Balıklar nasıl ürer, nasıl çoğalır?

0
159

İLGİNÇ ÖRNEKLERLE BALIKLARDA ÜREME

Bazı derin deniz fener balıkla­rının erkeği 125 cm boyunda dişi­si ise yaklaşık 112 cm boyundadır. Erkek fener balığı, dişisine sıkça yapışır ve ikisi bir arada büyürler. Bu ikili ilişkide erkek fener balığı sa­dece sperm üreten bir organ vazi­fesini görürken, dişi fener balığı kendi kendine dölleyen erselik hermafrodit sayılır. Hani balığının yav­rusu cinsine göre 2-5 yaşlarında erginlğe erişir. Bu sırada dişi ve yu­murta bırakma kabiliyetine sahip olan balığın vücudunda daha son­ra sperm üretecek erkeklik organın ilk izleri vardır. Balık 7-10 yaşlarında erkeğe döner. Dişi, er­kek olduğu zaman üreme organın­da yumurta üreten dokuları yine de vardır. Pratik olarak ise tam bir er­kektir.

Aterina’nın çok ilginç üreme yöntemi vardır. Deniz kabardığı za­man aterinalar kabarmanın en yük­sek anında dalgalarla sürüklenirler. Sular çekilmeye başlayıncaya kadar dışı balıklar dalgalardan kıyıya at­lar kıvrılıp, bükülerek kuma gömü­lür ve 5 cm derinliğe yumurtalarını bırakırlar. Her balığın yanında bir iki erkek balık vardır. Erkekler dışı balığa sarılır ve dökülen yumurta­ları döllerler. Yumurtalama işlemi sona erince de kendilerini yeniden suya atarlar.

Denizatı erkeği yavru­larını bir kesede taşır. Her yumur­ta erkek denizatının kesesi içine bırakılırken, hayvan şiddetli kas spazmları geçirir. Böylece yumur­talar diğerlerine yer açılması için di­be iner. Yavrular yumurtadan çıkıp, keseden ayrılmaya hazır oldukları zaman erkek kesik kesik sarsılarak, eğilip doğrulur. Sonunda bu yavru kesenin ağzından fırlar ve erkek her yavru çıkarışında daha da bitkinle­şir.

Yüzey levreğinin erkeği doğuş­tan cinsel bakımdan olgundur, dişi­si de kısa bir süre sonra olgunlaşır ve çiftleşme olur. Yavruların çiftleş­mesi diyebileceğimiz bu olay, özel­likle yüksek hayvanlarda eşi olma­yan bir durumdur.

avatar
  Subscribe  
Bildir