440 Kişiden derlenmiş 1100 özlü söz. Özlü Güzel Sözler Arşivi.

0
50

440 farkı kişiden sizin için derlediğimiz 1100 özlü söz.

Önemli Not:
Eğer okuduğunuz sözler yabancı birine ait ise çevirileri bizim tarafımızdan yapıldığından dolayı, diğer Türkçe çevirilere kıyas ile bizim çevirimizde yorum farkılıkları olabilir!

1100 ÖZLÜ SÖZ

Bizi saçmalıklara sürükleyeni bir fikrin yanlış olduğu kesindir; kesin olmayan, bizi tehlikeli sonuçlara götüren bir fikrin yanlış olduğudur.
David HUME


Aydın kişi, yağmur yağmadığı zaman da kütüphaneye giren insandır.
Andre ROUSSİN


İyiyi, güzeli ve sevinci olduğu gibi, gerçeği de uzak ve kopuk bir sey olarak değil, yapmakta olduğumuz ya da yapacağımız şeylerde arayın.
B. CROCE


Uygarlık bir şart değil bir harekettir, bir Uman değil, bir yolculuktur.
Arnold TOYNBEE


Fazla zırh ve çok az beyin; işte dinozorların neslinin tükenmesinin nedeni.
Max ARNOLD


Düşüncelerimiz ne ise hayatımız da odur. Hayatınızın gidişini değiştirmek istiyorsanız düşüncelerinizi değiştiriniz.
Marcus AURELİUS


Kötü rüyaları engellemenin tek yolu iyi rüyalar görmektir.
Jonas SALK


Bir tek düşmanla fazla dövüşmemelisin, aksi halde ona bütün harp sanatını öğretirsin.
NAPOLYON


Düşünce, içimizdeki şeye yönelttiğimiz dikkattir.
LEİBNİZ


Sahip olduğumuz değil, kullandığımız;
Gördüğümüz değil, seçtiğimiz;
İşte insanın mutluluk toplamım küçülten ya da yücelten şeyler.
Joseph Fort NEWTON


Birisinden iyilik gören kişi, bu iyiliği hiç unutmamalıdır, birisine iyilik yapan kişi ise, bu yaptığı iyiliği hemen unutmalıdır.
CHARRON


Ben dalgın insanları çok severim. Bu onların iyi olduklarını, fikir adamı olduklarını gösterir. Zira kötüler ve boş kafalılar her zaman uyanıktırlar.
Prens Ch. De Ligne


Tabiat sabır içinde, insan ise sabırsızlık içinde çaba gösterir.
PAUL BOESE


Bütün güzel ilkeler yol gösteren deniz fenerlerine benzerler ve ancak limanın yolunu bilenlerin islerine yararlar.
FAYOL


Herkes başka birinin beceremediği bir şeyde ustadır.
PUBLİUS SYREUS


Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük bir servet bırakmış olur.
ATİENNE GİLSON


Âletler nasıl paslanırsa, kafa da öyle paslanır. Bakımsız bir bahçe çok geçmeden yabani otlarla dolar, ihmal edilen bir istidat da zamanla solar ve ölur.
FRANK DUSCH


Gerçeği buldum deme bir gerçek buldum de !
KAHLİL GİBRON


Mükemmel olan şeyler ümit verenlerdir.
FREDRİCH NİETZCHE


Bilgisizlik bir çeşit çevre kirliliğidir.
FRANK FREEMAN


Bu gün yapabileceğini yarına bırakma, çünkü bugün ondan hoşlanırsan yarın yine yapabilirsin.
JAMES A. MİCHENDER


Yaşamın yarısı şans; öteki yansı da bilimdir, önemli olan da budur. Zira bilim olmadan insan şansından nasıl yararlanacağını bilemez.
CARL ZUİKMAYER


insan başkalarının kötü davranışları karşısında, kendi iyi davranışına üzülmemeli. Eğer insan iyi davranırsa yalnız da kalsa iyi yapmıştır. Çünkü, hatalı olması halinde bütün insanlığın onaylaması, kendisini haklı çıkarmaz.
HENRY FİELDİNG


Cömertlikle hepimiz ün sahibi olmak isteriz ve hepimiz onu ucuza maletmek isteriz.
MİGNON MC LAUGHLİN


Ben gelecekle ilgilenirim, çünkü yaşamımın kalanını orada tüketeceğim.
Charles f, KETTERİNG


Eğer bir insan onu rüyasında görmeseydi, başka bir insan onun yapılabileceğine inanmasaydı ve başka biri de onun yapılmasını istemeseydi göklere değecek hiç bir şey yapılamazdı.
CHARLES F. KETTERİNG


insanların bazen birbirlerine söyleyecek sözü yoktur, ama yinede konuşurlar
SENANCOUR


İnsanlığın en mutlu zamanları tarihin boş sayfalarıdır.
LEOPOLD VON RAUHE


«Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez».
LAO-TZE


Sanat halka inmez. Halk sanata yükseltilmelidir.
Muhittin SADAK


Cemal Reşit Rey’i anlamak için Bach’dan başlamak lazımdır.
Muhittin SADAK


Çocuklar donmamış beton gibidir, üzerlerine ne düşse iz yapar.
Haim JİNOTT


Hepimiz aynı gök kubbe altında yaşıyoruz, fakat ufuklarımız bir değil.
Jay SCRİBA


Hayatın her alanında insanların üzerinde birleşebilecekleri tek şey, aylıklarının azlığıyla işlerinin çokluğudur.
Bill VANCHAN


Her şeyin özünü görüp doğrusunu söyleyen İnsan, herkesin düşmanıymış gibi yumruklanmadan bir caddeyi bile zor geçerdi herhalde
Lord HALİFAY


Doğadan gelecek olumsuz cevapları hiçbir zaman kabul etmeyen İnsanlar vardır, ben de bunlardan biri olduğumu sanıyorum. Bir kuşa bakıyor, onu uçarken gözlüyorum, sonra da bu kuşun mekanik olarak yaptığı bütün şeyleri muhakkak yapmak istiyorum.
James Fitz PATRİCK – 1972


Gerçekten uçabilecek bir uçan makine matematikçi ve mekanisyenlerin ortak çabalarıyla belki bir belki on milyon yılda gelişebilir.
New York Times – 1903


Karşınızdakine ne olduğunu gösterin. Bakın o zaman nasıl daha da mükemmelleşecek.
Anton CHEKOW


Sanat uygarlığın imzasıdır.
Beverly HİLLS


Genellikle hayattaki bütün talihsizliklerimiz başımıza gelenler hakkında yalnış fikir sabihi olmamızdandır. O halde İnsanları tam bilebilmek, hadiseleri makul muhakeme edebilmek mutluluk için atılmış önemli bir adımdır.
STENDHAL


Güzellik mutluluğun bir vaadidir.
STENDHAL


Hayır, bilim bir hayal değildir, fakat onun bize vermediği şeyleri başka bir yerde bulacağımızı sanmak bir hayaldir.
S. Freug


Bir İnsanın İlk işi nedir? Cevap açık: Kendisi olmak.
Henrik İBSEN


Dostlar size yapacaklarından dolayı değil, sizi yapmaktan engelledikleri için tehlikelidirler.
H. İBSEN


Hakikat hiç bir vakit ölü olarak sokaklara düşmüş değildir. O insan ruhu ile o kadar ilgili ve ilişkilidir ki yayılan tohumları orada tutunur ve yüzlerce katını üretir.
THEODORE PARKER


Kayan kumda sabır göstermek manasızdır.
DAGOBERT D. RUNEİ


Yalnız bilim adamı olan bir bilim adamı kendi disiplini içinde sonsuz derecede faydalı olabilir. Fakat kendi alanının dışına çıkan genel bakımdan geçerli tasarımlara sahip değilse, hiç bir şekilde affedilemeyen kendini beğenmiş, alıngan ve saldırgan bir yaratık olacaktır. O kendi yapıtının evrenin merkez noktası olduğunu sanacak ve böylece de öteki gerçekle olan değerli teması kaybedecektir.
MARONON


Bu problemin güç olduğunu bana söyleme; eğer o güç olmasaydı zaten bir problem olmazdı.
F. FOCH


Hayatın kendisi fizyoloji ve doğal bilimlerin bize öğrettiklerinden çok fazla bir şeydir.
WEİZSACKER


Bir yazara gösterebileceğimiz en büyük takdir onun sayfalarına bağlı kalmak değil, bilakis bilinçsizce onları okumaktan vaz geçmek, kitabı bir tarafa bırakmak, düşünmeye başlamak ve onun niyetlerinin öte yanını yeni gözlerle görmektir.
Clarks Mogan


Gençliğimizde daima kapının kendiliğinden açıldığı ve geleceği içeriye bıraktığı bir an vardır.
Graham GREENE


Uçuşu ne kadar sessiz olursa, yırtıcı kuş da o kadar tehlikeli olur.
Graham GREENE


İnsanların hayatında gürültünün müzikten ve olmamış meyvelerin ekşiliğinin olmuş meyvelerin tadından daha fazla hoşa gittiği bir dönem vardır.
Lonis VENİLLOT


Altın çağ altının egemen olmadığı çağdır.
Lezay Marnesia


insanlar hakkında bilmediklerine göre değil, bildiklerine göre hüküm vermelidir, hatta onları bildikleri tarza göre.
VANVENARGUES


Eğer bir kimseyi, kimse sevmiyorsa, bunun sebebini araştırmalıdır. Eğer bir kimseyi herkes seviyorsa, bunun sebebini de araştırmalıdır.
VANVENARGUES


İnsanoğlu için hiç bir şey İnsani faaliyet kadar ilginç değildir; en karakteristik İnsani faaliyet de problemleri çözmek, bir amaç üzerine düşünmek, arzu edilen bir gayeye varabilmek için yollar, araçlar tasarlamaktır.
George POLYA


Diplomasi, köpeğe tasmayı takıncaya kadar onu okşamak sanatıdır.
Flechter KNEBEL


Her portre yapışımda bir dostumu kaybediyorum.
John Singer SARGENT


Konuşmasını çok erken Öğrendim, susmasını öğrenebilmek için yaşlanmam gerekti.
Ünlü Bir Aktör


Başkalarını tanımak akıllılık, kendi kendisini tanımak ise çok daha akıllılıktır.
LAO-TSE


Budalaca bir soru sorarsanız, emin olun ki budalaca bir cevap alırsınız.
A. North WHİTEHEAD


Hakiki demokratik ilerleme, seçkinleri, halkın seviyesine indirmek değil halkı onların seviyesine çıkarmaktır.
G. Le BON


Ne fani insanlar, ne de ölümsüz ilahlar, ümidi öldürememişlerdir.
C. D’ANNUNZİO


Sağduyu akim kapıcısıdır. Vazifesi, şüpheli fikirlerin ne içeri girmesine, ne dışarı çıkmasına izin vermemektir.
DANİEL STERN


Boş oturmak pas gibidir, insanı çalışmaktan daha çabuk eskitir.
FRANKUN


Çocuk doldurulacak bir vazo değil, tutuşturulacak bir ateştir.
RABELAİS


Geçim masrafını tahmin etmenin en pratik yolu, gelirimize yüzde 30’unu eklemektir.
Fred NOYES


Eğitim bir ulusu yürütülmesi kolay fakat sürülmesi zor, yönetilmesi kolay, fakat köle edilmesi olanaksız bir hale getirir.
Lord BROUGHAM


Çoğu zaman yapmamamız gerekeni bularak ne yapacağımızı keşfederiz. İhtimal ki hiç hata yapmayan kişi hiç bir keşifte bulunmamıştır.
Samuel SMİLES


Centilmeni başkalarına ıstırap vermeyen kişi diye tanımlayabiliriz.
Cardinal NEWMAN


Her çılgın yanıtı bulunamayan birçok sorular sorabilir.
Cardinal NEWMAN


En iyi şeyleri görüyorum ve kabul ediyorum, fakat en kötüyü yapıyorum.
OVID


Yazı yazarken en sonunda başlık bulunur.
OVID


Hürriyet kanunların müsaade ettiği her şeyi yapabilmektir.
Charles Baron de MONTESQUİEU


İnsan İhtiyaçlarını aramak için bütün dünyayı dolaşır ve onu bulmak için evine döner.
George MOORE


Arkadaşlık cennet, arkadaşsızlık cehennemdir, arkadaşlık yaşamak, arkadaşsızlık Ölmektir, ve dünyada yaptığımız botun İşler arkadaşlık hatırı içindir.
William MORRİS


Çok az kişi ölünceye kadar İyi huyunu devam ettirebilir.
Sir Richard STEELE


Rol yapmak sanatların en basitidir; eğer sanat sayılırsa !
George MOORE


İhtiyarlığımızda ki alışkanlıklarımız gençliğimizdeki ihtiraslarımızdan çok daha tehlikelidir.
M. Dela SABLİERE


içimizde açılan derin bir yara, biz bağışlamada bulunmadıkça iyileşmez.
Alan PATON


Eğer bir toplantı uzun sürerse sonu barışla bitmelidir, hiç kimse düşmanlarına bütün gün meydan okuyamaz.
Alfred DUGGAN


Bir şeyi başarmak için ona kesin karar vermiş olmaktan başka başarıya ulaştırıcı bir yol bilmiyorum.
William FEATHER


Emniyet kemerleri, tekerlekli koltuklar kadar bağlayıcı ve sıkıcı değildir.
Bill COPLAND


Hayat ne bir bayram, ne de bir yas günüdür; hayat iş günüdür.
VINET


Namuslu İnsan, hakkını vazifesiyle ölçen İnsandır.
LACARDANİA


Yanına varmadan, hiç bir köprüyü geçemeyiz.
Bernard BORNAK


Bizi mutlu eden günler aynı zamanda bizi akıllandırır.
John MASEFİELD


Bir adamı memleketinden ayırabilirsiniz, fakat kalbini ondan koparamazsınız.
J. Dos PASSOS


Bir insanın eseri, lafını gölgede bırakacak güzellikte ise o, mükemmel adamdır. Eğer lafı, eserini gölgede bırakacak derecede ise o, bir gevezedir.
J. Dos PASSOS


Kendine inancı olmayan hiçbir insanın gerçek başarı kazanmasına imkan yoktur.
Harold SHERMAN


Hayatla muvaffak olmak için hadiselere hakim olmak lazımdır. Hadiselere hakim olmak için İnsanlara, insanlara hakim olmak için de İnsanın kendi nefsine hakim olması lazımdır.
Viktor PAUCHET


Gül, bütün dünya seninle güler. Ağla, sen yalnız ağlarsın. Çünkü eski kederli dünya neşesini ödünç almak zorundadır, fakat kendinin yeteri kadar derdi vardır.
Ella Wheeler WİLCOX


Duygularımızın bize yardım etmediği yerde onun yerini aklımız almaktadır.
GALİLEO


Bilimdeki her büyük ilerleyiş hayal gücünün yeni bir atağından ileri gelir.
John DEWEY


Bilim kendi kendini düzeltici bir sistemdir, dıştan gelecek bilimsel bir eleştiriye ihtiyacı yoktur, zira eleştirme süreci kendisinin içindedir.
C. P. SNOW


Bir şehirde gezici kütüphane bilginin her zaman yeşil kalan ağacı gibidir, sene içinde çiçek açar.
R. B. SHERİDAN


Bir centilmen olarak doğmak tesadüftür; centilmen olarak ölmekse başarı.
Bob GODDARD


Mutluluk, elin yetişebileceği çiçeklerden bir demet yapmak sanatıdır.
Bob GODDARD


– Hala öğrenci misin ?
– Günlerimin sonuna kadar öğrenci kalacağımı ümid ediyorum.
Anton CHECKHOW


Ehil insana canım feda olsun,
Ayağı öpülse öperim onun.
Bir de git ehil olmayanla konuş :
Cehennem ne imiş görmüş olursun.

Evren kırıntısı bu güzelim yıldızlar,
Gelir giderler, dünyayı bezer dururlar;
Göklerin eteğinde, toprağın koynunda.
Doğdukça doğacak daha neler neler var!
HAYYAM


Alışkanlık edinmek kolaydır, fakat onu üstünden atmaya kalkmak İnsanın derisini söker.
Josh BİLLİNGS


Susma çürütülmesi en güç kanıtlardan biridir.
Josh BİLLİNGS


Eğer adalet ve gerçek yerini alırsa, eğer o layık olduğu şekilde mükafatlandırılırsa, onun ismi bütün nesillere duyurulur.
John WESLEY


Komiğin kökü kişi gibi davranan nesnenin incelenmesi sonucundaki hislerde aranmalıdır. Fakat bu noktadan incelenirse bütün insanlar komiktir, çünkü onların hepsi kişi gibi davranan birer nesne veya fiziksel vücutturlar.
P. Wyndham LEWİS


Güçlük çocukları dünyaya getirmek değil, onları besleyebilmektir.
MALTHUS


Ünlü kemancı Heifetz şöyle dermiş: “Bir gün çalışmazsam, ben farkına varırım; iki gün çalışmazsam karım fark eder; bir hafta çalışmazsam dinleyicilerim; bir yıl çalışmazsam, o zaman belki eleştiriciler bile anlarlar”.
Seha L. MERAY


Bir çiçeğin kokusu neyse bir insanın kişiliği de odur.
C. M. SCHWAB


Sanatın tarihi unutulmuş şeyleri tekrar canlandırma tarihidir.
Samuel BUTUR


Bulut görmedin, çünkü gökte hiç bulut yoktu. Havada hiç kuş uçmuyordu, çünkü uçacak kuş yoktu.
Lewis CARROL


Dinlemek düşünmeye, konuşmak düşünmemeye yol açar.
GİBBON


Her insan iki tür eğitime sahiptir:
Birincisi başkalarının ona verdiği eğitim, ikincisi de, ki bu daha önemlisidir, insanın kendi kendine sağladığı eğitimdir.
GİBBON


insanları kandırmak istiyorsan hakikati söyle.
BİSMARK


Politika kati bir ilim değildir.
Otto Von BİSMARK


ikinci insan dünyaya ayak basar basmaz, birincinin hakları yarıya indi.
Şimdi siz haklarınızı dünyadaki İnsan sayısına bölerseniz, işin içyüzünü anlarsınız.
Weight Watchers Magazine


Alışmak bizi çok şeyden mahrum ediyor…
George WİLLİAMS


Bizi anlamışlar ise bu iyi konuştuğumuzun delilidir.
MOLYER


Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır.
MOLYER


Her yaş kendi zevkine, aklına ve adetlerine sahiptir.
Nicolas BOİLEAU


Cehalet daima kendisine hayran olmaya hazırdır.
BOİLEAU


Adalet canımızın sigortası, itaat da bunun için ödediğimiz primdir.
Ogden NASH


Bırak korktukları sürece nefret etsinler.
Lucuis ACCİUS


önemli olan kedinin siyah veya beyaz olması değil, fare yakalamasıdır…
VAUNENARGUES


Gözden düşmüş bir partiye giren insan ya karakter sahibidir, ya da aklı yoktur.
GLADSTONE


Ben filmlerimde hep yıldızlara rol veririm, tanınmamış artislere değil. Büyük yıldızlar sinema seyircileri için bir nevi akraba sayılırlar. Ve insanlar, güçlüklere uğrayan akrabalarından daha zevkle hiç bir şeyi seyretmezler.
Alfred HİCHCOCK


Yalan atla gider, gerçek yürür, fakat yine de tam zamanında yetişir.
Japonya’dan Bilgelikler


İyilikle, saygıyla dinlemek iç zenginliğinin en güzel belirtisi ve daha iyi olmak için en büyük yardımcısıdır.
J. STUART


Acı bir söz çok zamanlar sıcak bir sevgiyle söylenir.
İsviçreli Bir Şair


Faziletlerimizin gerisinde ne kadar çok günahlar vardır.
LESSİNG


Bir insanı sevmek istersek, önce tanımalıyız.
Canon BARNETT


Doğa görülebilen düşüncedir.
HENRİCH HEİNE


Akıllı bir adam her şeyin farkına varır, budala bir adam ise her hususta fikrini söyler.
Heinrich HEİNE


Hastalığa şükür olsun, zira hastalar sağlıklılardan ruhlarına daha yakındırlar.
Mareel PROUST


İncelik, İlk anda haklı olduğunuzu kabul etmemenin o nadir geleneğidir.
funny WORLD’den


Eski düşünürlerin tümü, eylemleriyle yüceliğe ulaştılar.
BHACAVADCİTA (Uluların Şarkısı)


Tüm dünyayı mutlu kılma çabası, tek mutluluğa engel olan çabadır.
Wilhelm RAABE


Kendini boşalt ve onunla dol!
DELİLLE


Kader senin akrabalarını seçer, sen arkadaşlarını seçersin.
Abbe lacques DELİLLE


Eğitimde hiç bir şey, cansız veriler halinde biriken cehaletin toplamı kadar şaşırtıcı değildir.
Henry ADAMS


Gençken bana elli yaşına geldiğin zaman görürsün demişlerdi. Şimdi elli yaşındayım, hala bir şey görmedim.
Erik SATİE


Ciddiliğin fazlası nefret doğurur, merhametin fazlası da otoriteyi azaltır. Daima ortada kalmaya çalışınız, ne kin, ne de çılgınlıkla karşılaşacaksınız. Nasıl ki cerrah ihtiyaca göre ya neşterini kullanır, ya da yaraya merhem sürer.
SAADİ


Hayat bu kadar basit olmak için çok kısadır.
DİSRACU


Tarihte büyük işler başarmış insanların, büyük ölçüde egoizm, kendini beğenmişlik, serilik ve hileye sahip olmadıkları düşünülemez.
De GAULLE


Keskin dil sık kullanma ile daha keskinleşen tek keskin alettir.
Washington İRVNG


Müzik Öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım ama, henüz giremedim.
DEDE EFENDİ


Müzik bir eğlence sanatı değildir. İlk öğretimin dört elle sarılması lazım gelen ince ve güçlü bir eğitim ve ahlak aracıdır. Müzik, İnsan ve özellikle çocuk ruhunun derinliklerinden kendi kendine fışkırır. Müzik, kalkınca, eğitimin gerçek yaşantısı ve canlılığı kaybolur.
F. PECAUT


Para artık başını almış gidiyorsa, orada enflasyon vardır.
Orben’s Current COMEDY


İdealizm, kanatları her gün kırpılması gereken, fakat yine de daima yeniden büyüyen, bir kuştur.
Carlo VOLPİ


Gençlik yeni olan her şeyi eleştirici bir gözle denetlerken, ihtiyarlar bir nevi “şehir kapısının kapanmasının paniği” içinde modern sirkle beraber sıçramak veya hiç olmazsa, topallayarak da olsa beraber yürüyebilmek hırsı ile yanarlar.
Herberi EİSENREİCH


İnsan kendi toplumuna uymayan biricik canlı varlıktır.
Nicholaas TİNBERGEN


Doğada ne ödül vardır, ne de ceza, yalnız ve yalnız sonuçlar vardır.
R. C. İNGERSOLL


Bizim bildiğimiz uygarlık bütün ağırlığıyla bilim ve tekniğe bağımlı olmakta devam edecektir. Böylece dünyanın, yeni kaynaklar bulmak, kullanmak ve genişletmek için gerekli niteliğini yenileyecek kuvvetli ve hayati bir bilim – teknik öğesine ihtiyacı olacaktır. Dünyanın bir de gerçek insani bir bilime ihtiyacı vardır. Bu da, bilim ve teknik ürünlerinin bütün dünyaya daha türdeşçe yayılması anlamına gelir.
Norman HACKERMANN


Yaşanılan çağın, kendi anlamlarından oluşan öyle bir dili vardır ki her dil ona uymak zorundadır.
Ziya CÖKALP


Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır.
MATO


Mertlik açıkta yapılmasından utanılacak bir işi gizli yapmamaktır.
NUŞİREVAN


Bir insanın özünü anlamak ister misiniz? O halde eline geniş kudret verin.
PİTTAKUS


İnsanlığın şu anda gereksediği şey, bilimsel düşünme yollarından geri çekilmek değil, Pandora’nın kötülüklerini önleyebilmek için her insanın, bilim ve tekniğin yönelttiği yollarda bir bilinçlenme patlaması göstermesidir.
Henley GLASS


Biz bir meslek adamı olarak dünyada acıdan çok daha kötü şeyler olduğunu, hatta ölümden bile daha kötü şeyler olduğunu anlamalıyız. Yaşamınızı istediğiniz gibi yöneltme hakkından yoksun olmak bunlardan biridir. Bu gibi durumlarda esas sorun ölümün ertelenmesi değil, insanın yaşamını nasıl sürdüreceği özgürlüğünü seçebilmesidir, bu yaşamın ne kadar uzun olacağının hiç bir değeri yoktur.
Dr. Naomi REMEN


Biz teknolojinin, sofrada kalmış olan en son kırıntılarının kucağımıza düşmesini bekleyen, nazlı, şımarık ev hayvanlarına benzeyemeyiz. Biz bir demokrasinin vatandaşları olarak, bilim ve tekniğin toplumumuzdaki doğrultusunu saptamakla ilgilenmek zorundayız, çünkü bilim ve teknik yaşamımızın doğrultusunu saptamakta hızla en esaslı faktörler olmaya başlamışlardır.
Chifford K. TAYLOR


İnsanın boynunu büken, kudret; kalbini hükmü altında tutan da iyiliktir.
Fr. WEBER


Birçokları hiç bir şeye inanmazlar, fakat her şeyden korkarlar.
HEBBEL


öyle şeyler vardır ki, insan onları daha yapmadan pişman olur, fakat gene de yapar.
Fredrich HEBBEL


Uzun zaman çözemediğimiz meseleler üzerinde bu kadar fazla konuşacak yerde, biraz daha fazla düşünebilseydik, bu kadar konuşmaya gerek kalmazdı.
XXX


İnsanı olgunluğa götüren en hızlı at ıstıraptır.
ECKHART


Çocuklara ne düşünecekleri değil, nasıl düşünecekleri Öğretilmelidir.
Margaret Mead


Bilim şimdiye kadar Tanrısal olduğu düşünülen olay ve niteliklerin açıklanması için kullanılan basit bir mekanizma değildir. Bilimin bir çeşit bilgiyi geliştirdi diye ötekini küçük düşürmeye gereği yoktur. Bütün büyük bilim adamları bunu anlamışlardır. Fakat “bilimsel olguların” kölesel bir inancı olan kişilerle modern bilimin o şanlı şüphesini anlamayanlar küçük sonuçlara varmayı pek severler… Benim fizik bilimindeki eğilimleri anladığıma göre, burada bilimin keşfedebileceği ve düzenlemeye yardım edebileceği bilinmeyen geniş alanların gittikçe artan bir şekilde meydana çıkarılması söz konusudur, fakat bilim onlara hiçbir zaman tam cevap verecek durumda değildir. Buna rağmen bu gibi keşifler bizim halihazırda karşılaştığımız örnekleri büyük Ölçüde genişletecektir.
Margaret MEAD


İstatistler lüzumludur, fakat onlar duygularımızı etkilemez. Sizin olan hasta bir çocuk bütün dünyayı ağlatır.
Abel WOLMAN


Gelecek hususunda söylenecek en iyi şey, daima gün be gün geldiğidir.
Dean ACHESON


Tanıdıklarınız ne denli genç göründüğünüzü söyledikleri vakit, ne denli yaşlı olduğumuzu ima ederler.
Gray GRANT


Çok şeye sahip olmak olanaksız değildir. Ama saati bir tane olan kişi vaktini iyi bilir, iki tane olan her zaman şüphelenir.
Gen BROWN


Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif için şöyle demiş: “Yalan söylemeye muhtaç olmadan hayatını baştan sona anlatabilir
Aziz NESİN


Kafasında yalnız anlaşılan şeyler bulunan İnsan ne kadar yüzeysel yaşar.
COTTHELF


Dünyanın üstüne çıkabilen bir bakış onu anlayan tek bakıştır.
R. WAGNER


Büyükler yapabilecekleri şeyleri istemezler, halk da istediği şeyi yapamaz.
August SHERL


Hiç kimseye zülm etmeye niyet etmede ne yaparsan yap. Tarikatımızda başka günah yoktur.
HAFİZ


Sana yapılmasını istediğin her şeyi sen de başkalarına yap!
İSA


Psikoloji, 20, yüz yılın ikinci yarısında karşılaştığımız sosyal sorunlara verilecek cevabı bilen bilimdir.
B. F. SKİNNER


Konferans vermenin ciddi bir sorumluluğu vardır. 200 kişi önünde kötü bir konuşma yapan kimse kendi zamanından sadece yarım saat israf etmiş olur. Buna karşılık dinleyicilerin zamanından boşa 100 saat (Dört günden fazla harcar ki, bu da hiç bir şekilde küçümsenecek bir suç değildir.
JENKİN LLOYD


Dünyanın en tehlikeli şeyi, bir uçurumu iki adımda aşmaktır.
Lloyd GEORCE


Büyük işler başarmak için üstün yetenekli olmak gerekmez insanüstü değil, ama insanların içinde onlarla birlikte olmak gerektir..
MONTESQUİEU


Okul yarını içine alan bir dört duvardır.
Lon WATTERS


Egoist daima en sevdiği kişiye zarar verir, yani kendine zarar verir.
Bernice PEERS


Işık yapmanın iki yolu vardır: ya kandil olmak ya da yansıtan ayna.
Edith WARTON


Büyük bir kent, çöpleriyle güzel sanatlara eşit bir ilgi gösteren kenttir
Bob TALBERT


Bütün eski Çin okullarında okutulan bir halk kitabında şu satırlar vardı:
Yazın herkes elinde bir yelpaze ile ana-babalarının yanında bulunmalı, onları sıcak ve sineklerden korumalıdır. Kışın evlatlar ana ve babalarının hava akımları karşısında kalmamaları, rahat ve mutlu bir ömür sürebilmeleri için yatak örtülerinin sıcak olup olmadığına, sobanın iyi yanıp yanmadığına dikkat etmeli, duvardaki delikleri ve kapıdaki çatlakları gözden kaçırmamalıdır.
Lin YUTANG


Akıllı adam hem kitapları hem de doğrudan doğruya yaşamı okur.
Lin YUTANG


Bütün ölü cisimlerden, insanlığın bütün yarattığı şeylerden, kitaplar bize en yakın olanlarıdır, zira onlar bizim düşüncelerimizi, hırslarımızı, öfkelerimizi, hayallerimizi, gerçeğe olan inancımızı, ve yanlış yapmaya karşı olan inatçı eğilimimizi içerirler. Fakat en fazla da yaşamdaki güvensiz durumumuza benzerler.
CONRAD


Bir bilim adamını başkalarından ayıran şey, yeni bir probleme yaklaşırken veya herhangi bir deneyi yönetirken düşüncelerini, bilinenin sınırlarından kurtarabilme yeteneği ve sonra sonuçları tarafsız bir davranışla yorumlayıp bilineni uygulamasıdır.
Richard L. PHARO


Kumar oynamanın en zararsız şekli bir bahçe küreği ve bir paket tohum ile olur.
DAN BENNETT


İyi bir Roman sizi bir geminin bir nehirden akıntı ile beraber gittiği gibi ileriye doğru sürer ve siz hedefe varırsınız, belki soluğunuz kesilmiştir, fakat yorgun değilsiniz.
BENNETT


Her günlük gerçek yaşamına kitapların hayatını ekleyeni bir insan, bütün ırkının hayatını yaşamış olur. Kitapları olmayan insan ise bir tek insanın hayatını yaşar.
Jesu Lee BENNETT


Kitaplar insana rahat ve huzur veren en büyük ve en tatmin edici şeylerdir. Ben burada kitapların zevk için kullanılmasını kastediyorum. Zevk için okuma alışkanlığını elde etmeden hiç birimiz bağımsız olamayız.
Lord Gray of FALLODON


Bir kitabın en iyi tarafı içerdiği düşünce değil, tavsiye ettiği düşündür; nasıl ki bir müziğin büyüsü onun tonlarında değil, kalplerimizdeki yankılarındadır.
O. W. HOLMES


Bir yazarı bir dostu seçer gibi seç!
ROSCOMMON


Kitaplar dünyanın hazineler içinde saklanan servetleri, ve kuşaklar ve milletlere kalan en uygun mirasıdırlar.
THOREAU


Her gün bir parça bir şey okumaya niyet et, bir tek cümle bile olsa, günde 15 dakika kazansan bile, yılın sonunda bu kendisini hissettirecektir.
H. MANN


Okuma sevgisi, hayatın herkesin başına gelen o sıkıcı saatlerini sevinçli saatlere çevirecektir.
MOSUSQUİEU


Dünyada istediği kadar boş vakti ve her istediğini yapabilecek geliri olan biri bile her yıl çok nadiren yirmi ciddi kitap okuyabilir.
Walter B. PİTKİN


Bilimde tercihen en yeni yapıtları; edebiyatta en eskileri oku. Klasik edebiyat daima moderndir. Yeni kitaplar eski düşünleri yeniden canlandırır ve yeniden süslerler; eski kitaplar yeni fikirleri telkin ederler ve onlara zindelik verirler.
BULWER


Elime biraz para geçer geçmez, yeni kitaplar alırım; geriye kalan olursa onla da yiyecek ve giyecek.
ERASMUS


Bilgeliğin ilk adımı her şeyden şikayet etmek, sonuncusu da her şeyle uyuşabilmektir.
UCHTENBERG


Teklifsizlikten hem en büyük sevgi, hem de en kuvvetli kin meydana gelir.
RİVERAL


Birey için şüphe neyse, parlamento için muhalefet de odur. O gerekli olduğu kadar da hayırlıdır.
SCHOPENHAUER


içinde çiçekler bulunmayan bir gezegenin insanları, bizi bu gibi şeylerle uğraşıp onlardan zevk aldığımızdan dolayı belki çılgın sayarlar.
İris MURDOCH


Konfor misafir gibi gelir, parazit gibi ayrılamaz ve bizi esir etmek için kalır.
Lee S. BİCKMORE


Adam mısın? Ebediyen cihanda hürsün, gez Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez…
Mehmet AKİF


Hür olmak istersen olma cihanın Zevkinde, salasında, gamında kederinde!…
Ziya PASA


Çevrendekileri alçaltarak değil, kendini gerçekten yükselterek, büyüyebilirsin.
REİCH


Gerçekten büyük olmayan “Büyük adamlar” çevrelerini küçük adamlarla doldururlar.
REİCH


Hayat bir tiyatro salonudur. Parası olanlar iyi yerlerde otururlar.
S. MAUGHAM


Eğer basit güzellikten başka bir şeye sahip değilseniz, hemen hemen Tanrının yaptığı en iyi şeye sahipsiniz demektir.
SOMERSET MAUGHAM


Birçok değişik komitelerde çalışmanın verdiği tecrübeye dayanarak şöyle bir kural listesi hazırladım: Hiç bir toplantıya zamanında gelmeyin, aksi takdirde herkes size bu işe yeni başlamış biri gözüyle bakacaktır. Toplantının yarısı geçmeden hiç bir şey söylemeyiniz; bu sizin bilge olduğunuzu gösterecektir. Mümkün olduğu kadar arka planda, belirsiz kalınız; bu ötekilerinin sinirlenmesine mani olur. Bir şeye karar veremediğiniz zaman, bir yan komite kurulmasını öneriniz. Komitenin ertelenmesi için de ilk hareket sizden gelmelidir, bu sizin herkes tarafından tutulmanıza sebep olur, çünkü bu zaten herkesin beklediği şeydir.
Harry CHAPMAN


Erkekliğini hiç bir zaman unutma, analığını da daima hatırla.
LAOTSE


En uzun yolculuklara bile ufak bir adımla başlanır.
LAOTSE


Kişiden kişiye yapılacak küçük bir iyilik bütün insanlık için duyulacak geniş bir sevgiden iyidir.
Richard DEHMEL


Tecrübe okulundan diploma aldığınızı düşündüğünüz zaman başka biri daha yüksek yeni bir kursa ihtiyacınız olduğunu düşünmektedir.
Mary H. WALDRİP


ideologlar, insanlığın insanlardan daha iyi olduğuna inanan kişilerdir.
Dwight D. EİSLULOWEZ


Herkesin her şey olduğu yerde kimse bir şey değildir.
Thomas Babington MACAULAY


Ev, içinde yaşamak için bir makinedir.
Le CORUSİER


İlk anda korkaklık gibi görünen şey, belki akıllılıktır.
Jean GİONO


Yeni olan şey nadiren iyidir, çünkü iyi olan şey yalnız kısa bir zaman için yenidir.
Arthur SCHOPENHAUER


Bir bireye yapılan adaletsizlik bazen halka hizmettir.
JUNİUS


itaat etmek idare etmekten daha emniyetlidir.
Thomas A. KEMPİS


Bugün saatle yaşıyoruz. Böylece günün sekiz saatini para kazanmaya, sekiz saatini kazandığımızın yüzde 150’sini harcamaya ve son olarak da geriye kalan sekiz saatin büyük kısmını uykumuzun neden kaçtığını düşünmeye harcıyoruz.
Hugh ALLEN


Aslanla buzağı beraber yatabilirler, fakat buzağının gözüne pek uyku girmez.
Woods ALLEN


Psikanaliz, müzik dersine benzer: beş yıl hiç bir ilerlemenin farkına varılmaz, fakat birdenbire piyano çalarsınız.
Woody ALLEN


Bir balıkçı dostum bana tuttuğu yengeçleri içine koyacağı sepetin bir kapağı olmasına gerek olmadığını söylemişti. Yengeçlerden biri sepetin bir yanından yukarı doğru tırmanmaya başlar başlamaz ikinci bir yengeç, onun arkasından tırmanır ve onu aşağıya doğru çeker. Bazı insanlar da yengeçler gibidir.
Charles ALLEN


İnsan kime zarar vermişse, ondan nefret eder.
TACİTUS


Kaptanın ustalığı, deniz durgunken anlaşılır mı?
LUKİANOS


Kalplerimiz sevgilerinin yaşındadır!
M. PREVOST


Cehennemde ateş yoktur, her insan ateşini bu dünyadan götürür.
Pir Suttan ABDAL


Meyvesi çamura düşüyor diye ağaca mı lanet edilir?
HÖLDERLİN


Öfkeliyken konuş, göreceksin ki pişman olacağın en güzel konuşmayı yapacaksın.
Ambrose BİERCE


Benim kişisel hobi’lerim, okumak, müzik dinlemek ve süküttur.
Roberi Louis STEPHENSON


Hayatta insanın bir ideali olması, bulunacak en iyi hazinedir.
Roberi Louis STEPHENSON


Kamburunun dostuna hoş görünmesini isteyen, dostunun sivilcelerini hoş görmelidir.
HORATİUS


Olayları gözleyen adam doğayı dinler; deney yapan adam ise onu sorguya çeker ve sırrını söylemeye zorlar.
CUVIER


Ulusların zenginliği, ipek, pamuk, altın değil, insandır.
Richard HOVEY


Baskı rejimi altında mizah bilgiye dönüşür.
Otto F. BEER


Dünyadaki esas facialar, haklı ile haksız arasındaki anlaşmazlıklar değil, iki haklı arasındaki anlaşmazlıklardır.
Georg HECEL


Zamanla insan işlediği bütün günahlardan pişman olur, hatta bir kaç işlemediğinden de.
Brigitte BARDOT


Bu günü yaşa, yarın çok geç olabilir.
MARTİAL


İnsan sevmediği zaman memnun olamaz.
CONTWELL


Başkalarından en özenli şekilde saklayacağımız bir duygu varsa, o da nefrettir.
RİAVOL


Hükümetinden yalnız asayişin sağlanmasından başka bir şey istemeyeni bir halk, aslında bir köleden başka bir şey değildir.
TOCQUEVILLE


Demokratik kurallar eşitliğe tutkulu bir isteğin uyanmasına ve alevlenmesine sebep olurlar, fakat onu hiç bir zaman söndüremezler.
TOCQUEVILLE


Planlar anlayışlı insanların düşleridir.
FEUCHURSLEBEN


insanın başkalarından faydalanabilmesinin biricik yolu, onların iyi taraflarını yakalamasını bilmesidir.
Marquis von KEİTH


Hiç bir şey bizi ünlü insanlarla bir araya getirmek kadar yetiştiremez. Bu yüzden iyi romanları okumanın değeri büyüktür. O sayede biz hayatta hiç bir zaman karşılaşma olanağını bulamayacağımız insanlarla karşı karşıya geliriz.
Herberi CASSON


iyi bir gazete kendisiyle konuşan bir ulustur.
Arthur MİLLER


Ancak hareketlerle ortaya çıkan bir komedi bizi güldürür. Hepimiz, pek iyi biliriz ki, konuşma insanların düşündüklerinin aksini anlatabilmeleri için icat edilmiştir.
Charles CHAPLİN


Tavan arasında çok kitabı olan yoksul bir adam olmayı, okumaktan hoşlanmayan bir kral olmaya tercih ederdim.
MACAULAY


Bir işin yapılabilmesi için üç yol vardır:
Kendimiz yaparız, bir başkasına yaptırırız, çocuklarımıza yapmalarını yasaklarız.
Monti CRANE


Bir ulusun gerçek yurdu, onun dilidir. Dil, ulusal dileği belirten güçlü bir varlıktır. Ulusal dil yok olunca ulusal duygu da çok geçmeden yitirilebilir.
HUMBOTT


Disiplin Karnıbahar gibidir, kendimiz için istemeyiz ama başkaları için iyidir deriz.
Bill WAUGHAN


Her anne bir taraftan kızının kendisinden daha iyi bir eş bulmasını umar, bir yandan da oğlunun hiç bir zaman babası kadar iyi bir eşe sahip olamayacağı kanısındadır.
Anderson NEXO


Kim ağırbaşlılık duygusunu kendi içinde bulamaz ve onun başkalarının kanılarında aramak zorunda kalırsa, o takma saç takan ve önünden geçtiği her aynada saçlarının kayıp kaymadığına bakan bir adam gibi, düşündüklerini anlamak için daima başkalarının gözlerini okumaya çalışır.
Helmuth yon MOLTKE


Sıcaklık bal mumu için ne ise, nezaket de insan için odur.
Arthur SCHOPENHAVER


İnsana rahat verici sözler, iyi kullanılırsa, insanın bildiği en eski tedavidir.
Louis NİZER


Yemek sırasında çalınan müzik, hem aşçıya, hem de kemancıya hakarettir.
G. K. CHİSTERTON


Oymacılıktaki kural eleştirmede de uygulanmalıdır.
Hiç bir zaman kaşıkla kesebileceğin bir şeyi bıçakla kesme.
Charles BURTON


Başının dinç olmasını istiyorsan, evrenin genel müdürlüğünden çekil.
Larry EİSENBORG


Polemik hasmın huzurunu kaçırmalı, fakat onu tedirgin etmemelidir.
Karl KRANS


Bazı devlet adamları devamlılık deyince, kendilerinin daima kendileriyle halef selef (ardıl, öncel) olmalarım anlarlar.
Yukio İKUSAİ


Bütünüyle onaylama, reddetmenin kibar biçimidir.
Roberi LEMBLE


İnsan yaşlandıkça doğum günü pastası fener alayına benzer.
Katherine HEPBURN


insan bir kere kendisine bakmayı, günlük tuvaletini ihmal ede görsün, derhal kendini başkalarından küçük görmeye başlar.
Peter BAMM


Kötülük de alkışlanır, bana sorun.
Hans Joachim KULENKAMPFF


Kanılar coşku ile yayılan hastalıklardır.
Siegfried LENZ


Hiç kimse aynı bir nehirde iki kere yıkanamaz.
HERAKLİTUS


İnsanların kazandığı tecrübeler ölçü ile yapılan giysilere benzer, kim kazanmışsa yalnız ona uyarlar.
Carlo LEVI


Kederli yüzleri aydınlatmak için, yüzlerimiz sevinçten parlamalıdır. Açıkça neşeli ve mutlu, halinden memnun olan kimseler, manevi bakımdan topluluğa en yararlı kimselerdir.
SAVAGE


Hazreti Muhammed, İsa ve Buddha insanlara, ancak sevmekle sevginin kazanılabileceğini öğretmişlerdi.
Dr. Karl MENNİNGER


Eşinizin kendi düzeyinizde olmasına dikkat edin. Böyle çiftler birbirlerinin dilinden daha iyi anlıyorlar. Aşağılık duygusu altında ezilmiyorlar veya birbirlerine üstünlük taslamıyorlar.
James H. BENDER


İnsanlığın yalnız ekmeye değil, şerefe de ihtiyacı vardır.
La CORDAİRE


Fenalık, iyilikten daha çabuk ürer; fenalığın izi, iyilikten dana fazla devam eder. Bu gerçeği kavradığın gün, iyiliği çoğaltmaya değil, fenalığı kaldırmaya çalışmanın daha faziletli ve mesut edici bir iş olduğunu anlayacaksın.
Cemil SENA


İnsanlarla uğraşırken hep hatırlayacağınız nokta, mantıklı yaratıklarla değil, duygulu kimselerle uğraştığımızı unutmamamızda. Her insanın kendine göre inançları, gururları ve onurları olduğunu hatırlayalım. Başkalarını, eleştireceğimiz yerde, anlamaya çalışalım.
Lowell THOMAS


Bir şeyi birinci defada doğru yapmanın kötü tarafı, onun ne kadar güç olduğunu kimsenin anlayamamasıdır.
Walt WEST


Hayat doğumla başlayan, ölümle biten bir okuldur. Orada herkes hem öğretmen, hem de öğrencidir.
Selim Sırrı TARCAN


Çok defa söyledikleriniz yüzünden, kazandığınız düşmanlar, yaptıklarınız yüzünden kazandığınız dostlardan daha fazladır.
Elberi HUBBARD


Tembellik, dünyada en büyük israftır: Hayatın israfı…
Jeremy TAYLOR


Fazilet, toplum çıkarını kişisel çıkarın üstünde tutmaktır.
MONTESQUİEU


Korkuya dayanan bir barış, bastırılmış bir savaştan başka bir şey değildir.
Henry van DYKE


Gençlikte günler kısa yıllar uzun, yaşlılıkta ise yıllar kısa, günler uzundur.
PANİN


Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil. Söyleyecek yalan bulamayanların baş vurduğu son çare gerçektir.
Marcel LENOiR


İnsanın nefsine ve topluma karsı görevleri, öğrenmek ve öğretmektir.
Emil LYTREE


Sevgi açlıktan değil, fazla tokluktan ölür.
Ninon de LENCLOS


Son 50 yıl içinde bilim ve yeni buluşlar bizi yaşadığımız ve bildiğimiz dünyadan gittikçe çok daha uzak ve çok daha derin bir çevreye götürmüştür… Eğer biz kendimizi, bu dünyayı şimdikine oranla daha değişik bir ruh durumunda yapmak zorunluluğuna inandırabilirsek, işte o zaman daha İyi bir sosyal yapının temelini atmada bütün güvenimizle bilime dayanabiliriz.
Arthur Delon LİTTLE


Hayatın gerçek sırrı, bir şeyle fazlasıyla ilgilenmek, bir diğer şeyle ise yeteri kadar ilgilenmektir.
Hugh WALPOLE


Başkalarının kusurlarını tartarken, parmağıyla terazinin kefelerini bastırmayan İnsan pek enderdir.
Byron LANGENFELD


insan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar.
ESCHENBACH


Herkes düşüncelerinde yanılabilir, ama aptallar bir türlü düşüncelerinden ayrılamazlar.
ÇİÇERO


Modem mimarının başarılarına söz yok. Bir vakitler bir duvar dolabı olarak düşünülen şey bugün bir çocuk odasıdır.
Markus M. ROBER


Bilim hiç bir şeyin hiç bir iz bırakmadan kaybolmadığını saptamıştır. Doğada hiç bir şey yok olmaz, yalnız değişir. Bilimin bana öğrettiği ve hala öğretmekte olduğu şeyler, benim, ruhsal varlığımızın ölümden sonra da devam ettiği husususundaki inancımı kuvvetlendirmektedir.
Wernher Von BRAUN


Hiç bir yeteneği olmayan insanlardan her şey beklenebilir.
John STEİNBECK


Hiç okuma-yazma bilmeyenler, satır aralarını en İyi okurlar.
Peter BENARY


Filimde hakim olan teknik, tiyatroda sanattır.
Rosa – Albay – Hetty


İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi bir yurtseverlik sanatıdır, buna diplomasi denir.
Ambrose BİRRSE


Eğitim dar bir kafayı genişletir, fakat ukala biri için şimdiye kadar bilinen bir tedavi turu bulunamamıştır.
J. GRAHAM


Sadece mutlu olmak istenilse, bu kolayca başarılır; fakat biz öteki insanlardan daha mutlu olmak istiyoruz ki bu zordur, çünkü biz başkalarını olduklarından daha mutlu sanıyoruz.
Montesquieu


Büyük kitaplar insanın tekrar tekrar okumak ihtiyacını duyduğu kitaplardır. Bazı kitaplar bizim zamanla olgunlaşan kültür, görgü ve tecrübelerimizle beraber büyür, bazdan da büyümezler. Eğer aradaki bu farkı seçmeyi beceremiyor sak, bir kitabı büyük bir kitaptan ayırt etmeyi daha öğrenmemişiz demektir.
John ESKRİNE


Esaslı bir felsefe olmadan bilgilerin daha fazla birikimi eğitim değildir.
BELLA V. DOOLD


Kuşlar insanları neden anlamazlar: Çünkü onlar yazın tarlalara korkuluk dikerler, kışın da kuşlara buğday tanesi serperler.
Marcus M. RONNER


öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar.
Cedric DUMONT


Büyük şehirde ilk bahar: Sabah erkenden kuşların öksürdüğü işitilir.
Cedric DUMONT


Ne ektikleri ne de biçtikleri halde kuşları Tanrının beslemesi en fazla kedileri sevindirir.
Ham KUDSUZ


Eğer böcekler zararlı olmasalardı, kuşlar da faydalı olmazlardı.
Walter VOGT


En mutlu kişi: İhtimal ki en mutlu kişi en az bencil olandır, korkunç bir hastalığı yok etmeye çalışan bilim adamı, bilgisizlikle savaşan öğretmen, kendini barışa adamış devlet adamı, hak ve adalet için mücadele eden hukukçu, çocuklarına ahlaki değerleri öğreten anne ve baba… Sadece büyük bir dava uğruna kendi dar çerçevesinin dışında yaşayan bir kimse, derin bir mutluluğa erişebilir.
Frederick MAYER


Dünyanın en zor şeyleri şunlardır: Sır tutmak, kusur bağışlamak, boş vakitlerini değerlendirmek.
CHİLLO


Matematiği (Modern Matematik) sevimliliği ile benimsettiğimiz gün çocuklarımızın bakışları bile değişecektir. Kahveleri doldurup barbut oynayan bön bakışlı aylak gençlerin yerini satranç oynayan zeki delikanlılar alacaktır.
Haldun TANER


Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir.
Amos PARRİSH


Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar çalışmaktan da zevk alamazlar.
Emille RAUX


Bir düşmanı bağışlamak, bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.
Dorothe DELUZY


Politika güç bir iştir, ona kendiliğinden atılan kimse ondan şikayet etmemelidir.
Gunter GRASS


Zaman büyük bir öğretmendir, yalnız ne yazık ki daima öğrencilerini öldürür.
Curt GOETZ


Büyük bir olasılıkla bir gün ikinci Dünya Savaşının bombalarının Londra şehrinin görünüşünü, bugünün mimarlarından daha az tahrip ettikleri kanısına varılacaktır.
Lord SUNOWDON


Bir ulus ne kadar derin iktisadi bir bunalım içinde ise, ziynet ve süs eşyalarıyla o kadar savurgandır.
Adolf LOUS


Aptallar akıllılardan pek az şey Öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.
CATO


Akıllılar nedenler konusunda tartışırken, aptallar da karar verir.
ANARCHASİS.


Mert olmayan insanla bir işe başlamak sonu gelmeyecek yada kötü bitecek bir yola çıkmak demektir.
MONTESQUİEU


Bir zencinin rengini değiştirmenin tek yolu, beyaz adamlara beyaz yürekler vermektir.
PANİN


Bir işi en zor yanından düşün ki yaparken güçlük çekmeyesin.
S. JOHNS


En tatlı şarkılar en acı duyguları dile getirenlerdir.
SHELLEY


Hep içki içenler, içkinin tadını bilmezler.
PRİON


Sanat doğanın içindedir, sanatkar bunu oradan çıkarabilendir.
Albrecht DÜRER


Kendinizi eleştiren filmler yapıp korkmadan dünyaya gösterin, yoksa “Midnight Express” gibi filimleri başkaları yapar siz de üzülürsünüz.
Anthony QUİNN


Ben görmek istiyordum ve gördüm.
Jean RACİNE


Metotlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmedikçe tahsilin hiçbir değeri yoktur.
DİMNET


Bilim bize, uyacağımız doğa yasalarını ve uymakla olanaklaştırabileceğimiz doğaya egemenliği nasıl sağlayabileceğimizi öğretir.
J. W. MACKAİL


Şiir matematiğin şemasıdır.
Nurullah ATAÇ


Bilgi geri alınamayan bir hazinedir.
MENANDER


Hiç kimse kışlardan kendine düşen payı almadıkça akıllanamaz.
H. W. ANDEN


Hekim istese de, istemese de büyüklüğü üstlenmiştir. Çünkü bu sanatkar, işinin gereci olarak acı çeken insanları seçmiştir.
Luc CHANTERREAU


Gözyaşı ile dağılmayan keder, diğer organları ağlatabilir.
Henri MAUDSLEY


Felsefe bir insanın kendi kişisel etkinliğinin ne biçim bir etkinlik olduğunu gösterir.. Felsefe her insanın kendi kişisel etkinliğinin ne biçim bir etkinlik olduğunun bilincine varmasına yarar. İnsanı sürünün bir bireyi olmaktan çıkarır.
Nusret hizir


İnsanların cahil olan üçte ikisi ellerini kaldırarak “Bize, kim yardım edecek ?” diye haykırıyor.
Frank LAUBACH


Dostun evine giden yol hiç uzun gelmez.
Larry EİSEHBERG


Az anlamak ters anlamaktan iyidir.
Stefan SWEİC


Gerçeğin hakkını, sadece hatalar verir.
J. RENARD


Gençliği anlamadığımız an, dünyadaki işimiz bitmiş demektir.
George McDONALD


Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.
Don Herald


Öğrenme sanatının unsurları: İrade, intizam ve zamandır.
Marcel Pre vast


“iyi bir dinleyici olmak sanıldığı kadar kolay değildir diyor yazar Jane Goodsell. ‘ ‘Uzun bir süre ilgilenmiş görünmek kaşları çok yorar.”
Press Associates


Amerika İnsanları idman olsun diye her gün on mil yürüdükten sonra asansörlerle birinci kata çıktıkları tek dünya ülkesidir.
Orben’s Current Comedy


Evlilikte başarı, aranan niteliklere sahip insan bulmaktan çok, aranan niteliklere sahip insan olmaktır.
R. BRiCKNER


“Doğrucular iseniz ilme dayanarak haber verin, ilme da yanmayana inanmayın, inceden inceye düşünün.”
AYET


“İlim, Çin’de de olsa arayınız, alınız’
HADÎS


“Nakle dayanan kökleşmiş inançlar eğer ilme aykırı ise, siz ilim esaslarını kabul ediniz.”
HADİS


“Şöhretin doruk noktası, insanın ismini telefon rehberinden başka her yerde bulabilmesidir.”
Henry Fonda


İnsanlar, daima malik olduklarından daha çoğuna sahip olmak İsterler. Ama yeryüzünde açlıktan ölenlerin sayısı, tokluktan ölenlerden çok daha azdır.
Theognis


Dehanın onda biri hayal gücü onda dokuzu terdir.
A. Edison


Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik. Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk; Kardeş olarak yaşamayı.
Marlin Luther King


Herkes aynı şeyi düşündüğü zaman kimse düşünmemeye başlar.
Servcpalli Radhakrishan


Hakikat, uçurumun dibindedir.
DEMEKRİTOS


Kitap, içimizdeki donmuş denizin buzlarını kırmaya yarayan bir gereçtir.
Franz KAFKA


Aklıyla övünen kişi, hücresinin genişliği ile gururlanan mahkuma benzer.
Simone WEİL


En çok pişman olacağın konuşmanı yapmak istiyorsan, kızgınken konuş.
Ambrose BİERCE


Sevmek ve sevilmek, güneşi her iki yandan da hissetmektir.
Davit VISCOT


Uyum küçük şeylerin büyümesine sebep olur. Onun eksikliği büyük şeyleri yok eder.
Sallast


Sonsuzluk zamanın sonsuz bir akışı değildir, fakat zaman uzun bir dönemin içinde kısa bir parantezdir.
John Doxne


Ormanınızı yeniden ağaçlandırmak için, genç ağaçlara muhtaç değil-
misiniz ?
Reni Chard


İyi bir ağaç, kötü meyva veremediği gibi kötü bir ağaç da iyi meyva veremez. İyi meyvalar vermeyen ağaç, kesilecek ve ateşe atılacaktır. Demek ki ağaçları meyvalarından tanıyoruz.
İNClL’den


Ağaç da insan gibi toplu halde olmaktan hoşlanır.
Henri Bordearex


Korku, sıkıntı ve telaş içinde olan hiç bir insan hür değildir, sıkıntı, korku ve telaştan kendisini kurtarmasını bilen adam, aynı şekilde kendisini kölelikten kurtarmış demektir.
Epictetus


Her işte üç çeşit bilgi vardır: Esas bilgi, faydalı bilgi ve lüzumsuz bilgi.
örneğin bir gömleğin giyilmesini ele alalım: Bilinmesi gereken esas bilgi düğmelerin önde bulunduğu, dışarıya geleceği; gömleğin iki kolu olduğu ve kol düğmelerinin nasıl dikleneceğidir; fakat esas olmayan bilgi gömleğin temiz olduğu, uygun malzemeden yapılıp yapılmadığı ve rengidir; tipik lüzumsuz bilgi ise, gömleğin fiatt, nereden satın alındığıdır. Biz yalnız esas bilgiyi göz önünde tutarız.
David LORD


Ağaç ne çiçeklerine ne meyvesine göre değerlendirilir, insanlar ona kabuğuna göre değer verir.
M. Jean Sedaine


Bilim ağacına doğru yükselen elim koparmak islediği meyvenin şeklini alıyor.
François Mauriac


Sanat insanın kendisini ifade etmek, içinde yasadığı dünyaya kişiliğinin tepkilerini bırakmak arzusudur.
AMY LOWELL


Bugüne kadar maiyetinde çalıştığım lise müdürlerinden en iyisi, öğrencilerle ilgili olarak şu tavsiyede bulunurdu: “Onlara yetişkin muamelesi yapınız, fakat onlardan yetişkin gibi davranmalarını beklemeyiniz”.
R. Lowell DAVEE


Düşüncelerini değiştirmeyenler yalnız deliler ile ölülerdir.
T. LOWELL


Kelimelerin de tecrübeler kadar önemli olduğunu anlamak bana yıllara mal oldu, çünkü kelimeler tecrübelerin unutulmamasını sağlar.
WİLLİE MORRİS


Akıllı adam yarışmaz. Böylece, kimsede onunla yarışamaz.
LAO-TSE


Okumak bir insanı doldurur, konuşmak onu hazırlar ve yazmak da onu tam bir adam yapar.
F.B.


Atalarınızı değiştiremezsiniz, fakat torunlarınızla ilgili olarak bir şeyler yapabilirsiniz.
WES İZZARD


Hiçbir şey otoriteye, onun sık sık yada düşüncesizce kullanılmasından daha fazla sarsmaz.
A. KİNGSTON


inşallah bütün ömrümce, unvanların en büyüğü saydığım namuslu adam ünvanını yitirmeyecek kadar erdemli kalırım.
WASİNGTON


Unlu bir astronom yazdığı kitap üzerine
Zar atılmış, kitap yazılmıştır, ister şimdi okunsun, ister bundan sonra bana vız gelir. Halta o okuyacak birinin çıkması için 100 yıl bile bekleyebilir, nasıl ki Tanrı benim gibi bir gözlemcinin dünyaya gelmesini 6.000 yıl beklemiştir.
JOHANNES KEPLER


Birçok kimselerin medeniyet diye bazen küçümseyerek alay ettikleri şey üzerinde biraz daha esaslı düşünebilmeleri için, belki bir gün bütün telefonları tıkamak, bütün motorları durdurmak, bütün faaliyeti stop etmek mümkün olsaydı, herhalde insanlar neden yaşadıklarını ve gerçekten istedikleri şeyin ne olduğunu daha iyi anlarlardı.
J. TRUSLOW ADAMS


Bahçemde bir kaç çiçek odamda yarım düzine tablo ve beş on kitapla kimseyi kıskandırmadan mutlu yaşarım.
LOPE DE VEGA


Yaşlılar dakikaları yavaş, saatleri hızlı yaşarlar; çocuklar saatleri çiğner dakikaları yutarlar.
MALCOLM DE CHAZAL


Pencereyi kendiniz açarsanız iyi hava, başkası açarsa cereyan olur.
LUCİLL J. GOODYEAR


Dikkatlice okunmuş bir sayfa hızlıca okunmuş bir ciltten iyidir.
T. B. MACAVLAY


Japonların güzel bir adeti vardır. Büyük adamlarını asalet rütbesi ya da şövalyelikle onore edecek yerde, onlara daha saygılı olarak «milli insan hazinesi» unvanını veriyorlar.
YOUSUF KARSH


Hayatta yapılacak o kadar çok hata vardır ki, aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin anlamı yoktur.
SARTRE


Çabuk yanlış yapan onu çabuk ta tashih eder.
BECON


Her ağaç diken ebediyete inanıyor demektir.
Lao – tse


Kendisiyle ilgilenen bir anne baba ile evinde okunabilecek bol kitap bulan çocuk yoksul sayılmaz.
SAM LEVENSON


Zengin insan ağaç gibidir, meyvalarla dolu olduğu sürece etrafı kalabalıktır. Fakat meyvaları düştükten sonra insanlar daha iyi bir ağaç aramak üzere onu terk ederler.
İbnürrüst


Hayalimde hiç bir zaman bir ağaç kadar güzel bir şiir görmedim. Şiirleri yapan benim gibi çılgınlardır. Fakat ağaçları yapan tanrıdır.
Langfellow


Bir teşvik, on korkutma, iki baskı ve altı hatırlatmaya bedeldir.
Paul SWENEY


Gazete tansiyonu yüksek bir gezici kitaplıktır.
Arthur BAER


Çok kez korktuğumuz şeylerde arzu ettiğimiz şeylerdekinden daha az tehlike vardır.
John C. COLLİNS


İyi bir bahçıvan her vakit üç tohum eker, bunlardan biri böcekler, biri hava biri de kendi içindir.
C. COLLİNS


Dün iptal edilmiş bir çektir; yarın emre muharrer bir senettir; bu gün ise peşin paradır – bu günden yararlanınız.
Kay LYONS


Yazar yapıtı değil, yapıt yazarı yaratır.
Jules ROMAİNS


Gençken zevklerimizi inceltmeyi ögreten kitaplardır, yaşlanınca onları memnunlukla anarız.
J.H. Leight HUNT


Tek ölümsüz şey kitaptır.
Rufus CHOATE


Büyük bir şehrin kalabalık bir köşesinde çiçek satan yaşlı bir kadın satıcının sepeti üzerinde şu yazı vardı: Paraya ihtiyacım olduğu için çiçek satmıyorum. Onları sevdiğim ve onlarla daima beraber olmak istediğim için çiçekçilik yapıyorum.
Readers DİGEST


Kitaplar zamanın büyük denizinde dikilmiş deniz fenerleridir.
Edwin Percy WİPPLE


Dünya güzel bir kitaptır ama, okuyamayana faydası azdır.
Cario COLDONİ


Ben insanları olmaları gerektiği gibi tasvir ederim, fakat Euripides onları olduğu gibi çizer.
SOPHOCLES


Mucizeler çoktur, fakat hiç biri insan kadar (olağanüstü) değildir.
SOPHOCLES


Beynin bir sünger gibi olduğu doğru ise, benimkini artık ihtiyacım olmayan şeylerden kurtulmak için arada bir çıkarıp sıkmak isterdim.
BERYL PFİZER


Şöhret bir nehire benzer, hafif ve şişirilmiş şeyleri üstünde taşır, ağır ve katı olanları batırır.
F.B.


Tarih okumak insanları bilge; şiir, esprili; matematik, zeki, felsefe derin düşünceli; ahlak, ciddi yapar; mantık ve helagat (dil uzluğu) da tartışma niteliği sağlar.
F.B


En iyi kitapları en önce oku, aksi halde hepsini okuman için fırsat olmayabilir.
HENRY DAVID THOREAV


Senden daha zeki insanları işe alırsan, onlardan daha zeki olduğunu ispat etmiş olursun.
R. H. GRANT


Peşin hükümler insanları birbirinden uzak tutmak için bilgisizlikten yapılmış zincirlerdir.
COUNTESS OF BLESSİNGTON


Problemleri çözmek gönül rızasıyla yapılan düşünmenin en karakteristik ve özel çeşididir.
William İAMCS


Cesaret, sırasında ayağa kalkıp konuşabilmek, sırasında da yerine oturup dinleyebilmektir.
Carl Hermann VOSS


Her zaman gereğinden biraz daha fazla nazik olmaya bakınız.
James M BARRİE


Bilim bize gerçeği vadeder. Barışı ya da mutluluğu vadetmez.
Gustave de BON


Kahramanı olmayan bir ulusun geleceği de olmaz.
Marya MONNE


Kapalı bir kafa, kapalı bir oda gibi çabuk havasızlaşır.
MARSHALLTOWN


Sırrı saklarsan kölendir, söylersen efendin.
Will HENRY


Dakikalarınızdan faydalanmaya bakın, çünkü saatler kendiliğinden geçer.
P. F. STANHOPE


Gerçek hiç bir zaman anlaşıldığı gibi söylenemez ve İnanılmaz.
William BLAKE


İlk hata saflığın, sonrakiler suçun ürünüdür.
O. GOLDSMİTH


Bir düşünceyi bir sürü lafla belirtmeye kalkışırsak, onu boğarız.
Frank A. CLARK


Yalnızlık televizyon programlarını ezbere bilmektir.
Bill VAUGHAN


Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur.
Stefan ZWEİC


Bir yumurtanın bozuk olup olmadığını anlamak için insanın tavuk olmasına lüzum yoktur.
Curt GOTZ


Şuna kesinlikle inanıyorum ki, içimizden her biri yoksulluğa kısmen son vermek üzere bir şeyler yapabilir.
Alberi SCHWEİTZER


Daha yavaş araba sürmekle değerli varlıklarınızdan ikisinin korunmasına yardımda bulunabilirsiniz.
Biri benzin, biri de siz.
Paul sweeney


İnsanlar kendi çocuklarından çok atlarının ve küpeklerinin soylarına dikkat ediyorlar.
William PENN


Her şey ciddiye alınmalıdır, fakat hiç bir şey trajedik olarak düşünülmemelidir.
Adolphe THİERS


Kendisine bir kez zarar veren kişiden nefret etmek insan zihniyetinin karakteristiğidir.
TACİTUS


Eğer ormanı eskiden din mukaddes saymışsa, bugün de gerek İdrak, gerekse sosyal lüzumluluğu bakımından mukaddes bir varlık telakki etmek mecburiyeti vardır.
E. Ed. HARACOURT


Eski bir filozof, “Tanrı matematiktir ya da, “Tanrı matematik biliyor demişti.
Melih Cevdet ANDAY


Gözlerinizi açıp, biraz dostluğa, biraz yakınlığa, biraz işe ihtiyacı olan insanları arayınız. Bu, kendisine bir şey yapabileceğiniz, faydalı olabileceğiniz, yalnız, acı çekmiş, hasta veya acemi bir kimse olabileceği gibi, yaşlı yahut da bir çocuk olabilir.
Alberi SCHWEİTZER


Budalalar söylediklerine, akıllılar da söylemediklerine pişman olarak günlerini geçirirler.
Will HENRY


Eğitimin maliyeti yükselmekte devam ederse, o da cahillik kadar pahalı olacak demektir.
Bill GOLD


Günün uzamasını mı istiyorsunuz? Perhiz yapınız.
Jack Rosenbaum


Herkesin ilgisini çeken insanın sırrı, herkesle ilgilenmesindedir.
William Dean HOWELLS


Bazı haklar uğrunda ölmeye değer, fakat İlk geçiş hakkı onlardan değil.
Joe KAYE


Büyük adam olmamıza lüzum yok, sadece adam olalım yeter.
Alfred CAPUS


Kendisinden başka kimseyi görmeyen iyi görmez.
A de MUSSET


Benim için mutluluk sağlıklı olmaktır.
Francois SAGAN


“Kötü örnek, örnek olmaz”.
Macelle Kural


Bir toplumun eğitimi onun sokaktaki davranışına göre ölçülür. Sokakta kabalıklar görürsen, emin ol ki evde de kabalıklar göreceksin.
Edmondo de AMİCİS


Ekmekten sonra, eğitim bir ulusun ilk ihtiyacıdır.
DANTON


Hepimiz için en Önemli şey, genç İnsanlara tarihin en heyecanlı dönemlerinden biri olan zamanımızda beraber çalışmak olanak ve sorumluluğunu vermek ve bununla ilişkin bir amaca sahip olmalarını sağlamaktır.
Rockefeller Eğitim Raporundan


Bir insan ne yerse odur.
Ludwig FEUERBACH


Onun İşi eğlencesi, eğlencesi İşi idi.
Maria EDGEWORTH


Bütün genelleştirmeler tehlikelidir, bu bile.
Alexander DUMAS


Sanat, bütün İnsani bilgi, düşünce, tutku, duygu ve dilin bahar çiçeği ve güzel kokusudur.
COLERDİDCE


Biz arslanları, kaplanları ehlileştiririz. Ama vahşi huylarımızla en yakınlarımıza saldırmaktan geri kalmayız.
PLUTARK


Çok fazla televizyonun aşırı bir zararı yoktur, yalnız o insanın aklına dokunur.
Werner FİNCK


Bizim için 8:17 (sekizi on yedi geçe) denildiği zaman, bu bir şey ifade eder, hatta eğer o sabah trenimizin kalkış saati ise, bunun önemi daha da artar. Atalarımız için bu garip anın hiç bir kıymeti yoktu, hatta o mevcut bile değildi. Lokomotifi bulmakla Watt ve Stevenson zamanın da bulucularından oldular.
Aldoux HUXLEY


İyi kalpli bir adam olan babam, bana: “Hiç bir zaman cehaletini kaybetme, çünkü hiç bir zaman bir daha onu yerine koyamazsın” demişti.
Erich M. REMARQUE


Cehaletinden haberi olmamak cahilin hastalığıdır.
A. B. ATCOTT


Akıllı olabilmek için mutlu bir cehalet çok kere zayıf bir erdemden iyidir.
Des HAMLİERES


Egoizm öyle bir dehşet yaratır ki, onu saklamak için nezaketi icad etmişizdir, fakat o bütün perdeleri deler, geçer ve her fırsatta kendini belli eder.
A. SCHOPENHANER


Psychoanaliz insana, onu karmaşık bir varlık olduğuna inandıran hoş bir his verir.
Madame LOEBERT


Gerçek uzun zaman karartılır, fakat hiç bir zaman sönmez.
LİVIUS


Eğlence çılgınların mutluluğu, mutluluk da akıllıların eğlencesidir.
Barley D’AUREVILLY


insanların mutluluğu o kadar değişik parçalardan bir araya gelir ki, içlerinden daima bir kaçı noksandır.
BOSSUET


Biz mutlu değiliz, çünkü mutluluk diye bir şey yoktur; biz onu yalnız arzu edebiliriz.
A. P. TCHEKHOV


Elde edilmeyen bütün mutluluklar bir hayalden ibarettir.
Jooseplin SOULARY


ün, her şeyden Once tam zamanında Ölmekten ibarettir.
POLCAR


Bütün uyuşturucu zehirlerin en tehlikelisi başarıdır.
GRAHAM


Mutluluk nedir? Bir tabak İrmik çorbası, yatacak bir yer, ve acısı olmayan bir vücut. Bu bile çoktur.
FONTANE


Bir sırrı gerçekten saklamak istiyorsanız hiç bir yardıma İhtiyacınız yoktur.
O. A. CARPİNG


Başkalarının bizi ne kadar az düşündüklerini bilseydik, herhalde onların hakkımızda ne düşündüklerini merak etmezdik.
Olin MİLLER


Bir tartışmada mutlaka son sözü söylemek İstiyorsanız, “kanımca siz haklısınız” demeye çalışınız.
Funny Funny WORLD


Yapılacak çok iş olmadan oyalanmaktan zevk almak imkansızdır. Ben işi severim, beni büyüler. Ben oturup ona saatlerce bakabilirim. Onu benimle tutmayı severim, ondan kurtulma düşüncesi hemen hemen kalbimi kırar.
Jerome K. JEROME


Dünyada en Kuvvetli adam en çok yalnız durandır. Bir insana ilk işi nedir? Cevap açık: Kendisi olmak.
Henrik İSBEN


Arz ve talebi öğrenebilse, bir maymun bile iyi bir ekonomist olabilirdi.
Ünlü Bir İktisat Kitabından


Müzik dilinin öğrenilmesi, diğer dillere benzer; bunu çocukluktan beri öğrenenler, ona sahip olabilirler.
RUBENSTEİN


Bir İnsanın üniversite mezunu olmasına yardım edebilirsin, fakat onu düşünmeye zorlayamazsın.
Finely P. Bunne


iyi bir kadın bir erkeği etkiler; zeki bir kadın onda ilgi uyandırır; güzel bir kadın onu büyüler ve anlayışlı bir kadın ona sahip olur.
Helen ROWLAND


Tenkit öyle bir şeydir ki, ondan, ancak bir şey söylememekle, bir şey yapmamakla, bir şey olmamakla sakınabilirsiniz.
ADSİZ


Bizler bir gün veremi iyi edebileceğiz, atomun içindeki saklı gücü kullanabileceğiz, yıldızlara doğru yol alabileceğiz ama; kendimizi daha liyakatli kimselere yönettirmenin sırrına hiçbir zaman eremeyeceğiz.
Jean ROSTAND


Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım; çünkü inerken yine ayni kimselere rastlayacağız.
Cenap SAHABETTİN


Bir önder olarak, insan faktörünü göz önüne almazsanız, yenilirsiniz.
Lord MONTGOMERY


“Oğlum ilmin her türlüsünü öğrenmeye çalış; kişi bilmediğine düşman olur.”
Yahya Bin HALİT


Tepeden baktığımız bir kimse ile göz göze gelmeyi, elbet bekleyemezsiniz.
Bits and Pieces


Ne sin iledir, ne sal iledir, ne cah iledir, ne mal iledir; Beyim ululuk, Kemal iledir.
Namık Kemal


Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm. Çünkü dosdoğrudur.
Cenap SAHABETTİN


Başkalarını yenen güçlü dür, kendini yenen daha güçlüdür.
Sydney SMİTH


iş görmek istiyorsanız az, lal etmek istiyorsanız çok kalabalık ekip kurunuz.
Mancur OLSON


Deha, satışa çıkartılan ürünün üstüne konulan markadır.
Jack LONDON


Bize göre emeklilik, bir işiniz varsa haliniz vaktiniz ve sağlığınız yerinde ise iyidir. Fakat bu koşullarda çalışmak da iyidir.
Bili Vaushan


Gerçek başarı, başarısız olmak korkusunu yenebilmektir.
Paul Sweeney


Vücudunu bilime bağışlamak isteyen New York’lu bir yazar, bunun için Harvard’ı seçti “annem ve babam benim hep oraya gitmemi isterlerdi, benim oraya gidebilmem için de bundan başka çıkar yol yok.”
Time


İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman yetişemeyiz ama, tıpkı denizcilere olduğu gibi, bize de yolumuzu gösteren odur.
Cari Schütz


Buyruğu Altında çalışan kimselerin başarılarından gerçek bir sevinç duymayan insan büyük bir lider alamaz..
W.A. Nance


Fazla itimat ettiğiniz takdirde, aldatılacağmız muhakkaktır, fakat itimat etmezseniz, hayatınız cehennem azabından farksız olur.
Frank Crane


Gençleri eğitmenin amacı onları yaşamları boyunca kendi kendilerini eğitmeye hazırlamaktır.
Roberi ManordHutchins


Yapılmasını görmeden ölmek istediğin şeyi yarma bırakmak yeter.
Pablo Picasso


50 yaşına gelmesine rağmen kendi doktoru olamayan kimse, artık hayatta hiç bir şey olamaz.
Rudolf von RENVERE


Üzüntünün başlıca sebebi zihnin karışıklığıdır.
H. NAWKES


Tıbbi araştırma o kadar büyük ilerlemeler kaydetmiştir ki pratik bakımdan artık tamamı ile sağlam bir insana rastlamak olanağı kalmamıştır.
Aldons HUXLEY


Hepimizin aynı fikirde olması iyi bir şey değildir. Çalışmayı yaratan fikir ayrılıklarıdır.
L. CLEMENS


Aslında parayı sevmiyorum, fakat sinirlerimi yatıştırıyor..
Joe LOUİS


Eğer dürüst yaşamışsak, nasıl öleceğimizi düşünmemize hiç gerek kalmaz.
Roberi BURNS


Paranızı hala sayabiliyorsanız, gerçekten zengin değilsiniz demektir..
J. Paul GETTY


Köpek sahibini izlemeli, sahibi köpeğini değil.
E. CARPENTER


Hoşuna giden her şeyi söyleyen kimse, hoşuna gitmeyecek şeyler işitir.
Leonard Louis LEVINSON


En kültürlü kişi, kendisini en çok sayıda insanın yerine koyabilendir.
Jane ADDAMS


Başkalarının yapmasını güç buldukları şeyleri yapmak kabiliyet, imkansız alanı yapmak ise dehadır…
H.F. AMİEL


Hayatta insanın kazanabileceği en büyük mükafat, birkaç gerçeği anlayabilmesi ve birkaç yanlışı ortadan kaldırabilmesidir.
Büyük FREDERİCK


Kristof Kolomb’un en beğendiğim tarafı, yeni bir dünya keşfetmesi değil, bir düşünce üzerine onu aramaya gitmesidir.
A. Roberi TURGOT


Asla her şeyi bildiğini sanma. Gerçekten çok bilgili olsan da, kendi kendine “Ben cahilim” diyebilecek cesaretin, daima olmalı.
İvan PAVLOV


Bir öyküyü iki kez anlatmayı isteyebiliriz: ama birden fazla dinlemeye hiç istekli olmayız.
William HAZUTT


Doğayı yorumlamak için, O’nun sessiz harflerine aklin sesli harflerini eklemek gerekir.
J.G. HAMANN


Yaşamdan yakınmamızın nedeni, karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü değil, gücümüzün azlığıdır.
CORNEİLLE


Fikirlerin, umulmadık uygunlukta bileşimi veya çağrışımına buluş, denir.
J. BECK


İşlerin görülmesinde rütbe ve derecenin önemi yoktur; mükemmel olan her şey, boyutları ne olursa olsun, mükemmeldir.
Mareşal LYAUTEY


Okumak geçen yüzyılların en namuslu adamlarıyla yapılan bir söyleşidir.
DESCARTES


Barış hükümlerin en güzelidir.
MECELLE


Kuşkusuz yaşa… Çünkü bunalım içinde yaşayanların-ruhları ve bedenleri küçülür.
ZOROASTER


Önemli olan, söylenenin ne olduğu ya da nasıl söylendiği değil, ama söylenenin nasıl anlaşıldığıdır.
Guy HUNTER


Eğer sizde deha varsa, çalışkanlık bunu geliştirir. Eğer yoksa onun yerini çalışkanlık alır.
GRAHAM


Vicdan denen şey, birisinin bizi gözlediğini ihtar eden histir.
MENKCEN


İyi fikirleri kötü fikirlerden, iyi inançları kötü inançlardan iyi niyetle ve ferasetle ayırabilen yetkili bir insan bu dünyada henüz doğmamıştır.
Walter LİPPMANN


Doktorluğun amacı, insanlığa zarar veren nedenleri, sağlığı korumanın doğru yolunu, vücudun faydalı bir şekilde çalıştırılmasına olanak sağlayan metotları, ömrün nasıl uzatılıp, hastalıklardan nasıl sakınılacağını öğretmektir. Böylece insanı, doğru yolu izlemenin mümkün olduğu ve manevi mutluluğa erişebildiği daha yüksek moral düzeye çıkarır.
Maimonides


Çabuk konuşmaktan sakın, yanılırsın. Yaptığını düşün. Güzellikle al, zorlayarak değil.
BİAS


Taklit edecek örneği olmayanlar nadiren gelişirler.
PLAUTUS


Buluş, daha önce ilişkilendirilmemiş bakış açılarının bileşimidir.
A. KOESTLER


Yalnız hislere göre yaşamakla, güvenli bir hayat sürmek birbiriyle bağdaşamaz. İnsanın kendini kurtarabilmesi için mücadele etmesi ve tehlikeleri göze alması gerekir.
İguazi SİLONE


inançlarımızdan eylemlerimiz doğar, eylemlerimizden alışkanlıklarımız meydana gelir, alışkanlıklarımızdan karakterimiz oluşur ve karakterimiz üzerinde de kaderimizi bina ederiz.
Henry Hancock


Güç olan bir şeyi yapmaya çalış, bu sana iyi gelecektir. Yapmış olduğun şeylerin üstünde bir şey yapmadıkça hiç bir zaman büyüyemezsin.
Ronald E. Osborn


Sen tas, tahta ve beton kullanırsın ve bu gereçlerle evler, saraylar yaparsın. Bu bir yapıttır. İşin içinde beceri vardır. Fakat birden bire sen kalbime dokunursun. Bu bana iyi gelir, mutluyum ve “ah ne güzel,” derim İşte bu mimaridir.
Le Corbusier


Gülme, iki insan arasındaki en kısa mesafedir.
Victor Borqe


Bu günün gerçeklerine göre yaşamak zorundayız ve yarın bunları hatalı bulmaya alışmalıyız.
William James


Sağır bir dostu olan kimse gerçekten söylenmesi gereken şeylerin ne kadar az olduğunu anlar.
Pitigrili


Dünya gerçekten ilerliyor, üç yüz yıl önce yaşasaydım, yakılmış olurdum.
Sigmund FREUD


Eğer karşınızdaki, öğüt vermeye bayılıyorsa bilin ki,en çok o’nun öğüde gereksinimi vardır.
Lord HALİFAX


Yalnız yetenek sahibi olmak yetmez, bir de şanslı olmaya yetenek
gerekir.
Hector BERLİOZ


İnsanların düşünme zahmetinden kurtulmak için yapmayacakları şey yoktur.
EDİSON


Ben bu dünyadan geçeceğim, fakat bir kere. O halde eğer gösterebileceğim herhangi bir İyilik veya yapabileceğim herhangi bir iyi şey varsa, bırak şimdi yapayım, tehir etmeyeyim veya ihmal etmeyeyim, çünkü bu yoldan tekrar geçmeyeceğim.
Etienne de GRELLET


Ben başkalarının acılarına iştirak ederim, fakat mutluluklarına değil. Başkasının mutluluğunda garip bir sıkıcılık vardır.
Aldous HUXLEY


Tarihin temeli Cehalettir; büyüklüğünün ve sevgiden yoksunluğunun nedeni budur.
SEİGNOLEAS


Tarihçiler geçmişin hikayesini romancılar bugünkünü anlatırlar.
Edmand and lules de CONCOURT


Seyahat daha çok diğer ülkelerin insanları ile konuşmaya benzer.
Rene DESCARTES


Müzik dilının öğrenilmesi, diğer dillere benzer; bunu çocukluktan beri öğrenenler, ona sahip olabilirler.
RUBENSTEİN


Dünyayı olduğu gibi kabul et. Gülümsemeleri ve sıkıntılarıyla, sevgisi, dostluğu, yalanı ve gerçeğiyle; yarının nefsine bağlı olan planlarıyla, gençliğin düşleri gibi gelip geçen umutlarıyla.
Charles SWAİN


Kitaplar sesizliğin çocukları ve yalnızlığın yapıtlarıdırlar.
MARCEL PROUSİ


Hayatın her alanındaki insanların hepsinin üzerinde birleşebildikleri iki şey vardır: Maaşlarının azlığı, işlerinin çokluğu.
BİLL WAUGHAN


Mesafenin önemi yok, o sadece zorluğun İlk basamağıdır.
Marquise Du DEFFAND


Gerçek dostluk fosforlaşma gibidir. Çevremize karanlık çökünce iyice Parlar
Denis MARTİN


Zevkle öğrendiğimizi hiç bir vakit unutmayız.
Alfred MERGER


Son dakika da olmasaydı, çoğu işler yapılmazdı.
Michael s. TRAYLOR


Sık sık hataya düşen bir kimseye güvenmek, hiç şüpheye düşmeyen birine güvenmekten daha iyidir.
Eric SEVAREİD


Anne ve babanın yaşamı, çocuğun örnek kitabıdır.
GİBSON


Yoksulluk aşırılıklarda kendini gösterir. Akıllı adam önceden hazırlanır ve hiç bir şeyinin eksik olmamasına dikkat eder.
FREUD


Başkalarının güç buldukları şeyi yapmak yetenek; yetenekli inanların olanaksız gördükleri şeyi yapmak dehadır.
AMİEL


Sevginin ilk görevi dinlemektir.
P. TİLLCİH


Ahenk küçük şeylerin büyümesini sağlar; ahenksizlik ise büyük şeylerin yok olmasını.
SALLUST


Dört şey geri gelmez: söylenen söz, atılan ok, geçen zaman ve kaçırılan fırsat.
ÖMER İBNİ EL HATTAB


insanların bu dünyada yapabildikleri en önemli, en güzel ve en değerli şeylere biz kitap deriz.
CARLGLE


Bir İnsan hakkında, başkalarının onun için söylediklerinden çok, onun başkaları için söylediklerinden fikir edinilebilir.
Leo AİKMAN


İnsan ödül ümidiyle, başarısızlık korkusuyla ve bir yıldız parıltısıyla harekete getirildiği zaman tam formundadır.
GRİT


Biz her şeyi olduğu gibi değil, bize göre olması gerektiği gibi görürüz.
H. M. TOMLİNSON


Sürtünme olmasaydı, çoğu makineler daha uzun yaşamlı olurdu; İnsanlar da öyle.
Frank A. CLARK


İnsanlar bir kez aldatılırsa, gerçekten bile şüphe ederler.
HİTOPADERRA


Gözler yaşarmadıkça gönülde gök kuşağı olmaz.
John Vance CHENEY


Sabırsız kişi iki kez bekler. .
Mack GİNNİS


Dünyada en güç iş, işsiz gezmektir.
Leb ROSTENS


Akşam sofrasında tartışmayınız, sonra en iyi kanıtı karnı tok olan ortaya koyar.
Richard WHATELY


Bir hapishanenin demir parmaklıklı pencerelerinden iki tutuklu bakıyordu: Biri önündeki çukuru görüyordu, öteki gökteki yıldızları.
Fredrick LANGERİDGE


Saadet hepimizin uzanabileceği bir yerdedir.
LUCRECE


Mühendis; bilmediği bir konuyu başkasının onun bilmediğini fark etmeden önce öğrenebilen insandır.
Prof KİTTREDGE


Nasıl düş göreceğimizi öğrenelim, baylar, belki o zaman gerçeği keşfedebiliriz.
KEKULE


Toplantı; tek başına bir şey yapamayan insanların bir araya gelip bir şey yapılamayacağına beraberce karar vermesidir.
Prof. KİTTREDGE


Düşmanlarımız bizden nefret edenlerden ziyade bizim onlardan nefret ettiklerimizdir.
Dagoberi D. RUNES


Hiç bir şey dil kadar bir ağaca benzemez. Diller — tıpkı ağaçlar gibi— mevsim mevsim rengini kaybeden ölü yapraklarını dökerler ve tazelerini açarlar. Dilin yaprakları kelimelerdir. Bir edebiyat yazısını okurken, daha dün o kadar canlı bir anlamı olan “melek” kelimesinin, bugün bütünüyle canlılığı tükenmiş, renksiz ve biçimsiz bir ses haline geldiğini hissettim. Bu kelime şimdi Türkçede soğuk bir ölüden başka bir şey değildir.
Ahmet HAŞİM


Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen akıllı bir insandır.
EPİKTETOS


Hatıra kovulamıyacağınız tek cennettir.
Jean Paul RİCHTER


Vicdan içimizdeki sakin, küçük bir sestir, fakat orasının akustiği çok kötüdür.
The Kiplinger Magazine


İnsanlığın hangi filizi köreltilmek istenmişse, o filiz daha gür büyümüştür.
S. FREUD


Sevgi, bilgi ve çalışmanın, ne vatanı olur, ne gümrük duvarları, ne de üniforması.
S. FREUD


Hiçbir şey sesin yükseltilmesi kadar bir konuşmanın düzeyini düşürmez.
Stanley HORROWİTZ


Belki deniz kabuklarını toplamaktan zevk almak, bir milyoner olarak doğmaktan çok mutlu bir alın yazısıdır.
Roberi Louis STOPHENSON


Kötü bir yıl olunca ümidinizi kesmeyiniz. Hemen ardından bir değil iki yıl, hem de güzel iki yıl gelebilir.
Paul BOURGET


Yaşamda korkulacak bir şey yoktur, yeter ki anlaşılsın.
Marie CURİE


Değişmeyen şeyler yalnız sabırla hafifler.
HORAZ


Zamanımız bütün arzularımızın yerine getirildiği bir zamandır, daima hayal kırıklığına uğramamızın nedeni de budur.
Roberi MUSİE


Neşeniz yerinde değilse bir şeyler yapın, bir şeyler yapıyor idiyseniz, değiştirin başka bir şey yapın.
E. E HALL


Tatil de azıcık aşk gibidir: merakla çekeriz, sıkıntı ile geçiririz, özlemle anımsarız.
The PENNANT


Bir akıl iyidir, ama iki akıl daha iyidir.
ÇEHOV


Okumadığı bir kitabı illa da okudum diyenler varsa o kitap bir başarıdır.
Los Angels Times Syndicate


Psikolog, güzel bir kız gördüğünde kızı değil, kıza bakan erkekleri izleyen adamdır.
Jo MERBST


Kötü insanlara güvenilebilir. En azından değişmezler.
William FAULTİER


Konuşmak ihtiyaç olabilir. Fakat susmak bir sanattır.
Madame de STAEL

 


Tıp; sosyal patolojinin ve ruhsal bozuklukların ortaya attığı problemlerle temasa gelmedikçe, tamamiyle bilimsel bir kimlik kazanamaz. İnsani tabiatın yalnız insanın vücut mekanizması anlayışına bağlı kalan bir tıp, çok geçmeden at arabasıyla dolaşan doktorun donatımı ve on dokuzuncu yüzyıl hekiminin altın başlı bastonu kadar çağdışı olacaktır.
Prof. Rene DUBOS


İnsanın hakiki asaleti faziletten gelir, doğuştan değil.
EPİKTETOS


Sabırla nezaket birleşince güç doğar
Leigh HUNT


Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.
BALZAC


Başarıyı en kötü biçimde kullanmak, onunla övünmektir.
Guy de MAUPASSANT


Kültürün bilgiden ayrılan yanı, onsuz bilginin, insanı bilgi hamalı yapacağıdır.
Prof. Paul HAZAR


Gününü faydalı bir şekilde kullanmayı bilen insan için asıl mutluluk akşam vaktinde gelir.
CORNEİLLE


Birçok insanlar kusur yapmak korkusuyla suç işlerler.
HORATİUS


Küçük bir kentte insanın yabancılığı beş dakika geçmeden sona erer, fakat elli yıl sonra yine dün gelmiş gibidir.
Doug LARSON


“Tahmin .., tanımlanan her akla dayanan işlem, bilgisayar tarafından insana kıyasla daha hızlı, daha iyi ve daha güvenilir şekilde yapılacaktır”.
E. C. BERKELEY


Hayat kısa, sanat uzun, fırsat kaçıcı, tecrübe dahi bazen aldatıcıdır. Hastanın tedavisi için yalnız hekimin gereğini yapması yetmez, buna hastanın kendisinin ve çevre koşullarının da yardımcı olması gerekir.
HİPPOKRAT


Gerçek çok çıplaktır, insanları heyecanlandırmaz.
Jean COCTEAU


Basit bir insanın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir insanın tembelliğinden çok daha değerlidir.
Ballasar BRACİAS


Nişanlımızın ailesini oluşturan bütün insanları yakından tanıyın. Sizi ailesine tanıtmayan erkeğe veya ailesi hakkında bilgi vermekten çekinen kıza karşı dikkatli olmanız gerekir. Eşinizi, aile hayatında mutluluğu tanımış kimselerden seçin.
James H. MİNDER


İnsanlar, görevlerini yapmanın Kendilerini mutlu edeceğini, mutlu olmanın da bir görev olduğunu öğrenselerdi, dünya, daha iyi olurdu. Bir insanın mutlu olması, başkasının da mutlu olmasını kolaylaştırır.
John LUBBOCK


Kusurlar hiçten doğar, ama kusurlar “hiç” değildir.
Micheal ANJELO


Canımızı sıkanları kolayca bağışlarız ama, canlarını sıktıklarımızı bağışlayamayız.
Le ROCHFOUCAULD


Kötü insanları ahmaklara tercih ederim. Çünkü hiç olmazsa, ara-sıra bir kötülüklerine ara verirler.
SALACRON


Dünya düşünenler için bir komedi, hissedenler için bir trajedidir.
WALPOLE


İyiyi yapabildiği halde yapmayan bir İnsan suç İşlemiş olur.
PESTALAZZİ


Yalnız budala İnsanlar tatillerinde büyük bir yaşantı beklerler. Başarılı bir tatil birçok ufak güzel şeylerden oluşur.
Jenifer WARD


Her insanın arada bir biraz çöle ihtiyacı vardır.
Sven HEDİN


iki dosttan her biri kendisinin ötekinden bir parça daha üstün olduğunu düşündüğü sürece dostluk sürer.
Honore de BALZAC


Bazı insanlar ön yargılarını kanıtlamak için seyahata çıkarlar.
Josef PİPER


Eleştirmecilerin sözlerine aldırmayın. Şimdiye kadar hiçbirinin heykeli dikilmemiştir.
SİBELİUS


Paranın kıymetini anlamak İstersen, ödünç para almaya çalış.
LONGFELLOW


Ne kadar az korkarsak o kadar az tehlikeliyiz.
Titus-LİVIUS


Her şey olur… Her şey unutulur … Her şey yoluna girer … Hiç Kimse her şeyi anlıyamaz… Eğer herkes, herkes tarafından herkes için söylenen şeyleri bilseydi, kimse kimseye bir şey söyleyemezdi.
HONATAUX


Düşünceyi ekspresle, öğüdü ise marşandizle gönder.
Charles Clark MUNN


Abartmaya kalkıştığımız her şey her zaman zayıflar.
Jean François de LAHARPE


“Büyüyünce hiç bir şehir beni içine almaz oldu.
Değer kazanınca beni alacak müşteri çıkmaz oldu”.
İbni SİNA


Yaşamda başlıca tehlike çok önemli olmaktır.
Alfred ADLER


Dar görüşlü İnsanlar bazen bir meselede haklı olabilirler, fakat hiç bir zaman esaslarda değil.
SCHOPENHAVER


Başkasının izinde yürüyen iz bırakmaz.
Joan II. BRANNON


Bir devleti iyi yönetmek için çok dinleyip az söylemeli.
RİCHELİEU


Düşünmekle, neyi düşünmek aynı şeydir. Çünkü düşünülecek bir şey olmadığı zaman, düşünceyi bulamayız.
PARMENİDES


Tanrısal bilgeliğin hazinesini kazanmış olan insanı kutlayınız.
EMPEDOCLES


Kötümser kimse, boş eleştiri ve suçlamalarla kendi kendini yer. Sanki bu düşmanca durumu dünyanın gidişini değiştirecekmiş gibi. YIKMAYA DEĞİL YAPMAYA BAK. Başkalarının hatalarını arama, İyi yönlerini gör.
Dr. V. PAUCHER


Hiç kimse hatasız doğmaz, en iyi olan en küçük hatayı yapandır.
MARSHALL


Hiçbir şey iyi bir kitap kadar insanı kendisinden ayıramaz.
S, de BEAUVOİR


Bir tırtılın üstüne basan, bir kırlangıç öldürmüş demektir.
Erick G. WİCKENBURG


Kendin düşün ve başkalarının da bu ayrıcalık (imtiyaz) tan faydalanmasını sağla.
Jean RACİNE


Ben haklı olmayı başbakan olmaya tercih ederim.
Henry CLAY


Hayatta iyi şeyler olmaz.
Levent Pekcan


Bilgi bizi yanlış yollara yöneltebilir, fakat bunun cevabı ancak daha fazla ve daha iyi bilgidir. Çılgınların elindeki cehalet hiç bir zaman bir şeyi çözememiştir.
Dr. ASİMOV


Vicdan baki kaldıkça hiç bir günah affedilmiş sayılmaz.
Stephan ZWEİG


Uygarca tartışabilen hoşgörülü, barışçı gençler yetiştirmeliyiz.
Fahri KORUTÜRK


Birden fazla fikir ortaya konmazsa, İnsanoğlu, onun İyi mi, kötü mü olduğunu kestiremez, sadece kendisine söylenene İnanır. Fakat değişik ve çeşitli fikirler önüne konursa, bunlar arasında bir seçme yapma yetkisini elde eder. Nitekim saf altını da karşıdan tanıyamayız. Fakat bakırla karşılaştırınca, değerini kolaylıkla buluruz.
HERODOT
M.Ö.. 5, yy.


Bol olan olanağa kader, daha nadir olana şans derler.
Oliver HASSENCAMP


Mutluluk ? Yerinde bir sağlıkla zayıf bir bellekten başka bir şey değildir.
Dr. Alberi Schsveitzer


Kimse duymak istemeyenler kadar sağır olamaz.
M. HENRY


Zaman ve mekan içinde hiç bir engelle karşılaşmadan dolaşan İlahi dimağ… Dilerim ki bu DİMAĞ İYİ NİYETLİ OLSUN.
Sukuta YAJURVEDA M. E. 1200


Doğanın güzellikleri bilmez bir neşe kaynağıdır, fakat gökte parlayan güneş kalblerde de parlamazsa yetersiz kalır.
Lord AVEBURY


Bir şey ki söylemesen de olur, söyleme. Bir şey ki yap masan da olur, yapma.
Rabindranath TAGORE


insan ne söylediğini bilmeli, fakat her bildiğini söylememen.
Namık KEMAL


Matematik, doğanın sırlarını açacak tek anahtar olacaktır.
Rene DESCARTES


Toplumsal hayatla en yararlı erdem hoşgörüdür.
MONMARSON


Sosyal hayatta en faydalı erdem toleranstır.
de MONWARSON


Çok dinlememiz, az konuşmamız için iki kulağımız ve bir dilimiz vardır.
DİOGENES


Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır.
LATİN


Konuşmanın ilk önemli unsuru; gerçek, ikincisi akıllı hareket, üçüncüsü hoş mizaç, dördüncüsü, nüktedir.
W. TEMPLE


Dinlemenin en önemli unsuru dikkat konsantrasyonudur.
W. JAMES


Dinlemeyi öğrenirsen kötü konuşmalardan bile yararlanabilirsin.
PLUTARK


Dinlemek insana kendini ölçmek, değerlendirmek olanaklarını sağlar.
FOERSTEN


İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.
MONTESQUİEU


Yeterli düşünmemektense hiç düşünmemek daha iyidir.
T BERNARD


Deneysel tıbbın ilkeleri her deneysel bilimin ilkeleridir.
Claude BERNARD


Tıp bir bilimdir ki sağlık ve hastalık yönünden insan bedeni onunla bilinir. Sağlam olanların sağlığını korur, hasta olanların kayıp olan sağlığını geri verir.
önce belirtileri değil hastalığı tedavi etmelidir. Ancak belirtiler ivedi bir durum alırsa, kısa bir süre için hastalığı bir yana bırakarak belirtilerle uğraşılır.
Hekim sağlık için uğraşır ve bu sağlık hekimin özvarlığındaki tıp sanatı kavramında anlamlaşır.
iyilik ve kötülük ALLAH nazarında, insan nazarında olduğu gibi değildir, yoksa yırtıcı arslan yaratılamazdı.
İbni SİNA


Astrolojinin bütün sırrı, “eğer” lerin akıllıca kullanılmasıdır.
C, de Steingalt


Disiplin örneğin, karnıbahar gibidir; kendimiz için önemsemeyebiliriz başkalarına iyi geleceğinden kuşkulanmayabiliriz.
Bill VAUGHAN


Size ne kadar genç göründüğünüzü söyleyenler, böylelikle yaşlanmış olduğunuzu da İma ederler.
Gary GRANT


İnsanları etkileme çabaları banka hesaplarına benzer : Ne kadar az kullanılırlarsa, o kadar artarlar.
Andrew YOUNG


İyi bir kitap, bu gün, yarın ve her zaman dostların en iyisidir.
Martin Farquhar TUPPER


Kitap benim için, bir şapka ya da elbise gibidir, yeniliği geçinceye kadar beni rahatsız eder.
Charles B. FAİRBANKS


Hayat kısa, meslek uzun, fırsat kaçıcı, deney aldatıcı, karar güç.
HIPPOCRATES


Bir klasiği yeniden bir daha okursanız, onda ilk okuduğunuzdan daha fazla bir şey bulamazsınız; fakat kendinizde eskisinden çok daha fazla şeyler görürsünüz.
SEYMOUR


İnsanı bilim dünyasının dahileri arasına sokan bilimin sim, her şeyden önce, problemi seçebilmek ve doğru soruyu sorabilmektir.
Henry TİZARD


Bir insana yapılan iyiliğin hatırlatılması, onu suçlamakla aynı şeydir.
DEMOSTENES


Limandaki gemi güven içindedir; fakat gemiler limanlar için yapılmamışlardır.
John. A. SHEDD


Rüyaları gerçekleştirmenin en kestirme yolu, uyanmaktır.
J. M. POWER


Yeryüzünde pek çok harikalar vardır; ama bunların en büyüğü yine de insandır.
SOPHOKLES


Bilim, hiçbir şeyin İz bırakmadan kaybolmadığını belirlemiştir. Doğa yok oluş tanımaz. Söz konusu olan, yalnızca değişiklik ve dönüşümdür.
Wemer Von BRAUN


Başımı tararken, saçlarımdan başka bir şey düşünmemek
CLEMANCEAU


Yüzde doksan ter, yüzde on ilham
EDİSON


Bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmak.
Axel MUNTE


iki büyük askeri birliğin, birbirlerini bir saniye içinde yok edebileceklerini gördükleri gün, umuyorum ki, uygar milletler, savaştan vazgeçecekler ve silahlarını bırakacaklardır.
Alfred NOBEL


Yapay kalp bir insanın hayatını kurtarır. Fakat o acaba insanı da kurtarır mı ?
Wolfgang ESCHKER


Bravo o politikacıya ki susan çoğunluğu dinleyebilir
Wolfgang ESCHKER


Bir tehlike anında gemiden uzaklaşan fareler, geminin batmamasını bir türtü affedemezler.
Wieslaw BRUDZİNSKİ


Hayatın en büyük zevki, insanın başkalarının yapamayacaksın dediği şeyi yapmasıdır.
Walter BAGEHOT


İnsanlar sizden kendilerini tenkit etmenizi istirham ederler ama, bu, methedilmek istenmekten başka bir şey değildir.
W. S. MAUCHAM


Sosyetedeki yerimize göre ara sıra asalete ve servete fazla Önem vermememiz imkansızdır.
W. M THACKERAY


Düşünce rüzgar, bilgi, yelken, insanlıkta kayığın kendisidir.
W. HARE


Düşünce rüzgar, bilgi, yelken, insanlıkta kayığın kendisidir.
W. HARE


Kelimeler yalan ve sanat dolu olabilir, hasret çekmek ise kalbin tabi dilidir.
Thomas SHADWELL


Mutedil derecede iyi olan bir şey, olması gerektiği kadar iyi olmamış demektir. Mizaçta itidal her zaman bir erdemdir. Fakat ilkede itidal daima eksikliktir.
THOMAS PAİNE


Başkalarından en fazla şüphe edenlere en az güvenilmelidir.
THEOGUİO


Halka egemenlik hakkı verildikten sonra, ona fazilet de öğretmek gerekir. Eğitim, özgürlüğün mutlaka lazım olan denge taşıdır.
TALLEYRAND


Konuşma yeteneği, insana düşüncelerini saklamak için verilmiştir.
TALLEYRAND


Konuşmanın zamanını bilmeyen dinlemenin de zamanını bilmez.
SYRUS


Başkalarının keyfine göre yaşamak, sefaletlerin en büyüğüdür.
Publius SYRUS


Kötümser yalnız tüneli görür; İyimser tünelin nihayetindeki ışığı görür; gerçekçi, tünelle birlikte ışığı, hem de gelecek tüneli görür.
J. HARRİS


Evrenin içinde hakikat ve güzellik vardır ve o bu bakımdan değerlendirilmelidir. Bizim hakikat ve güzelliği bulmak için göstereceğimiz çaba, doğru olan şeyi yapmak için göstereceğimiz çabadan daha az kıymetli değildir.
Eğer evrenin hakikat ve güzelliğinin farkında değilsek, kendi kendimize doğru olan şeyi yapacak bir idrak durumunu elde edemeyiz.
A. GLUTTAN – BROCK


Kimin ki, talaşı tahtasından çoktur, işte acemi marangoz denilen odur.
A. GUİTERMAN


Bilim ne zaman yeni bir keşifte bulunsa, melekler bunun en iyi ne şekilde kullanılabileceğini müzakere ederlerken, şeytan onu kapar gider.
Alan VALENTİNE


“Tek bir dünya vardır; şu dakikada bizi saran ve etkileyen dünya.. Tek bir dakika vardır; şu anda burada, canlı alarak yaşadığımız dakika. Yaşamanın biricik yolu, her dakikayı tekrarı mümkün almayan bir mucize diye kabul etmektir.. Ki gerçekten öyledir; her dakika bir mucizedir vb tekrarı mümkün değildir..”
Storm Jameson


Mutluluk ! Daha fazla konforun daha fazla mutluluk olduğunu düşünmek çok yanlıştır. Mutluluk içten duymak, kolayca hoşlanmak, serbestçe düşünmek devamını dilediğimiz yaşamı tehlikeye koymak yeteneğidir.
Storm Jameson


İdeale erişmek, çoğu kere hayal kırıklığının başlangıcıdır.
Stanley BALDWİN


Anlamak beğenmenin başlangıcıdır.
SPİNOZA


Hayal gücü kuvvetli olan, fakat bilgisi olmayan kimsenin kanatları vardır, ama ayakları yoktur.
SOUBERT


insan işine, işsiz kalıncaya kadar küfreder.
Sinclair LEWİS


Kamu oyu Şato cini gibidir, hiç göreni olmamıştır, fakat herkes kendisinden korkmaktadır.
Siqmund GRAFF


En hayret verici görüşlerden biri, bir insanın bağımlı insanlardan bağımsız fikirler beklemesini hayal etmesidir.
Sigmund GRAFF


Hiç bir şeyden korkmayan adam, kendisinden herkesin korktuğu birinden daha az kudretli değildir.
SCHİLLER


Dostu severim, ama düşmanı da… Dost gücümü, düşman ödevimi gösterir…
SCHİLLER


Satranç savaşımında bir gramlık anlayış bir vagon dolusu şanstan iyidir.
SCHAFER


Bildiğimiz az şeyi cehaletime borçluyum.
Sacha CUİTRY


Bilimsel metodu yapan şey deneysel ile mantıkının birleşimidir.
S. BRONOWSKİ


Genel olarak, bilgi, özel olarak bilim soyut değildir ve insan tarafından yapılmış fikirlerden oluşur. Başlangıçlarından ta bütün yol boyunca kişinin kendine özgü ve modern düşünce modellerine kadar. Biz doğanın, mantıki zekanın içgüdüden daha güvenilir olduğunu kanıtlamak üzere yaptığı biricik deneyiz. Bilgi bizim alın yazımızdır. Eninde sonunda güzel sanatların yaşantısı ile bilimin açıklanmasını bir araya getirecek olan “Kendini Tanıma”, ilerlerde bizi beklemektedir.
Dr. Jacob BRONOWSKİ (1908 – 1974)


Eğer bir insan yaptığı işten daha büyük değilse, o iş için çok küçüktür.
Roy Pearton


Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlı.
ROUSSEAU


İnsanlar hayal kısadır derler amma, onu kısaltmak için gene de ellerinden geleni yaparlar.
J.l. ROUSSEAU


Keskin olman gerekiyorsa, uzatma. Sözler de ışınlar gibidir, yoğunlaştıkça yakıcı olurlar.
Roberi SOUTHEY


Hayatta zor olan iki şey vardır; biri iyi bir isim yapmak, diğeri ise bu İsimi korumaktır.
Roberi SCHUMAN


Her şeyi genelleştirmeyi seven insan genellikle yalan söyler.
Roberi MULTHOff


Hayatın bütün anlaşılamayan gizleri için benim kafamda özel bir çekmece vardır, bir tür evrak kutusu. Onu nadiren ve ancak içine yeni bir şeyler koyacağım zaman açarım, çok kez onun içinde bir karma karışıklık vardır. Örneğin ben belki evrenin esrarını veya ölümden sonraki yaşamın gizini ele alırım; fakat onları çok geçmeden tekrar yerlerine koyarım. Çünkü bunları çözemeyeceğimi çabukça anlar ve daha fazla onlarla kafamı yormaya lüzum görmediğim için kendi kendime teşekkür ederim.
Roberi MORLEY


Bilim ve uygulamalı bilim —İnsanın yaratıcılığının Öteki her yönü gibi— kendi yaratıcılığının geniş belirsizliği ile beraber yaşamayı ve onunla geçinmeyi öğrenmelidir. Bu her mesleğin karşılaştığı yaşayan, ahlaksal ve dinsel bir sorundur, fakat ben öyle zannediyorum kİ, bir vakitler din adamlarına o nasıl yeni gelmişse, bugün bilim adamlarına da öyle yeni gelmektedir.
Rev. Langdon GİLKEY


Bilgi adası ne kadar büyük olursa, şaşma kıyısı da o kadar uzun olur.
Ralph SOCKMAN


Dünyamızın dışında yaşam olup olmadığı hakkında bir astronomun düşüncesi:
“Bazan yalnız olduğumuzu düşünürüm. Bazan da yalnız olmadığımızı düşünürüm. Her ikisi de sersemleticidir”.
R. Buckminster FULLER


En eski ve en kısa kelimeler olan “evet” ve “hayır” konuşurken en çok düşünülerek harcanması gereken kelimelerdir.
PHYTHAGORAS


Tolerans yapılan her şeyin kolayca kabul ve tasvip edilmesi değildir. O başkalarının görüşlerini anlama yeteneği, acı hiç bir his beslemeden onları anlayışlı bir şekilde tartışmak arzusudur.
Prof MACKİNTOSH


Ağaç yapraklarını dökerek kendini kurtarır.
Pierre Jean Jouve


Akıllılık, ne zaman akıllı olunamayacağını bilmek demektir.
Paul ENGLE


Bir işi iyi yapmak için az bir gayret, kötü yapmak için ise çok daha az bir gayret gereklidir.
P. BOCUSE


Tarih öğrenmek kolaydır, fakat ondan ders almak hemen hemen imkanstz derecede guçtur.
NİCHOLAS BENTLEY


Yüksek olanı sevmek, biraz da yüksek olmak demektir.
NECHES


Başarısızlık, nişan alınan hedeflerle, ulaşılanlar arasındaki farktır.
NABERT


Okuyucu için en doğru yol, kendisini kural dışı tutmaktır. Böylelikle, sözlerimin doğruluğuna ilk katılan kendisi olacaktır.
MAXİMES


Kendimi bile yeterince tanıyamadım. Başkalarını davranışlarına göre nasıl yargılarım.
Maurice MAETERLİNCK


Bilim adamlığı bir meslek değil, bir yaşam biçimidir.
M. PALA


Teknoloji kapıları açar, fakat insanları zorla içeri sokmaz.
Lynn WHİTE


Hayatta iki gaye vardır : Birincisi istediğini elde etmek ve sonra ondan zevk almak. Ancak tecrübeli ve akıllı kişiler ikinci gayeye erişebiliyorlar.
Logan Pearsall SMİTH


İyi bir yazarda sevdiğim şey onun söyledikleri değil, fısıldadıklarıdır.
L. P. SMİTH


Etrafınıza insanları alınız. Onlar prensiplerden daha kolay keşfedilir.
lan FLEMİNG


Henüz hiç kimse hainliğin derinliklerine hemen ulaşamadı. Burada hepimiz bir ihtiraslı fakirlik hali içinde yaşıyoruz. Doğruluk tek asalettir.
JUVENAL


Güven bir haraca kadar çekingendir. İnsan onu bir kere kovdu mu, tekrar bulması uzun zamana bağlıdır.
Kurt BİEDENKOPF


Bir insanın anlayışı ne kadar az olursa, kendinden o kadar çok memnun olur.
KOTZEBUE


Uzay yere neyse, sonsuzlukta da zamana odur.
Joseph Jouberi


insanlar çok defa Tanrıdan iki kere ikinin dört etmemesini istemek için dua ederler.
Joseph Jouberi


Kitaplar büyük bir dahi tarafından insanlığa bırakılan ve henüz doğmamışların mutluluğu için kuşaktan kuşağa devredilen kalıtlardır.
Joseph ADDİSON


Vücuda jimnastik neyse akla da okuma odur.
JOSEPH ADDİSON


“Herhangi bir insanın ölümü Beni de yaralar ey insanlar, Çünkü parçasıyım ben insanlığın. Sorma kimin için çalıyor çanlar. Ola ki senin içindir,Sana da tehlike var”.
John DONNE


Rüzgar ve fırtınadan kaçabiliriz, fakat acele şeytanından asla.
John BURROUGHS


Yeni bir şey öğrenmek için dün gittiğiniz yolda yürüyün.
John Burroughs


Yaşam , kendimizi tanımanın bitmeyen sürecidir.
J. GARDNER


Eşitliğin aksayan yani, onun yalnız üstlerimizle olmasını isteyişimizdendir.
Henry BEGQUE


İnsan alet yapan yaratıktır.
Henri BERGSON


Yaşamak için değişiklik gerekir. Değişmek olgunlaşmaktır. Olgunlaşmak yeniden doğmaktır.
Henri BERGSON


Tutku olmadan büyük işler başarılmaz.
HEGEL


Dünya’daki anlaşmazlıklar, doğru ile yanlışın çarpışmasından değil, iki doğru ya da iki yanlış arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanır.
George HEGEL


Çağdaş kitapları okumaya karşı duyulan ilgi o kadar sabit ve acildir kII, bunun üzerinde durmaya çok az ihtiyaç vardır; fakat geçmişin zengin ve görkemli edebiyatı ekseriya küçümsenir veya umursanmaz. Bir sanatın üstün ustaları devamlı inceleme ve düşünce konuları olmalıdır, onlarda, daha aşağı derecede tecrübe ve sanat başarılarına sahip olanlardan daha fazla hayat, gerçek ve güzellik vardır.
Hamilton Wright MABİE


Bir düşünce çoğunlukla bir ateşten daha fazla ileriyi ısıtabilir.
H. W. LONFELLOW


İçimizdeki irade, bilincin en son olgusudur.
H.GEORGE


Demokrasi siyasi partiler olmadan yaşayamaz ama siyasi partiler yüzünden ölebilir de.
Georges VEDEL


Dalkavukların arkadaşlıkları, kepeğe benzeyen kurtların ki kadardır.
George CHAPMAN


iki insan aynı pencereden bakarlar, biri çamuru görür, diğeri yıldızları.
Frederick LANGBRİDCE


Mutluluğu engelleyen şeylerden biri, hayattan çok fazla mutluluk beklemektir.
FONTENELLE


Bence en güzeli özdeyişlerin: Yapma zamanı vardır her işin.
F.P. ADAMS


İnsanları iktidarlı zamanlarında denemelidir. Çünkü kötünün kötülüğü ile, iyinin iyiliği o zaman meydana çıkar.
EFLATUN


Düşünmek ruhun kendi kendine konuşmasıdır.
EFLATUN


Çocukları seven hayalı da sever.
Dostoevski


Bağrıazlıktan korkaklığa yalnız bir adım vardır.
DİDEROT


İnsanlar ihtiyarları sayarlar, fakat onları sevmezler.
DİDEROT


insanlar, erkeğin kadının sarf ettiğinden daha fazla kazandığını sansınlar diye kadınlar erkeğin kazandığından daha fazla sarf ederler.
Danny KAYE


“Kariyer yapmada iki olanak vardır. Ya gerçekten bir şeyler yaparsınız, ya da bir şeyler yaptığınızı iddia edersiniz. Ben birincisini tavsiye ederim, çunkü bunda rekabet en azından ikincisinde olduğu kadar büyük değildir,
Danny Kaye


İnsanlığımızı onarmalıyız.
COMTE


Yemek bir dakika bile ağızda kalmaz, ama iki saat midede ve üç ay da kalçanın çevresinde kalır.
Madame Le COMTE


Oymacılıkta ki kural eleştiriler dede geçerlidir: Oyulacak yer kesilmez.
Charles BUXTON


Tenkit serbest, fakat hakikatler mukaddestir.
C. P. SCOTT


Tenkit serbest, fakat hakikatler mukaddestir.
C. P. SCOTT


Alçak gönüllülük güzel şeydir ama, gerçeği söylememek de aptallık olur.
Boby FİSCHER


Propaganda öyle bir sanattır ki, insan başkasının ayağına basarken kendisi, ah! der.
Bob HOPE


Unutmayın her şeyin bitip yok olduğunu sandığınız sırada, “gelecek” yerli yer indedir.
Bob GOODOARD


Biz yalnız bir kez genciz. Toplum da ancak bu kadarına katlanabilir.
Bob BOWEN


Sevgi için bile yeterli zaman yokken, nefret niye?
Bill COPELAND


İş hayati denilen şeyin iş değil, hayat olduğunu geç kalmadan öğrenin.
B.C. FORBES


insanın en büyük buluşu, ateş, tekerlek, motor, nükleer enerji ya da maddi dünya ile ilgili herhangi bir şey değildir. İnsanın en büyük buluşu, anlasarak ekip halinde çalışmaktır…
B. JENNİNG


Sanat, geleneksel şekillere bağlı kaldıkça ilerleyemez, yeni bir tekniği denemek hakkı sınırlanınca sanat alanında hiç bir gelişme olmaz.
Augustus N. HAND


Mizah ve nükte anlayışı bağnazlık virüsleri için öldürücü etkisi olan antibiyotiklerdir.
Antoni SLONİMSKİ


Hayattaki butun başarılarımı, her işe her zaman bir çeyrek saat önce başlamama borçluyum.
Amini NELSON


Eğilim insanlara vakaları, kuram veya yasaları öğretip onları değiştirerek ve eğlendirerek birer uzman teknisyen yapmak değildir. Onun amacı insanların dimağlarını açmak, ufuklarını genişletmek, zekalarını ateşlemek, mümkünse doğru düşünmesini, fakat hiç olmazsa her şeye rağmen düşünmesini öğretmektir.
HUTCHİNS


Eğitim annenin dizinde başlar.
Hosea Balloli


Bir şeyi doğru olarak yapmak, onu niçin yanlış yaptığımızı açıklamadan daha az zaman alır.
Henry Wadsworth


Hastalık bir anlamda bahanedir insanın düşmanı, virüsler ve bakteriler değil, kıskançlığı. ön yargısı ve akılsızlığıdır.
Henry MİLLER

avatar
  Subscribe  
Bildir