Bal arıları nasıl kışlatılırlar, arı bakımı

0
116

Bal arıları kış uykusuna yatar mı

Bal arısı (Apis mellifera L.) polen ve nektar üreten floranın bu­lunduğu yerlerde, ekvatordan ku­tup bölgelerine kadar farklı klimatik koşullara uyum sağlamış bir fay­dalı böcektir. Kışları soğuk geçen karasal iklim kuşağında yaşayan di­ğer böcekler gibi kış uykusuna yat­mazlar. Bunlar, sıcaklık 14°C’nın al­tına düştüğü zaman, toplu halde “kış salkımı” oluşturarak hep birlik­te sosyal bir organizma meydana getirirler.

Kültüre alınmış bal arılarının kışlatılması ve kışın koloni kayıplarının en alt düzeye indirilmesi, arıcılar için hayati önem taşımaktadır.

Ülkemizde kışı sert geçen böl­gelerde bazı arıcılar, kış kayıpları­nı önlemek için kovanlarını bodru­ma veya kapalı odalara taşımakta­dırlar. Aslında arılar kışın soğuktan değil, aşırı nem ve açlıktan ölürler. İçeride kışlatılan kovanlar, her ne kadar rutubetsiz, havadar ve sakin odalarda tutulsalar bile, kovan için­de oluşan CO2 ve nem dışarı atıla­madığı için, arılarda ölüm oranı yükselmektedir. Bu yüzden, dünya­nın her yerinde kovanların çok bü­yük bir kısmı dışarıda kışlatılmaktadır. Ancak, arıların kışlatılmaya ha­zır hale getirilmeleri için, sonbahar aylarında bazı önlemler alınmalıdır. Bunlar, yaşlı ana arının değiştirilme­si, zayıf kovanların birleştirilmesi, besin stoklarının kontrolü ve hasta­lıklarla mücadele edilmesidir. Daha sonra kışlatılacak kovanların yeri ti­tizlikle seçilmelidir. Kovanlar, soğuk ve nemli havanın hareketsiz kaldı­ğı çukur alanlara konulmamalı, yerden 30-40 cm yükseğe yerleştiril­meli ve hakim rüzgardan korunma­lıdır. Eğer koloniler güçlü ve besinleri yeterli ise kovanın üst örtüsü, solunumla oluşan nemi çekecek yapıdaysa, uçuş deliği arı miktarı­na göre ayarlanmış ve yeterli hava akımı sağlıyorsa, dışarıda iyi bir kış­latma için bütün koşullar yerine getirilmiş demektir.

avatar
  Subscribe  
Bildir