir orta­ya çıkar. Bu besinlerin başlıcaları yumurta, inek sü­tü, balık, fındık ve fıstık vb. gıdalardır. Besin alerjilerinin tedavisinde en etkin yöntem alerji yapan gıdaların tespit edilmesi ve bunların yenmemesidir.

Çocuklarda görülen besin alerjilerinin çoğu, zaten birkaç yıl içerisinde kendiliğinden kaybolmaktadır. Ortaya çıkmış olan alerjik hastalıkların ise uygun anti ­alerjik tedavisi yapılır.
Çocuklardaki alerjik hastalıkların erişkinlerdekine nazaran farklı yönleri vardır.

Erken teşhis koyma ve hastalığın ilerlemesini önleyici bazı tedbirler, bu yaşlarda daha çok etkilidir. Hastalığı tedavi ederken, çocuğun fiziksel ve sosyal gelişmesini ve aile içi iliş­kileri de hesaba almak gerekmektedir.

avatar
  Subscribe  
Bildir