Eski Türk Takvimleri. Osmanlıların güneş takvimi

0
49

Osmanlıların  “Mali Senesi”

Osmanlı imparatorluğu’nda Hic­ri Takvim kullanılmakla birlikte, yeni ayın görülmesine dayanan bu takvimin devletin mali işlerinin gö­rülmesine uygun olmaması nede­niyle en azından 1579’dan başlaya­rak bir güneş takvimi kullanıldığı biliniyor. Ancak, mali kayıtların, Rumi takvim adıyla bildiğimiz tak­vime göre tutulmasına Başdefterdar Haşan Paşa’nın önerisi üzerine 20 Temmuz 1677’de başlandı. Bu tak­vim, Hicret yılından (622) başlayan bir Jülyen takvimdi.

Rumi yılın Hicri yıldan 11 gün fazla olması, Rumi takvimin Hicri yıla göre 33 yılda bir yıl geride kal­ması sonucunu doğuracaktı. Bu far­kı gidermek için, Rumi 1087’den (Miladi 1676) başlanarak 33 yılda bir yılın atlanması kabul edildi ve atla­nan bu yıllara “siviş senesi” dendi.
Uygulamanın amacı, hâzineden ya­pılan ödemeleri azaltmaktı. Bu uy­gulamaya 1871’de son verildi. 13 Mart 1840’ta mali işlemler dı­şındaki resmi işlemlerde de, Hicri tarihlerin yanı sıra Rumi tarihlerin kullanılması kabul edildi.

Gregoryen takvimin kabulü yo­lundaki ilk adım, yine Osmanlı İm­paratorluğu döneminde atıldı. 1 Mart 1917’de kabul edilen bir ya­sayla Rumi takvim onüç gün ileri alındı. Takvimin başlangıcı ise de­ğiştirilmedi.

avatar
  Subscribe  
Bildir