Asabi tansiyon veya sınır tansiyon deyimleri ne anlama gelmektedir?

0
376

Asabı tansiyon nedir ve sınır tansiyon nedir?

Dünya Sağlık Örgütü 14/9 altını normal, 16/9,5 üstünü yüksek tansiyon kabul eder. Büyük tansiyonun 14-16 ve küçük tansiyonun 9-9.5 arası olması sınır tansiyon kabul edilir, ölçülen tansiyon değerleri devamlı sınırda ise o kişinin tansiyonu ne normal, ne de yüksek sayılabilir, tansiyonu sınırdadır.

Bir İnsanın tansiyon ortalamaları zaman zaman normal, zaman zaman da yüksekse o kimsede asabi tansiyon veya geçici tansiyon vardır. Asabi tansiyonu olanlarda nabız 100’n üstündedir, bu duruma ekseri genç erkeklerde rastlanır. ABD’de 18 milyon İnsanda sınır tansiyon vardır. Burada iki noktayı önemle belirtmek de yarar vardır:
1 – Tansiyon sınır değerlerde hile zararlıdır
2 – Sınır tansiyon 10-20 yıl izlendiğinde 80% inde tansiyon sınır değerlerde kalmışsa da 20 % sinde sürekli yüksek tansiyon oluşmuştur.

Sınır tansiyonu olanlarda 18 yıl zarfında kalp-damar ölümleri iki kat ve sürekli yüksek tansiyon olasılığı 6 kat artmıştır ilk ölçmede tansiyonu heyecan nedeni ile yükselmiş olanların en az yarısında sonraki ölçmeler normal tansiyon verir. Çocuklarda bile ilk ölçmede 13 % oranında yüksek tansiyon bulunur, fakat sonraki ölçmeler bu oranı 1 %’e düşürür.

Asabi veya sınır tansiyon ancak şu risk faktörleri varsa tedavi edilir: yaşın 45 altında oluşu, orkek seka, şeker hastalığı, kan kolesterolü yüksek (erierlosklorcza meyil), şişmanlık, sigara alışkanlığı, koroner damarların (kalbi besleyen damarların) arteriosklerozu, iç organlarda yüksek tansiyona bağlı değişmeler (sol karıncık kalınlaşması ve kalp yetmezliği, göz dibi değişmeleri, böbrek yetmezliği, beyin damarlarında arterioskleroz), ailede yüksek tansiyon hikayesi.

Asabi veya sınır tansiyon nasıl tedavi edilir?
Asabi veya sınır tansiyon tedavisinde tansiyon ilaçları verilmesine gerek yoktur, şu tebdirler yeterlidir: Aşırı tuzdan kaçınma şişmanlığı gidermek, sigarayı kesmek, zorlanma yapmayan eksersizler {yüzme, yürüyüş), diyet de hayvani yağların azaltılması, sakinleştirici haplar. Tansiyon 3 ayda bir kontrol edilmelidir.

avatar
  Subscribe  
Bildir