Ayıbalıkları neden kıyıda yatarlar? Deniz Ayıbalıkları’nın sağlını bozar mı?

0
86

Ayıbalıkları aşırı ısınmayı nasıl önleyebilirler

Ayıbalıkları acaba neden kıyıya çıkıp yatar? Gü­neşlenmek için mi dersiniz? “Hayır”  “düşmanlarından kaçmak ve derisini onarmak için.”
Ayıbalıkları denizdeki düşmanlarından korumak için karaya çıkarlar; fa­kat orada da güneş altında aşırı ısınmak tehlikesiyle karşılaşırlar. Ayıbalıkları’nın denizde o kadar çok düşmanı vardır ki, beş yaşına varmadan bir deniz hayvanına yem olma olasılıkları % 80’dir.

Ayrıca deniz, ayıbalıkları’nın sağlığını da bozmak­tadır. Dalgalara ve akıntılara karşı koymak çok enerji harcatır. Deniz, ayıbalığı’nın derisini soğutarak, ya­raların iyileşmesini geciktirir. Bütün bu nedenlerle bir ayıbalığı, kalabildiği kadar karada kalmak ister.

Ne var ki, kara da onlar için uygun bir yer değil­dir. Örneğin karada iken aşırı ısınma nedeniyle öle­bilirler. Çünkü hava, ısıyı suyun ancak °/o4’ü kadar iletir; ayrıca ayıbalıkları’nın derilerinin altındaki san­timetrelere kalınlıktaki bir yağ tabakası onların ısı kaybetmesini önler (bu yağ tabakası, hayvanın su­da ısı kaybetmemesi amacına yöneliktir).

Ayıbalıkları’nın aşırı ısınmasının diğer nedenleri, derilerinin koyu renk oluşu (ışığı emer), terleyememeleri, hızlı hızlı soluyamamaları ve yüzgeçleriyle vü­cut ısısının en çok %30’unu kaybedebilmeleridir. Parlak güneşli bir günde, liman ayıbalıkları’nın vücut sıcaklığı 30 dakika içinde 15 °C yükselebilir.

“ısı akı indeksi”ne göre Ayıbalıkları, Puget Sound’daki ada­lardan, ısı akı indeksi en az olanlarını tercih etmek­tedirler. Ayrıca karaya çıkış zamanlarını mevsime göre ayarlarlar: İlkbaharda öğlenleri, yazınsa öğle­den sonranın geç saatlerinde kıyıya çıkarlar.
Karada kalma zamanını derilerindeki buharlaş­mada belirler. Islak ve gölgede bir ayıbalığı’nın ku­ruması bir saat alabilir ve hayvan ancak kuruduktan sonra denize döner.
Ayıbalıkları bu “ısı düzenleme” manevraları sa­yesinde, aşırı ısınmayı önleyebilirler.

avatar
  Subscribe  
Bildir