Damar sertliği nedir? Ateroskleroz nedir

0
91

DAMAR SERTLİĞİ NE DEMEK

Damar sertliği, atardamar duvarının kalınlaşması ve sertleşmesine denir. Damar sertliğine tıp dilinde arterioskleroz denmektedir (Arter = atardamar, skleroz = sertleşme).

Damar Sertliğinin Kaç Şekil Vardır?
Üç şekli vardır:
1) Ateroskleroz(ateroskleroz, arтeriosklerozun bir şeklidir),
2) Fokal kalsifik arteriosk­leroz (Mönckeberg sklerozu).
3) Arterioloskleroz: An­cak mikroskopla görülecek kadar ince atardamar­ların (arteriolların) sklerozu.

Bunlar içinde en önemlisi aterosklerozdur. Ate­roskleroz deyince, akla büyük ve orta çaplı atarda­marların sertleşmesi gelir. Aterosklerozda arterin hem iç tabakası (intima) hem de orta tabakası (media) sertleşir. Arterin iç tabakasının sertleşmesi ar­ter içinde pıhtı oluşmasına yol açar. Kalp kasını bes­leyen koroner arterler, aort, bacak arterleri ve be­yin arterlerinde ateroskleroz oluşur. Ateroskleroz bü­tün dünyada 1. ölüm nedenidir.

Fokal kalsılik arterioskleroz: Yalnızca orta çaplı arterlerin orta tabakasının (media) sertleşmesidir. En sık bacak, kol ve üreme organları arterlerini tutar. Arterlerin iç tabakası sağlam olduğundan pıhtı oluş­maz yanı arter tıkanmaz. Arterin orta tabakasında­ki düz kas hücreleri dejenere olur ve buraya kalsi­yum çöker. Bu arterler sertleşir, yılankavi bir hal alır.
Bu tip arterioskleroz 50 yaşın altında nadirdir (ate­roskleroz ise 10 yaşında başlar); yaşlılarda, uzun sü­re kortizon benzeri ilaçlar alanlarda ve şeker hasta­larında sıktır: yaşlılarda kalbin aort kapağında dar­lık (aort stenozu) yapabilir.

Arterioloskleroz ise böbrek, dalak ve pankreas­taki en ince arterleri (arterıol) tutar. Bu arterciklerin iç ve orta tabakaları kalınlaşır; artercik çeperi camsı bir hal alır (hiyalınizasyon) ve artercik boşluğu çok daralır. Böbrekte arterioloskleroz, daima hipertan­siyon (arter basıncının yükselmesi) ile beraberdir.

avatar
  Subscribe  
Bildir