Bal arıları hakkında bilgi. Bal arılarında beslenme

0
32

Bal arıları ne zaman beslenmeli

Bal arıları, ilkbahar ve sonbahar aylarında belirli amaçlarla ve uygun koşullar altında şurupla beslenmek­tedir. Örneğin, yavru gelişmesini teşvik etmek, hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici ilaçları kullanmak veya başarılı bir kışlatmayı sağlamak için belirli bir süre kolo­niyi şurupla besleme yöntemleri uz­manlarca önerilmektedir. Ancak bazı arıcılar çok hatalı olarak arıla­ra, doğada nektar akımı başladık­tan sonra da, fazla bal elde etmek amacıyla yoğun şekerli şurup ver­meğe devam etmektedirler. Bu du­rum elde edilen balın kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Zi­ra balın bir standardı vardır.

Esas olarak balda yüksek oran­da iki monosakkarid, yanı levüloz (fruktoz) ve dekstroz (glikoz) şeker­leri bulunmaktadır. Balın bileşimin­de ise ortalama % 40 levüloz, % 34 dekstroz, % 2-3 sakkaroz (kristal şeker), % 18 su ve % 3 diğer mad­deler bulunmaktadır.

Aşırı şurupla beslenmiş kovan­lardan alınan ballarda sakaroz ora­nı % 10-13’e kadar yükselmekte, dolayısıyla da levüloz ve dekstroz oranı düşmektedir. Eğer yayla ve çiçek ballarında sakkaroz oranı % 5’ten fazla, çam ballarında da % 10’dan fazla olursa, bu ballar stan­dart dışı kabul edilmektedir. Stan­darda uygun olmayan balların eti­ketlenerek satışa sunulması kanunen suçtur. Bu gibi balların ihraç edilmesi de mümkün değildir. Zira laboratuvar analizi ile durum hemen anlaşılabilmektedir.

Arıların şurupla yoğun şekilde mevsimsiz olarak beslenmesi, işçi arıların ömür uzunluklarını kısalt­makta, vücuttaki protein dengesi­ni bozmakta, hastalıklara ve kışa dayanma gücünü zayıflatmaktadır. Vücut direnci azalan bireylerde top­lu ölümlere rastlanmaktadır.

Doğal beslenme koşullarının arıcı tarafından yapay olarak ortadan kaldırılması, hem bal kalitesin­de bir bozulmaya neden olmakta hem de bu kovanlarda kışın arı kaybı önlenemez oranda artmaktadır. Gerçek bal üreticilerinin daha fazla mağdur edilmemeleri için öne­ri dışı bu uygulamalara en kısa za­manda son verilmelidir.

avatar
  Subscribe  
Bildir