Atom ve nükleer fiziğinin kilometre taşları.

0
272

450 Yıllarında Demokritus ve Leukipp atomu, maddeleri meydana getiren en küçük ve bölünmeyen parçacık olarak kabul ettikleri öğretiyi ortaya atıyorlar.
1808 John Dalton kimyasal tepkilerde birkaç katlı ağırlık durumlarıyla ilgili kanunu buluyor ve her madde için ayrı bir atom ağırlığı tespit ediyor.
1865 Joseph Loschmidt gazların içindeki molekül sayılan ve kütlelerini buluyor.
1871 Dimitri İwanoviç Mendeljew «elementlerin periyodik sistemini» buluyor.
1890 Yıllarında Philipp Lenard ve J.J. Thomson eletronları buluyor ve inceliyorlar.
1896 Fienri Becquerel Uran da radyoaktiviteyi buluyor.
1898 Pierre ve Marie Curie Radyum ve Polonyum radyoaktif elementlerinin izolesini başarıyorlar.
1902 Ernest Rutherfort radyoaktiviteyi atomların parçalanma sebebi olarak görüyor.
1905 Alberi Einstein ışık-quanda hipotezini ortaya atıyor: Elektromanyetik ışınımın enerjisi, parçacıklara benezyen fotonlarda yoğunlaşmıştır ki bunun büyüklüğü yalnız frekansa bağımlıdır.
1911 Emst Rulhcrford deneysel olarak atomun negatif bir kabuğu bulunduğunu ve bunun pozitif yüklü bir merkezi sardığını buluyor. Böylece atom çekirdeği bulunmuş oluyor.
1912 Niels Bohr atomun bir modelini meydana getiriyor, bunda elektronlar, gezegenlerin güneşin etrafında döndükleri gibi atom çekirdeği etrafında döner, böylece atom tayflarının (spektrum) anlamı ortaya çıkıyor.
1919 Emst Rutherfort azot atomlarım radyoaktif alfa parçacıklarıyla bombardıman ederek onları oksijene dönüştürmeye muvafak oluyor: ilk suni element değişimi.
1923 A. H. Compton elektronlarla çarpışan Röntgen ışınlarının dağılmasını buluyor ve deneysel olarak ışık quanta kuramını doğruluyor.
1924 Davisson ve Germer ince bir çinko yapraktan geçen elektron ışınlarının ışık dalgalan gibi kırınıma uğradığını (büküldüğünü) ispat ediyor.
1924 Louis de Broglic madde dalgalan kuramını ortaya atıyor.
1925 Uhlenbeck ve Goudsmit elektronların dönüşlerini buluyor.
1929 Emcst Orlando Lawrencc Zyklotronu, yüksek enerjilere elverişli parçacık hızlandırıcısını buluyor.
1932 Chadwick Nötron’u buluyor.
1934 Wemcr Heisenberg ve D. İwancnko atom çekirdeğinin proton ve nötronlardan meydana geldiği şeklindeki atom çekirdeklerinin iç yapısına ait kuramı ortaya atıyor.
1934 Fredcric Joliot ve irene Curic ilk olarak suni radyoaktif elementleri meydana getirmeye muvaffak oluyor.
1937 C. D. Anderson kozmik ışınların içinde orta ağırlıkta bir parçacık olan Myon’u buluyor.
1938 Otto Hahn ve Fritz Strassmann nötronlarla bombardıman etmek suretiyle ağır atom çekirdeklerin (Uran-225) parçalanmasını başarıyor.
1941 Glen Seaborg Uran -238 çekirdeğini dönüştürmek suretiyle tabiatta bulunmayan Plutonium elementini meydana getiriyor.
1942 Enrica Fermi Şikago’da ilk atom reaktörünü (Uran yakıcısı) yapıyor ve ilk nükleer zincirleme reaksiyonu, tepkiyi harekete getiriyor.
1945 New Mexico’da ilk atom bombası patlatılıyor (Uran-235).
1947 Kozmik ışınların içinde Pion bulunuyor ve bir yıl sonra da çekirdek reaksiyonlarında da bulunduğu tespit ediliyor.
1952 Pasifik Okyanusunda hidrojen bombasının patlatılmasıyla ilk olarak termonükleer, çekirdek, füzyon reaksiyon gerçekleşiyor : hidrojen çekirdeklerinin yüksek sıcaklık derecesinde erimesi.
1953 Donald Glaser parçacık dedektörünü buluyor.
1955 Chamheriain ve Segrd Antiproton’u üretiyorlar.
1956 Hofstadter protonun içindeki elektrik yükünün dağılışını inceliyor.
1962 Ağır elektronlar gurubuna mensup ikinci bir Nötrino, Myon-Nötrino bulunuyor.
1964 Yirmi dört Amerikan fizikçisinden bir araya gelen bir ekip, şimdiye kadar bilinen en ağır elemanter parçacık olan Baryon ‘Omega’ yı buluyor, bununla bilinen parçacıkların sayısı 36’ya çıkıyor.

avatar
  Subscribe  
Bildir