Atalarımız gerçekten de yamyam mıydı?

0
370

Fransız arkeologları J.Courtin. P.Villa ve D.Melmer yaptıktarı kazılarla, 6000 yıl önce Fransa’nın güney kıyılarına yakın mağaralarda yaşamış olan insanların insan eti yediğini kanıtlayarak, bu konudaki gözlem ve deneyimlerini yayınladılar. Bu gün bütün dünya bundan sözetmektedir. Bugüne kadar bu yalnızca bir tahmindi. Artık maymun gibi kıllı atalarımızın antropofaj (yamyam) olduğundan eminiz. Bugüne kadar bilim böyle birşeyden kuşkulanıyordu, çünkü kazılarda, etrafa saçılmış ve bir mezara konmamış olan insan kemiklerine rastlanıyordu. Örneğin Afrika’da bulunan Homo habilis ve Homo erectus küçük parçalar halindeydi. Diğer insanlarca yenmiş olabilecekleri düşünülmüştü ama kanıt yoktu. Tautavel insanı’nın kafatası hayvan kemikleri arasında bulunmuştu. Acaba 400.000 yıl önce yaşıyan Corbiere’ler insan mı yiyordu? Buna evet demek de, hayır demek de zordu. O zamanlar cesetler henüz mezara gömülmüyordu, oldukları yerde bırakılmış olabilirlerdi. Fakat kemikleri etrafa saçan neydi? Kemiklerin etrafa saçılması, insanların parçalara ayrılıp yenmesi ile açıklanabildi. Fakat kemikler üzerinde bu insanların yenmiş olduğuna ait belirtiler yoktu. Hortus’da bulunmuş neandertal insanının kemikleri için de aynı şeyler söz konusu idi. 20 kadar insanın kemikleri dağ keçisi kemikleri arasına saçılmış olarak bulunmuştu. Akla ilk gelen şuydu: Burada hem avlanan dağ keçileri, hem de bazı insanlar yenmişti. Fakat yamyamlık daima bir törenle yapıldığı halde ortada tören izleri yoktu.
Bu konudaki ilk kanıtlar Fransa’daki Fontbregoua mağarasında 1984’de ele geçti. Araştırıcılar Eski Neolitik çağa ait tabakalarda ilk defa atalarımızın yamyam olduğuna ait kanıtlar elde ettiler Mağarada 4 m kalınlıkta Neolitik (40 tabakadan fazla) 3 m kalınlıkta Mezolitik ve Epipaleolitik ve en dipte de 3 m kalınlıkta Paleolitık tabaka bulundu. Kısacası tarih öncesi döneme ait 10.000 yıl vardı mağaranın içinde. 39. tabakada yaban domuzu 40. tabakada sığır ve 41. tabakada insan yenmiş olduğunu gösteren kanıtlar ele geçti. Duvarın yanındaki kuçük bir çukura kırılmış insan kemikleri gömülmüştü. Kemiklerin üzerinde çakmaktaşından yapılmış bir baltanın izleri vardı. Arkezooloji’de (arkeolojik zooloji) çakmaktaşı balta izlerinin anlamı çok iyi bilinmektedir. Hayvanın avlandıktan sonra yenmek üzere çakmataşı baltalarla parçalara bölünmesi. Hayvan veya insan yendikten sonra artan kemikler, mağaranın oturulan yerinden uzakça bir yere, duvar dibindeki çukurlara gömülüyor ve bunların üstü toprakla örtülüyordu. Bunlara bir çeşit ilkel çöp tenekesi gözüyle bakılabilirdi. Mağarada böyle 19 hayvan ve 3 insan kemiği çukuru bulundu. Deneysel olarak koyun ve keçiler cilâlı çakmaktaşı baltalarla parçalandığında, kemikler üzerinde çukurda bulunankilere benzer izler elde edildi. ABD’da Paul Shipman tarafından taramalı elektron mikroskopu ile yapılan incelemeler, insan kemikleri üzerindeki bu izlerin hayvan dişleri ile değil, çakmaktaşı baltalarla oluşturulduğunu gösterdi.
Gerek hayvan, gerek (koyun, yaban domuzu vb.) insan kemikleri arasında el, ayak, el ve ayak bileği kemikleri yoktu. Bunun nedeni çok belliydi: Gerek av hayvanlarının, gerek insan cesetlerinin, mağaraya getirilmeden önce el ve ayakları kesilmişti. Kemik iliği içeren bütün insan ve hayvan kemikleri, birçok parça olacak şekilde kırılmıştı. Bunun da nedeni açıktı. Hayvan veya insan etleri kemik iliğine varana kadar yenmişti. Yine de bu sıralar, yanı M.Ö. 4000 yıllarında, insanların ınsanları koyunlar gibi yediği söylenemez. Bu insanlar için insan eti yemek, koyun yemek gibi sıradan bir iş değildi. Örneğin yenilen insanların (ki en azından 8 kişiydi) kafatasları mağara duvarındaki bir oyuğa yerleştirilmişti, hayvan kafatasları ise saklanmamıştı. Bu insan kafatasları üzerinde derinin yüzüldüğüne, dilin kesildiğine, çene, şakak ve yüz kaslarının kesilip çıkarıldığına ait izler vardı. Niçin? Bu kafatasları bir tören objesi veya ganimet olabilir miydi? Yabancılara ait kafatasları mı söz konusu idi. Hayvan kemikleri yanında insan kemikleri son derece azdı, demek ki insan eti istisnai olarak yenmekte idi.

avatar
  Subscribe  
Bildir