Ağrı Engereği nedir, ve nerelerde bulunur

0
55

Ağrı engerek yılanı

Doğadaki her canlı, tabii denge­nin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunlar­dan birinin zarar görmesi doğal den­genin bozulmasına neden olur. Bu­nun en açık belirtisi insanımızın ge­nelde büyük bir korku duyduğu yı­lanların öldürülmesidir. Halbuki do­ğaya çok yararlı olan bu hayvanlar, birçok zararlıdan tarım alanlarımızı korumaktadır.

Bu konuyu açmamızın nedeni; dünyada sırf Ağrı ve Kars illerinde bulunan Ağrı Engercği’ni tanıtmak­tır. Bilimsel adı “Viperi Radei” olan zehirli bir yılandır. Boyu 90 cm civa­rındadır.
Bu hayvanlardan bilimsel araştır­malarda istifade edebiliriz. Bu hay­vanların biyolojik yapısını inceleye­rek yeni ilaç türleri geliştirebilir ve çeşitli alanlarda kobay olarak kulla­nabiliriz.

Derisi çok kıymetli olan bu hay­vanlardan elde edilen deri, endüstri­yel alanda da kullanılmaktadır.

Turizm alanında da kullanabile­ceğimiz bu hayvanlar sayesinde, yö­remize yeni gelir kaynakları sağlana­caktır. Turistlere Ağrı Dağı’nın dı­şında da zenginliklerimiz olduğunu gösterebiliriz.

Ne yazık ki, bir çok yararı olabi­lecek bu hayvanlardan yeteri kadar yararlanamadığımız gibi bir de bi­linçsizce öldürmekteyiz. Üstüne üstlük bir de derisi yüzünden ya­bancılar tarafından yurt dışına çıkar­tılmaktadır. Yurt dışına çıkartılan canlı varlıklar ve bu yılanlar için ko­ruyucu hiçbir kanun maddesi yok­tur. Öyleyse yapabileceğimiz tek şey, doğal zenginlikleririmizden biri olan Ağrı Engereği için koruyucu kanunlar çıkartılması için kamuoyu oluşturmaya çalışmaktır. Ayrıca aça­cağımız üretim çiftlikleri ile; derisi hammadde olarak kullanılan bu hayvanları bilinçli bir şekilde yetiş­tirmektir.

avatar
  Subscribe  
Bildir