Araştırma nedir? Nasıl ve Neden yapılır? ARGE Çalışması nedir?

0
66

Günümüzün en çok duyulan sözcüklerinden biri de araştırma’dır. Hele üniversite çevrelerinde araştırma için söylenenleri yazsak, gerçekten birkaç hatıra defteri dolar Araştırma nedir, nasıl ve niye yapılır ? İşte bu yazımızda bu konuya yönelik ayrıntılı düşüncelerimiz olacak.

TANIMLAMA VE TARTIŞMA
Araştırma kavramını iyice ortaya koyabilmek amacıyla her şeyden önce neyin veya nelerin araştırma olmadığını ele alalım. Bunu yaparken de güncel örnekleme yapalım.
Kaç çeşit tabak olduğunu görmek veya anlamak için bir dolabı açarsak, herhalde bir arama yapıyoruz. Başka bir deyişle bu bir araştırma değildir. Şimdi aynı eylemi bilimsel düzeyde ele alıp konuya bir kez daha eğilelim Ankara’da havanın çok kirli olduğu’ söyleniyor. Aslında gözle görülen (makroskopik) bir gerçek olan bu kirliliğin içinde ne kadar ve hangi kirleticilerin bulunduğunu saptamak için yapılan çalışma, yine bir araştırma değildir. Böyle bir çaba olsa olsa bir ölçme olabilir ve ileride yapılacak araştırmalar için bir katkı olarak kullanılabilir. Kuşkusuz böyle bir ölçme dolapta tabak aramanın bir başka şeklidir.
Başka bir tanımlama yapalım
Keçiboynuzunun gıda olarak da kullanıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu üründe şeker vardır, pekmezi çok güzel olur.
Keçi boynuzunda şeker miktarını öğrenmek istersek, bunu herhangi bir laboratuvarda ortaya koyabiliriz. Analiz yapılır Tıpkı bir arabanın radyatöründe antifrizin ne kadar olduğunu, bir zeytinyağının asiditesinin kaç olduğunu saptadığımız gibi, laboratuvar analizi ile keçi boynuzundaki şeker miktarını tayin ederiz. Böyle bir analiz ve saptama da kuşkusuz araştırma değildir. Başka bir örnek verelim Ankara gecekondu bölgesinde yaşayan çocuklarda veya belirli yaş gruplarında görülen herhangi bir hastalığı ararız. Diyelim konjenital malformasyon üzerinde dururuz. Aynı şekilde dolaptaki tabaklarda da görülen benzer desenler saptanabilir. Bu çabalar da araştırma değildir Olsa olsa bunlar tarama (survey) olabilir. Bu kategoriye yapılan inceleme veya etüdleri (studies), anket (inquiry) veya soruşturmaları (investigations) da katabiliriz.

Öyleyse araştırma nedir?
Araştırma yukarıda belirtilen her şeyden yararlanarak, kaynak ve doğaya dönerek yeni bir teyt bulmak ve bu bulguları kamu yararına sunmak için yapılan sistemli ve disiplinli çalışmadır. Daha önceki bir denememde de belirtmis olduğum gibi, “araştırma bir bilinmeyeni çözümlemeye, bir bilineni geliştirmeye yönelik çalışmadır. Tekrar tekrar aramaktır, bulmaktır.”
Evet, verem veya kanser mikrobu üzerine yapılan çalışmalar araştırma’dır. Kuduz aşisi için yapılan çalışma bir araştırma’dır. Çünkü bulgular insanlık için yararlı ve sonsuz faydalar getirmiş’tir, getirmektedir. Araştırma sonucu ortaya konan bir şeyi daha iyi yapmak yönünde yapılan çalışmalar ise, geliştirme’dir.

SONUÇ
Sonuç olarak kısaca Özetleyerek denilebilir ki araştırma ve daha az oranda geliştirme çalışmaları insanlığın bilgisine katkıdır. Araştırma geliştirme (kısaca literatürde AR – GE çabaları bilim alanına göre Üniversite içinde veya dışında yapılabilir Ancak. AR – GE çabalarının amaç ve hedefi ne akademik bir belge ve de kariyer ilerlemesi için yapılan çalışmalardan oluşur. Araştırma yaparak ilerlemek, uzun süreli disiplinler arası disiplinli ve yöntemli çalışmalara bağlıdır. Yılmadan, usanmadan, aldırmadan, bıkmadan çalışma. ister Şimdiye dek kazanılan bilgileri dayanak noktası yaparak, daha önce kaynak olmadığı durumlarda gözlem ve deneylere dayanarak bir uğraşı ister. İşte gerçek AR – GE çabası budur Araştırma yı analiz, ölçme, inceleme, anket, tarama ve soruşturma ile karıştırmayıp bu saydıklarımızı araştırma için yardımcı olarak kullanmak doğru olur.

avatar
  Subscribe  
Bildir