Amerikayı ilk kim keşfetti? Öyle görünüyor ki ilk keşfedenler Çinliler.

0
182

Kaliforniya’da Asyadan gelmiş taş çapalar bulundu.
Arkeologlar Kaliforniya yarım adasında, kuzey Amerika’nın batı kıyılarında yuvarlak 3000 yıl öncesine ait olan birçok taş-çapa meydana çıkardılar. Bunlar silindir veya piramit şeklinde idiler ve tam merkezlerinden delinmişlerdir. Şu anda bilim adamları bu taşların kökeni hakkında daha tam bir fıkır birliğine varmış değildirler. Vaimz taşra-on üzerindeki deliklerin insanların elinden çıktığına ve bu işin 3000 yıl önce yaşamış olan Amerikan İndiyanları (kızıl denlileri) taralından yapılmamı; olduğuna kesin olarak bakılmaktadır, öte yandan Çinli arkeologlar da eskiden Doğu Asya’da kullanılmakta olan çapalarla bunlar arasında hayret verici bir benzeri, bulunduğunu saptamalardır. Bütün bunların bir sonucu olarak Çinli denizcilerin zamanımızdan iki veya üç bin yıl Önce Amerika’yı buldukları ve oraya gidip geldikleri zihinleri meşgul etmektedir.

Bu düşünceler arasında yeni şeyler değildir. 1489 yılında, yanı Kristof Kolomb’un 1492’de-ki o ünlü deniz yolculuğundan bir süre önce, Heinrich Hammez’in yaptığı bir harita üzerinde Güney Amerika’nın Pasifik kıyılarında Katıgora sözcüğüne rastlarımıştır ki bu kelime Hindçeden gelmekte ve “Çinlilerin çapa (demir) attığı yer” anlamını taşımaktadır.


Çin gemisi, Çinliler 3000 yüz yıl önce Amerika’ ya bunlar la mı gittiler?

Çin tarih kitaplarında bir çok yerlerde buna rastlanılmaktadır. Han devrine (202-220 MÖ.) ait haberlerde milattan. Önceki 209 yılında İmparator Chi Wang Ti genç insanlardan bir inceleme grubunu Uzak Doğudaki hayret verici bir ülkeye göndermeli, bu ülkeye de Fu-Sang adı veriliyordu. Bu Fu-Sang adı bir taraftan da Liang imastısının tarihsel anılarında da geçiyordu. Orada nüfuzlu bir şahsiyet olan Hui Chen’in M.S. 499 yılında bu ülkeden geri geldiği yazılıydı ve bu kişi tamamiyle Meksika’ya benzeyen bir memlekete ait evlerden, ağaçlardan ve adetlerden söz ediyordu özellikle Hui-Chen, Fu-Jang’in doğu denizinin doğu kıyısında bulunduğunu yazıyordu. Bundan başka Üniversel Çin Ansiklopedisinde de bir lamayı sağan bir adamın resmi vardı, oysa lamalar Peru’da milattan önceki 3 üncü yüzyıldan beri yetiştirilmekteydi.

Böylece Çin gemilerin Amerika’ya varmış olmaları olasılığı kuvvetleniyordu. Milattan önceki 11 ile 3 üncü yüzyıl arasında Çin tüccarları düzenli bir suretle Filipin adalarına hatta muhtemelen Hindistan ve Afrika’ya kadar uzanan seferler yapıyorlardı. Bundan dolayı niçin elverişli deniz akıntılarından faydalanarak Amerika’ya kadar uzanmamış olsunlar. Bilindiği gibi bu akıntılar Japonya’dan Kuzey Amerika’ya giderler ve Peru’dan da ta Moluk’lara kadar uzanırlar. Doğal olarak gemilerin bugünkü zamanlarda bile rüzgarların etkisiyle arada sırada rotalarından çıktığı düşünülebilir. Bu yüzden birçok yolculukların dönüşü olmayabilir Yalnız Peru’da Hua-ca ve los Chinos – Çinlilerin mezan adında bir yer vardır ki bu da epey düşündürücüdür

avatar
  Subscribe  
Bildir