Bağırsak kurtları nasıl oluşur / bulaşır? Askarit kurdu hakkında bilgi.

0
286

Bağırsak kurtları hakkında bilgi
Askarit insan bağırsağında bulunan en büyük 135 cm. yuvarlak solucan olup, Dünya Sağlık örgütü’nün son yayınlarına göre, sosyoekonomik durumu iyi olmayan ülkelerde çok yaygın durumdadır. Bunun nedeni, dişisinin çok sayıda (200.000) yumurtayı bir gönde üretmesi, dışkıyla toprağa düşen bu yumurtaların, en elverişsiz çevre koşullarına bile dayanıklı olması ve sağlıklı şartlarının olmadığı ortamlarda çok kolay dolaşabilmesidir.

Bağırsak kurtlarına karşı alınabilecek önlemler.
Bu asalakla etkili bir biçimde savaş için sağlık koşullarına uyulmalı, insan dışkısının çevreyi kirletmesine engel olunmalı, halkın eğitimine önem verilmeli, kullanma ve içme suları sağlıklı olmalı ve kitle halinde tedavi yöntemlerine başvurulmalıdır. Gelişmekte olan yörelerde bu önlemlerin uygulanması, insanları eğitmekten çok daha zordur.
Sözü edilen önlemlerin tümü, çok kez gercekleştirilmeyebliir. Ama hiç olmazsa kişisel temizlik, tuvaletlerin denetim altında bulundurulması ve özellikle kırsal kesimde çocukların, kakalarını oyun oynadıktarı yerlere yapmamalarını sağlamak da yeterli olabilir.
İnsanların kitle halinde tedavi edilmesinin amacı, asalağı tümüyle ortadan kaldırmak olmasa bile, solucan sayısını azaltmak, yayılmasını sınırlandırmak olmalıdır.
İnsan bağırsağında, ağızdan alınan mikroskobik yumurta sayısı kadar (bazen yüzlerce) dişi solucan ergin hale gelebilir. Bunlar, konağın en değerli besin maddelerin (protein, vitamin, mineraller) sömürmekle kalmaz aynı zamanda ince bağırsağı tıkayarak ya da delerek, çocukları çok kez ansızın ölüme sürükleyebilirler.

Bir dişi günde 200.000 yumurta yumurtladığına göre, 10 tanesi 2.000.000 yumurtayı dışkıyla çevreye yayar. Dışkı kuruyarak toprağa karışmakta, orada oynayan çocukların ellerine bulaşan yumurtalar, kendi ya da arkadaşlarının ağzına götürülmektedir.
Gözlemlerimize göre, kentlerden giderek, plajlara yakın köylerde, pansiyon ve motellerde kolon ailelerin çocukları da bu yumurtaları kolaylıkla yutmakta ve hastalanmaktadır. Yazlıklara gidenlerin, çocuklarını bu ve benzeri salgınlardan korunmalarını, hastalık belirtisi görürlerse, askariti de unutmamalarını önermek isteriz.

Prof. Dr. M. Mihri MİMİOĞLU

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir