85 Anonim özlü söz. Özlü Güzel Sözler Arşivi.

0
51

Önemli Not: Eğer okuduğunuz sözler yabancı birine ait ise çevirileri bizim tarafımızdan yapıldığından dolayı, diğer Türkçe çevirilere kıyas ile bizim çevirimizde yorum farkılıkları olabilir!

85 ÖZLÜ SÖZ


Talebenizin başlangıçla kusur ve meziyetleri görünür. Siz daime meziyetleri geliştiriniz. Kusurları unutturmaya çalışınız.
ANONİM


ilerlemek için harekete geçmek kafi değildir. Hangi istikamette harekete geçileceğini de bilmek gerekir.
ANONİM


Çocuğunu sütnineler elinde büyüten bir anne, bir gün nasılsa onu sokağa çıkardı. Bir oyuncakçı dükkanına girdiler. Oyuncakçıya: “Çocuğum, bütün günleri evde bensiz geçirir. Öyle bir oyuncak verin ki, ona benim yokluğumu hissettirmesini., dedi. Satıcı kız başını salladı: “Anlıyorum, anlıyorum ama, bizde oyuncak bebek var, oyuncak anne yok!”
ANONİM


ihtiyar olmayı pek az insan bilir.
ANONİM


Tartışmanın tek faydası, ortada ciddi bir sorunun bulunduğunu göstermesidir.
ANONİM


Tarihte ilk kez dram olan bir olay, bir kez daha tekrarlanırsa komedi olur.
Ünlü Bir Düşünür


içinde yaşadığınız için dünyayı biraz daha iyi veya biraz daha güzel yaparak sizden sonra geleceklere bırakınız.
Anonim


Hayatın tadını çıkarmaya bak, sandığından daha geç kalmış sayıhrsm!..
ANONİM


Toplum hayalında en büyük erdem toleranstır.
Anonim


Demokrasi toleransın siyasette uygulanmasından başka bir şey değildir.
Anonim


Bir doktorun, işinde belirli Ölçüde cesaret sahibi olması gerekir; ama bu cesaret, doktorun, hastaları üstünde vicdansızca deneylere girişmesine olanak sağlıyacak nitelikte olmamalıdır. Onun için doktorun cesaretinin, en üstün düzeydeki ahlaksal bir sorumluluk duygusuyla birlikte oluşup gelişmesi gerekir ki, bunu da ancak: “Doktor Ahlakı” sözü ile değerlendirmek mümkündür.
Anonim


Uygarlık, güler yüzlü ve iyilik seven davranmasını öğreten yavaş bir öğretim sürecinden başka bir şey değildir.
Anonim


İnsanın söyleyecek çok şeyi olduğu halde söylememeyi bilmesi olgunluğun başlangıcıdır.
Anonim


Borunu bir arkadaşın öttürürse, ses iki kat uzağa gider.
Anonim


Akıl ve onu kullanma niteliği birbirinden farklı iki vergidir.
Anonim


Bir tesisatçı bir öğretmenin evinde bazı tamir işleri yapmış, fakat parasını bir türlü alamamıştı. Öğretmene telefon etti ve şu yanıtı aldı: “Ben yaptığınız işin tam ve mükemmel olduğunu anlamak için bir süre bekliyorum, ondan sonra paranızı ödeyeceğim”.
“Bilmem okul öğretmenlerinin paralarını bu esasa göre verseler hoşunuza gider miydi?” dedi tesisatçı.
Ertesi gün öğretmen bütün borcunu ödemişti.
Anonim


Akıllı bir adam bulunduğundan daha çok fırsat yaratır.
Anonim


Diş ağrısı çekenler, dişleri sağlam olanları; yoksulluk çekenler, parası bol olanları mutlu sanır.
Anonim


Doğa bekçi ile değil, sevgi ile korunur.
Doğayı sevmeyen yaşamıyor demektir.
Ne olur doğayı bozmayın, büyüyünce onu daha iyi anlayıp tadacağız.

ANONİM (Bir çocuk düşüncen)


Günün parlak ışığında en uzak göreceğimiz şey güneştir. Fakat gecenin karanlığında insan milyonlarca kat daha uzakta olan yıldızları görür.
Özel dünyanızın karardığı gelecek seferde bunu anımsayınız.
Anonim


Mutluluk maldan mülkten değil, bizim bunlara verdiğimiz değerlerden gelir, İsimizden değil, işimiz karşısındaki tutumumuzdan gelir. Başarıdan değil, bu başarının elde edilmesiyle ulaştığımız ruhsal gelişmeden gelir.
Anonim


Bir trafik bürosunun duvarında şu levha asılıydı: Gelecek yıl otomobillerin sayısı 200 milyon daha artacak. Eğer caddenin öteki tarafına geçmek istiyorsanız, şimdiden geçseniz iyi olur.
Anonim


Dil hayranlik verici bir şeydir. İnsan ondan düşüncelerini ifade etmek, düşüncelerini saklamak veya düşünmenin yerine onu geçirmek için faydalanır.
Anonim


Ruh sağlığı demek bir kişinin kendisi ve çevresiyle makul bir barış içinde yaşayabilmeyi başarması demektir. O, bir kişinin makul ve maksadı olan gayeleri olması, yetenek ve istidatlarını meyve verecek şekilde kullanması, çevresine emniyet hissi vermesi, bir yere ait olması, saygı göstermesi beğenildiği, sevildiğini ve istendiğini bilmesi, kendine saygısı olması, güveni olması, bunlara İlaveten başkalarını takdir etmesini öğrenmiş olması, başkalarıyla dürüst ve barış içinde yaşamayı kabul etmesi anlamına gelir.
Anonim


Bilgisiyle böbürlenen kimse, bilgisini değil, bilgisizliğini ilan ediyor, demektir.
Anonim


Bir çok insanların rast geldikleri zaman bir fırsatı anlamamalarının sebebi onun iş elbisesi giymiş ve ağır bir iş olarak karşımıza çıkmış olmasındandır.
Anonim


insanların en kötüsünde o kadar iyi ve en iyisinde de o kadar kötü vardır ki, hangisinin hangisini değiştirmesi gerektiğini söylemek ne kadar güçtür.
Anonim


Başkalarına faydası dokunan insan, en mükemmel insandır.
Anonim


İnsanın düşünceleri geçmişte gömülü kalırsa, hale uygun ve gelecekte etkili yaşamasına imkan yoktur.
Anonim


BİR BABANIN ÖĞÜTLERİ
Oğlum, onlar sana kaba hareket etseler bile, sen herkese karşı nazik ol. Şunu unutma ki sen başkalarına onların bir centilmen olduğundan dolayı değil, kendin bir centilmen olduğundan dolayı nazik davranıyorsun.
Anonim


Etrafınızdakilere nazik davranın : Mutluluğa giden yol budur.
Anonim


iyi bir nasihatten faydalanmak bazen onu vermek kadar sağduyuya ihtiyaç gösterir.
Anonim


İster para, İster makam, İster politik şöhret ve İster güzel bir araba yolu ile elde edilen güç, akılsız bir İnsanı daha akılsız, akıllı bir insanı daha akıllı gösterir.
ANONİM


İnsanın en büyük dostu zorluklardır. Çünkü insanları, karşılaştıkları zorluklar kuvvetlendirir.
ANONİM


Tolerans başka nisanların kusurlarında kendinizin de bir payı olduğunu kabul etme olgunluğudur.
ANONİM


Yalnış fikirlere karşı en iyi silah doğru fikirleri söylemektir.
ANONİM


Tarihte hiçbir kez, son sözü söyleyen olmayacaktır.
ANONİM


Uzun zaman çözemediğimiz sorunlar üzerinde bu kadar fazla konuşacak yerde, biraz daha fazla düşünebilseydik, bu kadar konuşmaya gerek kalmazdı.
ANONİM


Çalışkan İnsan ile, mevki hırsına kapılan insan, birbirine tümüyle karşıt, iki ayrı insan olmanın niteliğini taşır. Mevki hırsı, başkalarını düşünmeden bir şey olabilmenin egosudur; çalışmak ise, başkaları için de bir şey yapabilmenin erdemidir. Bu erdemden yoksun olarak mevki hırsına kapılanlar, düpedüz tembel kişilerdir ve bunların davranışları, sadece kendi düşüncelerinin oluşturduğu yargıyı kanıtlayan davranışlardır.
ANONİM


Alay etmek, çoğu kez, fikir yoksulluğundan ileri gelir.
ANONİM


Yoksullukla geçen hayata katlanmak güçtür, mutlulukla geçen hayatı elden kaçırmak korkunçtur: ikisi de ayni kapıya çıkar.
ANONİM


İnsan için yalnız üç olay vardır: Doğmak, yaşamak ve ölmek. Doğduğunun farkında değildir, ölüm korkusuyla da ıstırap çeker ve yaşamayı unutur.
ANONİM


Zayıf olduğumuz için düşmanımızdan nefret ederiz ve ondan intikam almayı düşünürüz, tembel olduğumuz için de yatışır ve intikam almaktan vazgeçeriz.
ANONİM


Gerçek dostlukta, yaratılışları bayağı olanların elde edemeyecekleri bir zevk vardır.
ANONİM


Güçlü olan, zayıf yanını herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilen dir.
ANONİM


“Kusurlar, su üstünde yüzen saman çöpleri gibidir. İnci aramak isteyen, derinlere dolmalıdır.
ANONİM


Eski Çinliler, saçları aklaşmış bir adamın sokakta yük taşıdığı görülmemeli, derlerdi.
ANONİM


Geçenlerde Roberio Ruiz’e iyi yönetiminin sırrı, ticaretine olan güveninin kaynağı sorulmuştur. Hiçbir sır olmadığı yanıtını veren Ruiz, “Esas ola işe duyulan sevgi ve işlerin yapılmasını sağlama arzusudur.” demiştir.
ANONİM


Bre zavallı insan, az mı derdin var ki kendine yeni deriler uyduruyorsun ? Az mı kötü haldesin ki bir de kendi kendini kötülemeye özeniyorsun ? Ne diye yeni çirkinlikler yaratmaya çalışıyorsun, içinde ve dışında o kadar çirkinlikler var ki… O kadar rahat mısın ki rahatının yarısı sana batıyor?
ANONİM


Yazmak geleceği görmektir.
ANONİM


Biraz bir şey bilmek tehlikelidir. Ya derinlerden iç, ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma, çünkü sığ sular beyni zehirler, bol sular insanı temizler.
ANONİM


Hiç bir ilaç her şeyi iyi edemez. Saflık kalp için iyi, fakat beyin için zehirdir.
ANONİM


Avrupa’ya ilk kez gelen bir Çinli’ye sormuşlar: “Beyaz insanlarda en tuhafınıza giden şey ne oldu?”. “Gözlerinin biçimi!”
ANONİM


Ölümle sonuçlanan bir otomobil kazasından sonra, hakimin kendisini iki yıl şoförlük yapmamaya mahkum ettiğini duyan şoför: “Aman hakim bey, benim yaşayabilmem, şoförlük yapabilmeme bağlı” diye yalvarınca, hakim: “Başkalarının yaşaması da sizin şoförlük yapmanıza bağlı”.
ANONİM


Deneylerin bedeli vardır, en sonunu hayatımızla öderiz.
ANONİM


Mutluluk varacağımız bir istasyon değil, bir yolculuk şeklidir.
ANONİM

avatar
  Subscribe  
Bildir